10 sierpnia 2020

Raport

Na tropie neutrina Majorany.

Obok fotonów („cząstek światła”) neutrina są najbardziej rozpowszechnionymi cząstkami we Wszechświecie. Są one neutralne oraz mają bardzo małą masę (fizycy nie wiedzą jeszcze jak małą)...

Nowe nośniki leków ułatwią proces leczenia!

Standardowe sposoby podawania leków nie wykorzystują w pełni terapeutycznych możliwości medykamentów. Jest to spowodowane przez dystrybucję leku w organizmie, która rozpoczyna się w chwili podania...

Budownictwo ekologiczne – materiały budowlane z surowców wtórnych

Dr inż. Maria Kurańska prowadzi badania z zakresu innowacyjnych technologii związanych z modyfikacją tworzyw poliuretanowych - surowcami pochodzenia naturalnego. Prowadzone badania mają charakter interdyscyplinarny łączą...

Odpowiednie przywództwo gwarancją sukcesu

Mają wiele sukcesów na swoim koncie, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i certyfikaty. Zajmują wysokie miejsca w rankingach. Jak udało się osiągnąć sukces mówi Pani...

Na fali sukcesów

Mgr inż. Julia Radwan-Pragłowska jest doktorantką na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej na specjalności Technologia Chemiczna. Aktualnie...

Lider w kształceniu na najwyższym poziomie

Wydział Biologii (WB) Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest największym wydziałem przyrodniczym w Polsce, skupiającym naukowców z Polski i zagranicy. Kieruje się podstawową zasadą, że...