18 kwietnia 2024

Synergia nauki i biznesu

Wspólne działania nauki i biznesu to klucz do powstawania najbardziej innowacyjnych rozwiązań. O tym, jak skutecznie łączyć środowisko naukowe z otoczeniem gospodarczym opowiada Dyrektor Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT) – Pani dr inż. Magdalena Letun-Łątka.

Inkubator Innowacyjności – od badań po wdrożenie

Centrum Inkubacji i Transferu Technologii z powodzeniem wspiera pracowników naukowych w komercjalizacji wyników ich badań. Projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 ma na celu koordynację prac przedwdrożeniowych o największym potencjale biznesowym i dostosowanie wyników badań naukowych do potrzeb przedsiębiorcy. „Pracownicy naukowi na pewnym etapie badań potrzebują doradztwa w zakresie ich komercjalizacji. W CITT szukamy najlepszych partnerów biznesowych, zainteresowanych wdrożeniem osiągnięć nauki do produktów i usług w celu podniesienia ich konkurencyjności na rynku” – mówi dr inż. Magdalena Letun-Łątka. Poprzez realizowany projekt Inkubator Innowacyjności 4.0 CITT aktywnie wspiera kilkanaście zespołów naukowo-badawczych, które realizują prace m.in. w dziedzinie inżynierii chemicznej, automatyce czy inżynierii lądowej oraz transporcie. Z każdą edycją cieszy się on coraz większym zainteresowaniem na Uczelni. Wszystko dzięki podnoszeniu świadomości pracowników i podkreślaniu, że podejmowanie współpracy z przedsiębiorcami sprawi, że ich technologie będą wykorzystywane w praktyce i społecznie użyteczne.

Top 100 Innovations” – od oferty do umowy

Top 100 Innovations” jest najnowszym, autorskim projektem CITT, który ma na celu promocję najlepszych wynalazków Politechniki Śląskiej w otoczeniu biznesowym. Jest on zbiorem osiągnięć naukowo-badawczych o wysokim potencjale komercyjnym, które dzięki prowadzonej przez zespół CITT akwizycji technologicznej staną się przedmiotem umów licencji lub sprzedaży. Projekt obejmuje szereg działań – od kompleksowego zarządzania własnością intelektualną Uczelni, poprzez opracowanie wstępnej oferty technicznej po wsparcie administracyjne w sporządzeniu umowy. Flagowe przedsięwzięcie CITT jest stale rozwijane i uzupełniane o kolejne, wyselekcjonowane pod względem potencjału biznesowego dobra intelektualne Politechniki Śląskiej – podsumowuje dr inż. Magdalena Letun-Łątka i jednocześnie dodaje, że w celu sprawnej realizacji wszystkich projektów, zespół CITT prowadzi szkolenia z zakresu zarządzania własnością intelektualną w ramach Centrum Praktycznego Rozwoju Kompetencji „IP Evaluation Park”.

Pani dr inż. Magdalena Letun-Łątka – Dyrektor Centrum Inkubacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej – za działalność promującą innowacyjne rozwiązania i komercjalizację dóbr intelektualnych oraz liczne sukcesy na gruncie współpracy nauki i biznesu została nominowana do nagrody Ambasador Innowacyjności przyznawanej z ramienia Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki.

 

Martyna Papiernik