28 lutego 2021

Raport

Nadchodzi rewolucja w leczeniu białaczki

Obecnie szacuje się, że zaraz po chorobach sercowo-naczyniowych, choroby nowotworowe są główną przyczyną śmierci. Prof. dr hab. Urszula Wojda z Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN im....

Antyterrorystyczna wiązka światła

Dr Marta Michalska-Domańska z Instytutu Optoelektroniki WAT ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest autorem i współautorem 37 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych z...

Dla lepszego jutra

Instytut badawczy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych jest to państwowa jednostka organizacyjna, wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i...

Innowator jutra

Dr inż. Daniel Dziob zajmuje się interesującym i aktualnym problemem badawczym, czyli migracją komórek. W wywiadzie opowiada o realizowanym projekcie „Sterowanie migracją komórek z użyciem...

Nauka zmienia świat

W XXI wieku nastąpił bardzo szybki rozwój nowych technologii. Dynamiczne zmiany zachodzą jednak nie tylko w świecie cyfrowym, ale także w nauce. O najnowszych dokonaniach...

Polscy naukowcy tworzą innowacyjne technologie na światowym poziomie

Politechnikę Łódzką można śmiało nazwać uczelnią  wynalazców. Naukowiec nigdy nie wychodzi z pracy, realizuje bowiem swoją pasję. Droga, którą kroczy nie jest prosta i gładka,...