Raport

Nowoczesny model kształcenia Akademii WSB sprawia, że są bezkonkurencyjni !

Czym wyróżnia się Państwa uczelnia na tle innych ? Akademia WSB posiada uprawnienia do przeprowadzania postępowań o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauki ekonomiczne, uprawnienia...

To już 25 lat działalności – nie zwalniamy tempa!

Historia powstania CI TASKCentrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) funkcjonuje juz od 1994 roku. Zostało powołane przez Rektora Politechniki Gdańskiej dzięki porozumieniu jednostek...

ITE liderem innowacji dla biznesu i nauki

ITE prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe nad nowymi konstrukcjami i technologiami wytwarzania półprzewodnikowych podzespołów mikroelektronicznych, fotonicznych oraz mikromechanicznych wdrażając i upowszechniając wyniki swoich prac...

PIONIERZY POLSKIEGO SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Doposażenie w pomoce dydaktyczne szkół, płatne staże, zajęcia specjalistyczne w najnowocześniejszych laboratoriach, darmowy dostęp do internetowej platformy wiedzy, to główne formy wsparcia w ramach projektu...

STUDIUJ LUB DOKOŃCZ ROZPOCZĘTE NIEGDYŚ STUDIA W SERCU GDAŃSKA

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną Uczelnią zawodową, która od 17 lat stwarza szansę na awans w pracy – poprzez prowadzenie studiów licencjackich, magisterskich...

MILIARD DLA UCZELNI

Kompleksowe programy dla szkół wyższych, nowe możliwości rozwoju studentów oraz umiędzynarodowienie polskich uczelni. To tylko cześć korzyści, wynikających z konkursów o wartości ponad miliarda złotych,...