23 czerwca 2024

Spektakularny projekt dla zdrowia niemowląt

Politechnika Gdańska znajduje się w gronie najlepszych światowych uczelni wyższych w prestiżowym, corocznym i najbardziej godnym zaufania Academic Ranking of World Universities (ARWU) zwanym również Rankingiem Szanghajskim. O kolejnym znaczącym projekcie w wywiadzie dla Panoramy Gospodarczej opowiada Dziekan Politechniki Gdańskiej, Wydziału Chemicznego Pani prof. dr hab. inż. Agata Kot – Wasik.

Na czym polega projekt?

Nadrzędnym celem projektu “Dynamika składu mleka kobiecego. Długofalowa analiza metaboliczna mleka kobiecego”jest monitorowanie długofalowych zmian na poziomie molekularnym w składzie metabolitów obecnych w mleku kobiecym, nawet do dwóch lat po porodzie. Światowa Organizacja Zdrowia WHO i Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF wspólnie twierdzą, iż karmienie piersią jest optymalnym sposobem zapewnienia noworodkom wszystkich składników potrzebnych do zdrowego wzrostu i rozwoju. Mleko człowieka jest złożoną i wieloskładnikową mieszaniną substancji, w tym odżywczych i aktywnych biologicznie, lipidów i polarnych metabolitów.

W ramach projektu prowadzimy badania umożliwiające dogłębne poznanie składu mleka matki poprzez zastosowanie metabolomiki. Kompleksową analizę przeprowadzamy głównie z wykorzystaniem technik wysokosprawnej, wysokorozdzielczej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas (LC-Q-TOFMS). Zastosowanie jej Q-TOF umożliwia przeprowadzenie analiz w strategii niecelowanej, co stanowi potężne narzędzie umożliwiające odkrycie wielu różnic w składzie jakościowym oraz ilościowym pomiędzy badanymi próbkami podczas jednego cyklu analitycznego.

Zdefiniowanie unikalnego składu pozwoli na opracowanie lepszych substytutów mleka kobiecego. Jego skład powinien być podstawowym punktem odniesienia dla projektowania składu mieszanek mlekozastępczych przeznaczonych dla niemowląt, które nie mogą być karmione piersią.

Skąd czerpie Pani inspiracje do kolejnych badań?

Synergia nauki z biznesem jest niezbędna. W naszych laboratoriach realizowane są interdyscyplinarne projekty, często w międzynarodowych konsorcjach. Efekty wpływają na rozwój nowoczesnych technologii i poprawę jakości życia społeczeństwa. Inspiracją do badań jest otaczająca rzeczywistość i ciekawość naukowa oraz pytanie: co można zrobić, by nam i przyszłym pokoleniom żyło się lepiej?

Jakie są Pani plany na przyszłość?

Przede mną kontynuacja badań, dla pogłębienia interesującej mnie tematyki badawczej. Skupię się na realizacji zamierzonych celów związanych z grantem. Planuję współpracę z firmami produkującymi mieszanki mlekozastępcze dla niemowląt.

Pani prof. dr hab. inż. Agata Kot – Wasik została nominowana do nagrody gospodarczej Ambasador Innowacyjności przyznawanej przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

– Izabella Liguzińska