18 kwietnia 2024

XBS Logistics S.A. – profesjonalny partner na rynku logistycznym

Firma XBS Logistics S.A. z powodzeniem działa na rynku logistycznym i rozwija się w niesamowitym tempie. Głównym celem jest pomoc Klientom w organizowaniu sprawnego łańcucha dostaw produktów, a także wsparcie ich w realizacji zakładanych celów biznesowych i w generowaniu realnych oszczędności.

Rozmowa z Urszulą RąbkowskąHead of Sales&Marketing Department w XBS Logistics S.A.

Proszę powiedzieć jak wyglądały początki działalności i co zmieniło się na przestrzeni tego czasu?

Firma rozpoczęła swoją działalność w Polsce 20 lat temu jako część francuskiej grupy STACI specjalizującej się w obsłudze logistycznej materiałów marketingowych. W tamtym czasie firma oferująca nowoczesne systemy oraz know how w obszarze zarządzania materiałami wspierającymi sprzedaż była na polskim rynku absolutnym objawieniem i można powiedzieć pionierem. Pierwszy magazyn firmy oraz jej siedziba były i nadal są zlokalizowane w Błoniu pod Warszawą. W 2012 roku spółka odłączyła się od francuskiej firmy matki, a jej właścicielami zostało dwóch prywatnych inwestorów z Francji, którzy byli współzałożycielami firmy.

W tym samym roku firma zmieniła nazwę ze STACI na XBS Group. W 2014 roku bank BNP Paribas stał się mniejszościowym udziałowcem spółki. Krótko po tym miały miejsce dwie istotne akwizycje. Spółka XBS nabyła udziały firmy PRO-LOG wyspecjalizowanej w logistyce towarów akcyzowych oraz LDP – firmy wyspecjalizowanej w obsłudze logistycznej dla e-commerce. Nowe segmenty wpłynęły na dynamiczny rozwój firmy i umocnienie pozycji lidera w sektorze logistyki.

W maju 2023 dwa fundusze inwestycyjne: polski V4C oraz czeski Genesis Capital nabyły w równych częściach 100% udziałów spółki XBS Group. Aktualnie firma przygotowuje się do istotnych inwestycji mających na celu dynamiczny rozwój.

Jakie usługi oferuje Państwa firma i kto jest głównym odbiorcą?

Jesteśmy jednym z nielicznych operatorów logistycznych wyspecjalizowanym w tak kompleksowej obsłudze procesów biznesowych (BPO). Zajmujemy się przepływami fizycznymi, informacyjnymi i finansowymi. Zapewniamy unikalne usługi zgrupowane w trzech liniach biznesowych: XBS Logistics, XBS Supply & Finance, XBS Services. Pomagamy naszym Klientom w organizowaniu sprawnego łańcucha dostaw produktów, wspierając ich w realizacji zakładanych celów biznesowych i w generowaniu realnych oszczędności.

Magazynowanie i transport to podstawa. Kompleksowa logistyka może obejmować także inwentaryzację, konfekcjonowanie, co-packing, kontrolę towarów oraz wiele usług dodatkowych. Zarządzamy kontraktem, procesem zaopatrzenia oraz przepływem danych (IT). Jesteśmy gotowi przejąć większość aspektów finansowych związanych z zakupami i sprzedażą. Wspieramy sprzedaż i obsługę klienta poprzez wiele dodatkowych usług. Oferujemy m.in. naprawy sprzętu, rebranding, zatowarowanie oraz audyty w punkcie w punktach handlowych. Dostarczamy naszym klientom technologię, która umożliwia integracje oraz monitorowanie wykonania oraz zapewnia pełną widoczność i analizę na każdym etapie łańcucha dostaw.

Wspólnie z naszymi klientami wypracowujemy rozwiązania, które obniżają koszty logistyczne, a zarazem korzystnie wpływają na środowisko. Bez względu na to, czy chodzi o optymalizację materiałów reklamowych, konsolidację transportu, czy redukcję zapasów – zyskuje na tym zarówno biznes, jak i środowisko naturalne. Firma XBS Group jest też solidnym partnerem, który pomaga w procesie przeniesienia do Polski produkcji i zorganizowaniu w naszym kraju centrum dystrybucyjnego do obsługi dużej części regionu. Ponadto wspieramy właścicieli sieci detalicznych w organizacji ich placówek handlowych. Zajmujemy się transportem mebli/wyposażenia do nowych placówek, relokacją i likwidacją punktów handlowych .

Dzięki bogatemu doświadczeniu w obsłudze Łańcucha Dostaw oraz zasobom jakimi dysponujemy, jesteśmy gotowi dostarczyć rozwiązania dla niemal każdej branży. Posiadamy zróżnicowane portfolio klientów, co jest dowodem na wysoką elastyczność i umiejętność dostosowania się do potrzeb wielu firm, zarówno małych lokalnych podmiotów, jak i dużych międzynarodowych korporacji.

Co wyróżnia Państwa podmiot na rynku, i czyni go atrakcyjnych na tle konkurencji?

XBS Group jest operatorem oferującym kompleksowe rozwiązania w zakresie obsługi łańcucha dostaw.

Dzięki doświadczeniu w przygotowywaniu paczek wieloreferencyjnych, kompletacji pojedynczych jednostek i dystrybucji do wielu punktów dostawy, XBS ma wyjątkową pozycję rynkową: potrafi zarządzać dostawami niestandardowych produktów, z którymi borykają się główni operatorzy logistyczni. To co wyróżnia firmę na rynku to elastyczność pozwalająca na obsługę niemal każdego podmiotu gospodarczego, zarówno małych lokalnych podmiotów jak i dużych międzynarodowych korporacji.

Innowacyjny model biznesowy XBS oparty jest na trzech mocnych filarach:

Centralizacja przepływów: zastąpienie wielu przepływów (zlecenia, realizacja fizyczna, płatności itp.) od różnych stron trzecich przez jedną, scentralizowaną przez XBS;

 1. Mutualizacja zasobów: Działalność firmy opiera się na systematycznym wyszukiwaniu łączenia zasobów (magazyny, narzędzia IT, transport itp.). Model ten pozwala firmie oferować klientom atrakcyjną, w pełni zmienną ofertę wartości opartą na zasadzie „pay as you go”. Można go również dostosować do szerokiego zakresu strategii handlowych (B2B, B2C, B2B2C, B2E itd.).
 2. ESG (Środowisko, Społeczność, Ład Korporacyjny): Firma w swojej działalności uwzględnia kwestie środowiskowe i społeczne. Swoim klientom i partnerom proponuje szereg proekologicznych rozwiązań w ramach autorskiej i nagradzanej inicjatywy ekoPOSytywni.

Rozwiązania XBS wykraczają poza logistykę, pomagając klientom osiągnąć szersze cele „wzrost sprzedaży” i „wzrost oszczędności” (np. zarządzanie cłami i akcyzą, programy lojalnościowe i motywacyjne, materiały POS itp.).

XBS oferuje również pełen zakres dodatkowych usług z wartością dodaną, począwszy od zakupów, rozliczeń, rozwiązań informatycznych dla łańcucha dostaw, administrowania zakupami i sprzedażą, finansowania zapasów, raportowania i śledzenia numerów seryjnych bądź statusów realizacji. Wszystkie operacje XBS opierają się na własnych wewnętrznych narzędziach IT obejmujących panel administracyjny skierowany do klientów firmy. XBS posiada zdywersyfikowany portfolio klientów z wielu sektorów gospodarczych, które są źródłem powtarzalności biznesu, bezpieczeństwa i widoczności.

Jakimi wartości kierują się Państwo w swoich działaniach?

W naszych działaniach kierujemy się:

 1. Uczciwością i rzetelnością
 2. Kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań
 3. Dążeniem do udoskonalania procesów
 4. Odpowiedzialnością za środowisko naturalne oraz pracowników

Współpracują Państwo ze swoimi partnerami na tle całej Europy, czy planują Państwo zwiększenie zasięgu działań?

Tak, pracujemy już z wybranymi partnerami w Europie. Posiadamy też partnera w Chinach. W najbliższym czasie planujemy działania mające na celu zwiększenie zasięgu naszych działań w Europie.

Proszę podkreślić największe dotychczasowe osiągnięcia i jak kształtują się plany na najbliższe lata?

Nasze osiągnięcie:

 1. Dynamiczny rozwój firmy, który planujemy kontynuować
 2. Zbudowanie modelu biznesowego wykazującego dużą odporność wobec sytuacji kryzysowych na świecie, których w ostatnich latach doświadczamy
 3. Zbudowanie pozycji lidera w sektorze logistyki detalicznej
 4. Zbudowanie pozycji lidera w obszarze logistyki oraz zarządzania materiałami marketingowymi oraz towarami akcyzowymi
 5. Nasze osiągnięcie: Autorska, nagradzana inicjatywa ekoPOSytywni – która wyznaczyła nowy kierunek oraz nadała nową jakość logistyce materiałów marketingowych. Wspólnie z naszymi klientami dokładamy realnych starań, aby materiały marketingowe były przyjacielem sprzedaży jednocześnie nie będąc wrogiem środowiska.
 6. Nasze osiągnięcie: Bogate i zróżnicowane portfolio klientów z różnych sektorów gospodarki
 7. Proaktywne działania w obszarze ESG, które planujemy kontynuować.W najbliższym czasie planujemy też działania mające na celu zwiększenie zasięgu w Europie pozwalającego na obsługę globalnych projektów.

  Mateusz Moskwik