26 lipca 2021

Raport

Rozwiną Twój biznes

Współpraca uczelni wyższych z podmiotami gospodarczymi przynosi zaskakujące efekty. W wywiadzie dla Panoramy Gospodarczej prof. dr hab. inż. Czesław Puchalski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na Uniwersytecie...

Roboty przyszłości

Dr inż. Marcin Plewa to absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn. Jego zainteresowania krążą wokół tematów związanych...

Nie ma rozwoju bez innowacji!

Dzięki swojej pracy i pasji oraz pełnemu zaangażowaniu w realizowane projekty naukowiec zdobywa kolejne wyróżnienia. Dr inż. Jadwiga Kamińska tym razem może poszczycić się szczególnym...

Z atomową precyzją

Atomy są podstawowymi elementami budującymi całą materię wokół nas, łącznie z nami samymi. Coraz lepiej znamy ich budowę, właściwości oraz to, jak wchodzą w interakcje...

Sukcesy na wielu płaszczyznach

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to dziś największa niepubliczna Uczelnia Wyższa w regionie, która dostosowuje swoją ofertę edukacyjną do wymagań i potrzeb rynku...

Lider wyznacza światowe trendy

Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni rangi uniwersytetu technicznego. Jej oferta dydaktyczna jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów...