18 kwietnia 2024

Wyzwania kreujące przyszłość

Nieprzerwanie wysoka pozycja na naukowej i technologicznej mapie kraju i świata jest potwierdzeniem innowacyjności oraz synergii nauki z przemysłem. Politechnika Gdańska zaopatrzona jest w Centra Naukowe i Badawczo – Wdrożeniowe oraz Pierwsze w Polsce Centrum Technologii Wodorowych. W wywiadzie dla Redakcji Panoramy Gospodarczej – Dziekan Wydziału Chemii Pani prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik.

Centrum Wodorowe Politechniki Gdańskiej jest pierwszym w Polsce interdyscyplinarnym zespołem specjalistów, które łączy kompetencje chemiczne, fizyczne, energetyczne i informatyczne. W ramach działania w placówce skupiają się kompetencje w zakresie przetwarzania, gromadzenia i spalania wodoru, a także przetwarzania energii uzyskanej w ogniwach paliwowych. Centrum oferuje specjalistyczne usługi niezbędne podczas aplikowania o środki europejskie, realizację projektów w tematyce wodorowej oraz rozwój i utrzymanie istniejących technologii wykorzystujących wodór.

Politechnika Gdańska otrzymała status uczelni badawczej – zajęła I miejsce wśród uczelni technicznych i II miejsce w kraju w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Uczelnia została po raz pierwszy ujęta w prestiżowym QS World University Rankings by Subject 2021 w dyscyplinie Chemistry. O satysfakcji oraz ciągłych działaniach w kierunku ekspansji kwalifikacji opowiada Dziekan Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego Pani prof. dr hab. inż. Agata Kot – Wasik. Umiejscowienie nas w prestiżowych rankingach światowych to nagroda za dotychczasowe działania oraz docenienie wspólnej pracy. Budzi to niewątpliwie satysfakcję oraz z drugiej strony to postawienie kolejnej poprzeczki: utrzymanie światowego poziomu w zakresie nauki i kształcenia w rzeczywistości jest kolejnym wyzwaniem.

Podejmowanie współpracy środowisk nauki i przemysłu wpływa bezpośrednio
na wykorzystanie potencjału obu środowisk
z zakresu podnoszenia innowacyjności oraz konkurencyjności. To obecny priorytet Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej, który przynosi wymierne korzyści. Realizowane tematy badawcze stają się niezbędne dla społeczeństwa oraz co za tym idzie wpływają na wzrost komercjalizacji. Pani profesor tłumaczy Zajmujemy się badaniem i wdrażaniem nowoczesnych technologii z zakresu inżynierii biomedycznej, biotechnologii molekularnej i farmaceutycznej oraz metodami poszukiwania nowych leków. Bardzo szeroka oferta tematyczna prowadzonych przez nas badań obejmuje zarówno nauki o charakterze bio (life-science), jak i technologicznym oraz szeroko pojętą chemię. Prowadzone są badania w zakresie nowych bio-materiałów o różnych zastosowaniach (medycyna, żywność, polimery, kosmetyki), jak i technologii otrzymywania paliw określanych mianem paliw przyszłości. Jesteśmy skoncentrowani na badaniach ekologicznych oraz modernizujemy procesy technologiczne dla współpracujących z nami zakładów przemysłowych. Jakość i częstotliwość relacji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, a instytucjami naukowo-badawczymi jest szczególnie istotna w kontekście podnoszenia konkurencyjności.

Dorobek naukowy Pani Dziekan jest imponujący. Wiele lat doświadczenia czyni z niej eksperta w swojej dziedzinie. Zainteresowanie szeroko pojętą nauką pojawiło się już we wczesnych latach młodości. Chęć do robienia czegoś nietuzinkowego jak również ciekawego i przydatnego społecznie oraz rozglądanie się wokół siebie pozwoliły na szeroki rozwój oraz dotarcie do miejsca, w którym jest dzisiaj. Nie myślałam o sukcesie, nie walczyłam o tytuły, po prostu wszystko, czego się podejmowałam robiłam na 100, a nawet 200% wkładając swój czas, możliwości, chęci oraz serce. Praca naukowa na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej stała się receptą na moje zainteresowania – opowiada Pani Dziekan.

Wydział Chemii Politechniki Gdańskiej otrzymał tytuł Ambasador Innowacyjności z ramienia Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki dla najbardziej kreatywnych podmiotów w Polsce, których praca przyczynia się do szerokiego rozwoju polskiej gospodarki. Otrzymanie tej nagrody to ogromny zaszczyt, ale też i wielka odpowiedzialność. Nagroda Ambasador Innowacyjności podkreśla nieszablonowe myślenie, niestandardowe rozwiązania oraz pionierskie idee, które dzieją się każdego dnia na Politechnice Gdańskiej. To wyróżnienie wszystkich, którzy codziennie oddają swoje serce, inwestują swoje możliwości i umysł w tworzenie lepszego jutra dla przyszłych pokoleń – podkreśla Pani prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik.

Pani Dziekan podkreśla, iż udział w wydarzeniach takich jak Międzynarodowe Forum Gospodarcze przynosi wymierne korzyści. To skondensowane informacje podane w pigułce, obszerna wymiana myśli pomiędzy innowatorami jutra i pierwszymi garniturami świata biznesu. Wiedza przekazana na forum pozwala zauważyć rozwiązania dla odnalezienia się w dzisiejszym świecie oraz pędzącej gospodarce. Nie sądziłam, że tego typu spotkania dają tak wiele korzyści. To niewątpliwie wysoko merytoryczne spotkanie oraz dyskusje, które są znaczącą wartością dodaną – tłumaczy Pani Dziekan.

– Izabella Liguzińska