8 czerwca 2023

Pobiedziska przyciągają!

Wielkopolska gmina jest najlepszym przykładem tego, że urzekająca przyroda oraz bogata historia mogą być podstawą rozwoju i doskonale wpisują się w tworzenie nowoczesnego i przyjaznego samorządu. Pobiedziska przyciągają nie tylko turystów, ale też inwestorów i ludzi szukających dobrego miejsca do życia.

Gmina położona jest na Szlaku Piastowskim pomiędzy Poznaniem a Gnieznem. Znana jest z kilku cennych zabytków, Skansenu Miniatur, Szlaku Kajakowego zlokalizowanego w rynnie jezior Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka”, Grodu Pobiedziska, gdzie można zobaczyć jak wyglądały i działały machiny oblężnicze w średniowieczu. Miłośnicy jazdy rowerem znajdą malownicze trasy, a zwolennicy jazdy konnej mogą realizować swoją pasję w kilku stadninach. Na terenie gminy znajduje się kilka hoteli, nie brakuje też restauracji i dobrej kawiarni. Włodarzom zależy na wykorzystaniu potencjału tych terenów i zachowaniu ich walorów – gmina ma być miejscem atrakcyjnym, pełnym zieleni, w którym chce się mieszkać i do którego chętnie się wraca.

Gmina przyjazna środowisku

Działania na rzecz ochrony środowiska w gminie prowadzone są od kilkunastu lat. Dzięki funduszom z Unii Europejskiej wybudowano ok. 150 km sieci kanalizacyjnej. Aktualnie realizowany jest bardzo ciekawy projekt, którego zainspirowała młodzież szkolna pisząc do burmistrza petycję. Burmistrz zlecił opracowanie dokumentacji technicznej, pozyskano fundusze norweskie na realizację. „Zielono – niebieskie Pobiedziska” to projekt, który ma na celu zwiększenie odporności na zmiany klimatyczne poprzez budowę odpowiedniej infrastruktury oraz ma zwiększyć świadomość ekologiczną. Na edukację przewidziano 700 tys. zł.

– Projekt zakłada założenie dwóch parków, które będą połączone promenadą. Przewidziane jest również oświetlenie lampami fotowoltaicznymi. Zostanie także odtworzony rów łączący dwa jeziora: Małe i Dobra Klasztorne – wyjaśnia Ireneusz Antkowiak, Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska.

Wybudowana za 6,5 mln zł infrastruktura nie tylko poprawi estetykę miasta, ale stworzy atrakcyjną i przyjazną przestrzeń dla mieszkańców, zwłaszcza rodzin z małymi dziećmi, ponieważ jeden z parków będzie przeznaczony głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym. Będzie to miejsce bezpieczne, wyposażone w monitoring. Nasadzenia rodzimej roślinności, zatrzymywanie wody oraz miejsce do nauki przyrody w parku dla młodzieży będą miały duży wymiar edukacyjny – dodaje burmistrz.

Obecnie gmina opracowuje studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w którym zostaną wyznaczone tereny pod budowę farm fotowoltaicznych, biogazowni, a nawet teren pod produkcję wodoru. Nad drugim jeziorem w mieście, gdzie funkcjonuje atrakcyjna plaża z pomostami, zostanie wpisany teren pod usługi rekreacyjne, gdzie będzie można wybudować hotel z basenem, w którym będzie można wykorzystać wody geotermalne, odkryte i zbadane w latach 80-tych poprzedniego wieku.

Gmina przygotowuje się do wybudowania własnej farmy fotowoltaicznej, aby obniżyć koszty oświetlenia ulicznego oraz opłat za energię w podległych szkołach i instytucjach użyteczności publicznej. Zielone odpady powinny trafiać do biogazowni, co nie tylko będzie zgodne z nowymi trendami, ale przede wszystkim obniży opłatę za zagospodarowanie odpadów zielonych.

Chciałbym też doprowadzić do sytuacji, gdzie ciepło z miejscowej huty szkła nie będzie emitowane do atmosfery, tylko zostanie wykorzystane do ogrzewania pobliskiego osiedla. Działania w tym kierunku zostały podjęte – dodaje burmistrz.

Pobiedziska dla aktywnych

O sile i atrakcyjności gminy stanowi jej położenie, bardzo dobra komunikacja z Poznaniem, dostęp do drogi ekspresowej S5 oraz bliskość autostrady A2. Gdy do tego dodamy 3 Parki Krajobrazowe, rezerwaty przyrody, dobrze rozwinięte usługi, dobrze przygotowane tereny pod budownictwo, infrastrukturę sportową, wtedy łatwo zauważymy, że Pobiedziska i okolice są bardzo atrakcyjnymi miejscami do aktywnego spędzania czasu.

Gmina posiada wyjątkowe walory przyrodnicze. Podejmujemy wiele działań, aby chronić środowisko naturalne. Już dziś zauważamy, że budowanie ekologicznej marki wywołuje duże zainteresowanie turystów i potencjalnych mieszkańców. Przeprowadzają się do nas ludzie z różnych stron Polski. Mamy świadomość, że z roku na rok tereny atrakcyjne krajobrazowo, zadbane i chronione będą coraz bardziej luksusowym produktem, dlatego musimy nimi dobrze zarządzać, aby nie utracić uroku i ich potencjału – podkreśla Ireneusz Antkowiak. Ważnym celem staje się umiejętny rozwój budownictwa i działalności gospodarczej, aby zbyt intensywnie nie oddziaływać na środowisko naturalne – dodaje.

Czas na inwestycje

Pobiedziska inspirują do wykorzystania potencjału historycznego miejscowości, angażowania się w tworzenie obszarów zielonych, a także stawiają na nowe projekty. Został zakończony remont dworca kolejowego, w którym niebawem rozpocznie działalność Biblioteka Publiczna. Zakończono budowę Centrum Kajakarstwa wraz ze świetlicą, a obecnie rozpoczyna się budowa Centrum Kultury w Biskupicach, w którym mieszkańcy będą mogli korzystać z biblioteki, świetlicy i małego kina społecznościowego oraz świetlica w Pomarzanowicach. Jesteśmy w trakcie budowy 16 dróg na terenie całej gminy, w tym obwodnicy Pobiedzisk. Przy szkole w Jerzykowie rozpoczęła się budowa nowego boiska wielofunkcyjnego. Gmina przystąpiła do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN -Zachodni”, dzięki czemu w ciągu najbliższych 3 lat zostanie wybudowanych 46 mieszkań czynszowych z dużym dofinansowaniem z budżetu państwa. Bardzo dobrze funkcjonują również projekty społeczne, w tym „Smakuj życie”, który aktywizuje seniorów. Wartość inwestycji w tym roku przekracza 40 mln zł, to prawie jedna trzecia budżetu gminy. Praktycznie na każdy z realizowanych projektów pozyskujemy dofinansowanie – podsumowuje burmistrz. Działamy na wielu frontach, nie koncentrujemy się na jednym obszarze. Wsłuchujemy się w potrzeby mieszkańców i one stają się inspiracją do naszych działań.

Izabela Zieleźnik