26 lipca 2021

Tworzymy czystą Polskę

Eco Harpoon – Recycling sp. z o.o. jest zakładem przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii i jako jeden z niewielu krajowych podmiotów, posiada koncesję MSWiA na obrót odpadami pochodzenia wojskowego i policyjnego. To profesjonalna spółka posiadająca ponad 15-letnie doświadczenie w gospodarowaniu odpadami. Rozmowa z Dyrektorem Markiem Murmyło.

Obecnie firma realizuje dwa projekty współfinansowane przez NCBiR, które pozwolą niebawem wprowadzić innowacyjne rozwiązania technologiczne, które znajdą zastosowanie w przetwarzaniu odpadów ZSEiE. Mowa tu o budowie linii technologicznej do odzysku metali szlachetnych z płytki elektronicznej oraz linii technologicznej do produkcji materiału izolacyjnego na bazie pian metalowo-ceramicznych. Drugie rozwiązanie znajdzie zastosowanie w przemyśle stoczniowym i ze względu na to stoczniowym ze względu na to, że jest produktem niezatapialnym, doskonale wygłuszającym, a także cechującym się wysokim współczynnikiem odporności na temperaturę, znajdzie również zastosowanie w innych branżach.

Myśląc o recyklingu i utylizacji…

Świadomość społeczna w zakresie ochrony środowiska sukcesywnie wzrasta. Nasze przedsiębiorstwo organizuje m. in. cykliczne akcje zbiórki elektrośmieci. Należy kłaść nacisk na edukację ekologiczną. Niektóre firmy z branży, w tym Eco Harpoon – Recycling aktywnie włączają się w proces edukacji organizując w swoich zakładach dni otwarte oraz podróże ekologiczne dla dzieci oraz młodzieży. „Wierzymy, że wspólnie osiągniemy założony cel i będziemy mogli powiedzieć że Stworzyliśmy Czystą Polskę. Ten szczytny cel osiągniemy m. in. dzięki synergii nauki z biznesem.”

W gospodarowaniu odpadami wyraźnie zarysowuje się korelacja trzech korzyści tj. ekonomicznej, ekologicznej i społecznej. Dopiero ich osiągnięcie gwarantuje pełny sukces biznesowy.

Wsparcie sportowców

Przez kilka lat byliśmy sponsorem sekcji siatkówki Legii Warszawa. Aktywnie włączamy się w organizację imprez i przedsięwzięć sportowych. Promujemy działania proekologiczne. Uczestniczymy w Piknikach Olimpijskich organizowanych przez PKOL. Podczas zawodów sportowych organizujemy zbiórkę elektroodpadów. Zamierzamy to kontynuować, dlatego podpisaliśmy umowy z Polskim Komitetem Olimpijskim, z Krajowym Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe oraz z wieloma związkami sportowymi.

Państwa firma otrzymała nominację do nagrody Eko Innowator. Ile to dla Państwa znaczy?

Przy okazji otrzymywanych nagród ważne jest to, iż nasza praca znajduje odzwierciedlenie w praktyce i przyczynia się do poprawy życia wszystkich ludzi. Sama nominacja do otrzymania nagrody jest bardzo znacząca, gdyż świadczy o tym, że nasza praca jest dostrzegana oraz doceniana.

-Izabella Liguzińska