16 maja 2022

Kronika trzech dekad

Serce pełne empatii oraz solidne doświadczenie to kwintesencja działalności zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Śródmieście” w Gliwicach. Pan PrezesStanisław Kolanus przybliża historię jej powstania oraz zdradza plany na najbliższą przyszłość.

Historia pierwszej spółdzielni mieszkaniowej w Gliwicach sięga 1957 r. Gliwicka Spółdzielnia Mieszkaniowa z biegiem czasu, dzięki decyzjom w 1992 r. rozpoczęła swoją działalność jako Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście”. Lata doświadczenia i realizacja projektów podnoszących komfort życia mieszkańców, pokazują jak prawidłowo zarządzać jednym z największych zasobów spółdzielczych w województwie śląskim. Spółdzielnia zarządza 67 budynkami, w tym zawiera się 2 806 lokali mieszkalnych, których łączna powierzchnia wynosi 128 276 m2.

Administrowanie tak dużych zasobów jest wyzwaniem i jednocześnie naszą dumą. Dzięki zsynchronizowanej pracy wszystkich administracji wszystkie zasoby są sprawnie zarządzane. opowiada Pan Prezes.

Po 30 latach funkcjonowania przed zarządem jest wciąż sporo wyzwań, natomiast wiele z nich jest sukcesywnie realizowanych – zaczynając od termomodernizacji zasobów, doskonalenia współpracy z mieszkańcami, po sukcesywne wprowadzanie spółdzielni w nowoczesne zarządzanie m.in. poprzez inwestowanie w systemy OZE.

Dla zarządu najważniejsze jest wysokie zadowolenie mieszkańców z otoczenia, w którym żyją. Wzajemna komunikacja na najwyższym poziomie pozwala na poznanie wszystkich potrzeb i wspólne opracowanie planu przyszłych realizacji. Spójna wizja dodaje administracji skrzydeł do dalszych działań, a mieszkańcy odczuwają stabilizację i zadowolenie. – tłumaczy Pan Prezes.

Mieszkańcy spółdzielni to w większości osoby dojrzałe, które jak podkreśla Pan Stanisław Kolanus są najlepszym źródłem wiedzy o historii miasta i najbliższego otoczenia – to skarb mieć taką społeczność – podkreśla. Zarząd SM „Śródmieście” jest przychylny interesantom. Trzeba dbać o społeczeństwo w każdym wieku stąd udogodnienia przy wejściach do budynków dla rodzin z dziećmi, jak również osób niepełnosprawnych, czy starszych.

SM „Śródmieście” nie zwalnia tempa. Dzięki wsparciu z pozyskanych zewnętrznych środków finansowych oraz dzięki współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach sprawnie realizuje projekty poprawiające estetykę osiedli, jak również dba o doposażenie mieszkań w odpowiednie systemy instalacji c.o. Zarząd przygotowuje się do nowego przedsięwzięcia, które ma podnieść poziom życia mieszkańców jakim jest wymiana kanalizacji w kolejnych zasobach.

-Izabella Liguzińska