25 lipca 2021

Strategia jutra

Historia Spółdzielni Mieszkaniowej “Nadodrze” w Głogowie sięga już 60 lat. Osiedla zostały wzbogacone o tereny zielone, stały się przyjazne dla mieszkańców, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa. O wyzwaniach związanych z zarządzaniem spółdzielnią mówi Prezes Mirosław Dąbrowski.

Gdy spółdzielnia rozpoczynała swoją działalność, potrzeba mieszkań była ogromna, a na ich otoczenie nie zwracano uwagi – było zaniedbane. Zarząd od wielu lat dąży do poprawy standardów warunków mieszkaniowych. Obecnie dzięki nowoczesnym technologiom i materiałom spółdzielnia ma dużo większe możliwości w tym zakresie, a budynki otoczone są coraz piękniejszymi pasmami zieleni oraz chodnikami.

Fot. Kamil Gołuchowski

SM „Nadodrze” to jedyna duża spółdzielnia w Głogowie i jedna z największych w kraju. Posiada 15 tysięcy mieszkań, co stanowi ⅔ miejskich zasobów. Czynnie włącza się w życie miasta, a dzięki dobrej komunikacji władze samorządu i spółdzielni zauważyły, że porozumienie przynosi wymierne korzyści. Jednym z priorytetów jest angażowanie mieszkańców do procesów decyzyjnych, by mieli bezpośredni wpływ na funkcjonowanie osiedli. Zarząd spółdzielni prowadzi szereg działań zmierzających do zmniejszania kosztów. W ostatnich latach termomodernizacji poddano kilkadziesiąt budynków, wymieniane są windy i oświetlenie na energooszczędne.

Budynki mieszkalne są ogromnym majątkiem i to jest nasze dobro narodowe. Zarządzanie takimi zasobami, właściwe utrzymanie stanu technicznego czy warunków zamieszkiwania jest bardzo ważne, dlatego istotne jest, aby do zarządów spółdzielni mieszkaniowych wybierać ludzi, którzy mają do tego predyspozycje. Powinni być empatyczni, asertywni, a jednocześnie posiadać dużą wiedzę interdyscyplinarną” – mówi Prezes Mirosław Dąbrowski.

Aby usprawnić komunikację spółdzielnia wydaje czasopismo z poradami i informacjami oraz informator, w którym przedstawia roczne wyniki. Z przeprowadzanej raz na 5 lat ankiety wynika, że większość mieszkańców jest zadowolona z prac spółdzielni. To świadczy o bardzo dużym sukcesie komunikacyjnym i zachęca społeczność do aktywnego brania udziału w zarządzaniu. Uzyskane zaufanie wśród mieszkańców oraz dobra opinia dają ogromną motywację do dalszych działań. Spółdzielnia otrzymała również wiele wyróżnień za prężny rozwój. W 2021 roku SM „Nadodrze” w Głogowie została nominowana do nagrody gospodarczej „Laur Spółdzielczości” przyznawanej przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

-Karolina Hentisz