16 maja 2022

Mieszkańcy przede wszystkim

Burmistrz Rafał Kukla skupia swoje działania na wielowymiarowym rozwoju Miasta Gorlice. Szczególną uwagę poświęca przedsiębiorcom, lokalnym inwestycjom oraz projektom, które związane są z ekologią, gospodarką oraz promocją ziemi gorlickiej. Ważne są również rozwój kultury i wydarzenia rozrywkowe. W strategii za priorytetowe burmistrz obrał kilka kierunków. Po pierwsze, pozyskiwanie środków zewnętrznych. Dzięki nim samorządy mogą lepiej funkcjonować i pozwolić sobie na wiele inwestycji. Drugim istotnym aspektem jest turystyka, która prężnie się rozwija. Można to zaobserwować m.in. na przykładzie rosnącej liczby zwiedzających muzea, czy inne atrakcje, które oferują Gorlice. Trzecim elementem jest praca ponad podziałami. Liczą się działania na rzecz Miasta i spraw lokalnych. Burmistrz stara się wypracować możliwie najlepsze decyzje, z myślą o mieszkańcach.

W związku z epidemią, w całej Polsce został ograniczony sposób działania wielu przedsiębiorstw i instytucji. Szkoły zostały częściowo zamknięte, działanie zawiesiły też Gorlickie Centrum Kultury jak i Klub Seniora. Ze względu na konieczność zachowania ciągłości pracy, ograniczone zostały też wejścia do Urzędu Miejskiego. W stosunku do osób, które muszą osobiście stawić się w Ratuszu, stosowane są niezbędne formy ochrony – mierzona jest temperatura, dezynfekowane dłonie, a strony przyjmowane są pojedynczo. Mimo tych utrudnień i dzięki decyzjom władz miasta, Urząd działa dobrze, a każdą sprawę można załatwić tak skutecznie jak przed pandemią. Podejmowane są wszystkie niezbędne kroki, celem maksymalnego zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się COVID – 19. W miejskiej komunikacji również wprowadzono dodatkowe środki ostrożności – kontakt kierowców z pasażerami został ograniczony do absolutnego minimum.

Gorlice wspierają swoich mieszkańców w kryzysowej sytuacji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia wsparcie osobom samotnym, starszym oraz niepełnosprawnym, poprzez dostarczanie posiłków lub produktów żywnościowych, zakup lekarstw i środków niezbędnych do życia. Gorliczanie regularnie otrzymują wiadomości o nowych obostrzeniach i zaleceniach za pomocą strony internetowej, mediów społecznościowych, a także poprzez system powiadamiania SMS. Pozwala on na bieżąco dostarczać informacje do wszystkich zapisanych w systemie użytkowników.

W minionym roku sytuacja wymusiła rezygnację z wielu imprez, które co roku przyciągały tłumy – w pierwszej połowie roku nie odbyło się doroczne święto Miasta, czyli Dni Gorlic. Uroczystości patriotyczne, takie jak rocznica Bitwy pod Gorlicami, Święto Konstytucji 3 Maja itp. miały wyłącznie symboliczny charakter. Mimo sytuacji – w bezpieczny sposób – odbyły się gorlickie festiwale – folkowy 4 Stronach Karpat, „Ambient Festiwal”, czy najbardziej rozpoznawalny festiwal literacki w Beskidzie, czyli Festiwal im. Zygmunta Haupta. W 2020 roku zorganizowane zostało także wyjątkowe wydarzenie – Park Miejski rozświetliły setki świateł w ramach spektaklu „Światło z Ziemi”. Na realizację tego niezwykłego wydarzenia Miasto pozyskało środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014- 2020. Dzięki projektowi zrealizowano też inne zadania – w tym nietuzinkowy materiał – na bijącym rekordy popularności kanale YouTube „Historia Bez Cenzury”, pojawił się film o Gorlicach i Ignacym Łukasiewiczu. W ramach środków pozyskanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeprowadzono szereg działań mających na celu upamiętnienie społeczności żydowskiej Gorlic. W sieci odbyły się wykłady i warsztaty dotyczące żydowskiej kultury, powstał jedyny w swoim rodzaju hydrofobowy street art, odbyło się także kino plenerowe. Ponadto, w ramach projektu przed cmentarzem żydowskim w Gorlicach, powstał wyjątkowy pomnik, na którym zawisły macewy wydobyte kilka lat temu z dawnego budynku straży. Na gorlicki Rynek, kolejny już raz – zawitał także zlot pojazdów Motolegendy. Spragnieni kulturalnych wrażeń gorliczanie mogli wziąć udział w koncertach ulicznych w wykonaniu zespołu Serencza.

Miasto wciąż się rozwija. Pandemia nie wstrzymała inwestycji, które prowadzone są zgodnie z harmonogramem, o czym można więcej przeczytać w poprzednim artykule. W tym trudnym czasie Gorlice dbają o przedsiębiorców – podjęto szereg działań mających wesprzeć ich w czasie epidemii. Przedsiębiorcy mogli starać się o przesunięcie bądź zniesienie podatku od nieruchomości czy też umorzenie części czynszu. Obniżona została stawka podatku od środków transportowych do kwoty 1 zł.

Pomimo pandemii i związanych z nią ograniczeń, rok 2020 upłynął dla Miasta Gorlice i samego burmistrza Rafała Kukli pod znakiem sukcesów, czego najlepszym dowodem są liczne nagrody – wyróżnienie dla burmistrza w rankingu „Perły Samorządu”, gdzie zajął wysokie, szóste miejsce we kategorii „najlepszy włodarz” w miastach do 100 tys. mieszkańców, pierwsze miejsce i „Medialna Perła Samorządu” dla Miasta Gorlice za kampanię promocyjną „Gorlice Miasto Światła”, czy „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020” w kategorii „Społecznie odpowiedzialny samorząd”. Miasto za swój ciągły rozwój i dbanie o mieszkańców zostało także nominowane do nagrody „Lider Gospodarki Regionalnej” przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki.

-Karolina Hentisz