18 kwietnia 2024

Oczyszczalnia nowej generacji

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku postawiło na gruntowną modernizację oraz wprowadzenie rozwiązań, dzięki którym jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce.

Przebudowa oczyszczalni, która tak naprawdę przeszła technologiczną metamorfozę stworzyła nowe możliwości i otworzyła drzwi do kolejnych projektów. O tym jakie wyzwania czekają przedsiębiorstwo i co jeszcze warto zrobić opowiedział Panoramie Gospodarczej prezes MPWiK w Łasku pan Mariusz Sowiński.

Przełomowa inwestycja

Przebudowa i unowocześnienie oczyszczalni to najważniejszy projekt w historii przedsiębiorstwa, które skanalizowało wyznaczoną Aglomerację Łask w ponad 96 proc. Jak podkreśla pan prezes do osiągnięcia magicznych 98 proc. zostało wybudowanie zaledwie kilku kilometrów sieci, co jest jednym z priorytetów na najbliższe lata.

Wartość projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie Gminy Łask” wyniosła 67,5 mln zł z czego 44 mln zł to koszt modernizacji i przebudowy samej oczyszczalni – dzięki uzyskanym dofinansowaniom udało się pokryć 63 proc. kosztów kwalifikowanych projektu (34,7 mln zł) – resztę pokrył budżet spółki oraz pożyczka inwestycyjna z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

– Nasz obiekt wyróżniają m.in. rozwiązania z zakresu gospodarki osadowej. Osiągamy bardzo dobre wyniki jeśli chodzi o oczyszczanie ścieków. Dzięki inwestycji zredukowaliśmy masę osadu ściekowego z 5-6 tys. ton do ok. 700 ton rocznie – mówi pan prezes.

W oczyszczalni zainstalowano odnawialne źródła energii, m.in. komorę fermentacyjną pozwalającą wykorzystać biogaz, z którego produkowana jest energia cieplna i elektryczna na potrzeby oczyszczalni. Rocznie produkujemy prawie 500 MWh energii pokrywając ponad 46 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną i blisko 100 proc. energii cieplnej zużywanej na potrzeby pracy obiektu, co przy obecnych cenach za energię elektryczną przekłada się na dodatkowe oszczędności. Zamontowanie elektrowni wpłynęło także na poprawę jakości samego osadu. Cały czas prowadzone są badania osadu pod kątem przekształcenia go w nawóz rolniczy lub środek poprawiający właściwości gleby. W obecnej postaci osad ściekowy jako odpad przekazywany jest rolnikom w formie granulatu m.in. pod uprawę roślin przemysłowych.

Po modernizacji dwu- trzykrotnie zwiększyła się liczba urządzeń na oczyszczalni. Warto podkreślić, że mimo to dzięki zastosowaniu odnawialnych źródeł energii jej zużycie energii wzrosło nieznacznie i w dużo mniejszym stopniu obciążamy system energetyczny.>Średniodobowy zakup energii z sieci energetycznej zmniejszył się o 9,4 proc. Na tym etapie jesteśmy w stanie samodzielnie wyprodukować ponad 46 proc. potrzebnej nam energii – dodaje prezes Sowiński.

Ambitne plany na przyszłość

Mimo trudnej sytuacji w branży wod-kan łaskie MPWiK pracuje nad kolejnymi projektami.

– Niestabilny rynek energetyczny sprawia, że szukamy nowych rozwiązań, które pozwolą nam wprowadzić i wdrażać zagadnienia gospodarki obiegu zamkniętego. Przygotowujemy koncepcję układu ogniw fotowoltaicznych i rozważamy instalację mikroturbin wiatrowych – opowiada pan prezes.

Podejmowane działania mają pozwolić na maksymalne uniezależnienie się od sieci energetycznej – przedsiębiorstwo chce optymalizować system produkując energię, którą będzie można bezpośrednio zużyć w miejscu wytworzenia. Kolejny krok to zmiany w gospodarce wodnej, modernizacja SUW dla Łasku, rozbudowa monitoringu, obniżenie ilości wycieków oraz modernizacja sieci dystrybucji wody. Prezes Sowiński zwraca uwagę na to, że przedsiębiorstwa wod-kan są częścią infrastruktury krytycznej o czym na co dzień zapominamy – dostęp do wody czy odprowadzanie ścieków jest dla nas naszych odbiorców czymś oczywistym. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw wody oraz usług kanalizacyjnych to jeden z priorytetów łaskiego MPWiK.

Planów mamy wiele tylko czy będziemy mogli je sfinalizować? Na to pytanie w dzisiejszych czasach galopującej inflacji oraz znacznego wzrostu cen nośników energetycznych coraz trudniej jednoznacznie odpowiedzieć. Ale jak pokazuje zrealizowany przez nas projekt – trzeba mieć plany, które konsekwentnie realizowane krok po kroku stają się rzeczywistością tak jak nasza oczyszczalnia ścieków – podkreśla prezes.

Izabela Zieleźnik