25 lipca 2021

Małe wielkie zmiany

Moszczenica to urokliwe miejsce z przepyszną kuchnią, czystym środowiskiem i niezwykle pracowitymi oraz życzliwymi mieszkańcami. O dynamicznym rozwoju tej gminy, w wywiadzie dla Panoramy Gospodarczej Wójt Jerzy Wałęga.

Moszczenica nie stanowi odrębnego bytu terytorialnego czy prawnego w systemie samorządowym, mimo to stara się wyróżniać na tle sąsiednich gmin powiatu gorlickiego i całej małopolski. Prowadzi szeroką współprace z Gorlicami, czego wyrazem jest chociażby fakt, że miasto bardzo dobrze zaopatruje Gminę w komunikację miejską. Dostęp do dróg publicznych, którymi można dotrzeć min. do granicy słowackiej, ułatwia mieszkańcom dojazd do sąsiednich miejscowości. Moszczenica jest bardzo interesująco położonym terytorium, gdyż znajduję się na pograniczu dwóch ciekawych krain geograficznych, czyli Beskidu Niskiego i Pogórza Ciężkowickiego.

Wójt Jerzy Wałęga

W obecnej chwili Moszczenica jest liderem kilku poważnych i drogich zadań inwestycyjnych, które służą dużej liczbie gmin. Przoduje w projektach grupowych o wartości 80 mln. złotych pozyskiwanych z rożnych źródeł finansowania m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska skończywszy na Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym.

Jednym z projektów jest Klaster Energii „Biała-Ropa”, w ramach którego wymieniane są piece centralnego ogrzewania. Dotyczy on również obniżenia niskiej emisji, a wartość tego programu sięga 5,5 miliona złotych.

Drugi program obejmuje wszystkie gminy klastra, których w powiecie Gorlickim jest aż 10. Dotyczy on odnawialnych źródeł energii. Projekt wartości 40 milionów złotych zwiera m.in. propozycje różnorakich instalacji OZE tj. systemy fotowoltaiczne, panele solarne czy pompy ciepła dla około 2 tysięcy domów mieszkalnych. ” Jestem bardzo dumny, że zostało nam powierzone tak ważne zadanie, opierające się na trudnych funkcjach zarządzania” – mówi Wójt Jerzy Wałęga.


W 2020 r. został również rozwiązany problem wodociągów na terenie gminy. Została zrealizowana inwestycja w postaci 34 km sieci wodociągowej. Wójt ma w planach utrzymanie narzuconego tempa inwestycji infrastrukturalnych. Dalsza rozbudowa wodociągów, kanalizacji, dróg i chodników jest priorytetem.

Jednym z nowych wyzwań okazała się polityka senioralna i prorodzinna. Aby sprostać oczekiwaniom zostały podjęte odpowiednie działania. Jednym z nich jest duży program Centrum Rodziny, który jest realizowany na bazie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Projekt skierowany jest do rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, którym przewidywane działania umożliwią przywrócenie równowagi.

Integracja międzypokoleniowa seniorów i tych najmłodszych jest ważnym celem na najbliższe lata.

Integracja międzypokoleniowa

Wójt gminy dostrzega konieczność symbiozy administracji rządowej i samorządowej, co jest podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju małych ojczyzn.

Za swój prężny rozwój i pasmo sukcesów, Gmina Moszczenica została nominowana do nagrody gospodarczej ” Lider Gospodarki Regionalnej” przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Uroczysta Gala wręczenia nagród, odbędzie się podczas Międzynarodowego Forum Gospodarczego.

– Karolina Hentisz