19 lipca 2024

PREVAC – Precyzyjna technologia

Wielkie rzeczy nie powstają w wyniku impulsu, a w wyniku poskładania małych rzeczy
w jedną całość.”

Vincent van Gogh

dr inż. Andreas Glenz – Prezes Prevac Sp. z o.o.

Dr inż. Andreas Glenz jest przedsiębiorcą, inwestorem, wizjonerem i inżynierem. Założył jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w nauce na całym świecie – PREVAC Sp. z o.o., w której jest od początku prezesem.

Firma PREVAC od początku swojej działalności kieruje się przekonaniem, że tylko najlepsi w swojej specjalności mogą kształtować standardy i wyznaczać nowe kierunki rozwoju. Ogromna wiedza, ponad 26-letnie doświadczenie, setki zrealizowanych projektów dla klientów na całym świecie oraz okupiona dużym wysiłkiem praca, plasuje firmę na pozycji lidera w produkcji aparatur naukowo-badawczych na rynku polskim oraz silnego konkurenta na świecie.

PREVAC, wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, dostarcza instytutom badawczym, jednostkom naukowym oraz odbiorcom przemysłowym możliwość rozwijania ich własnych laboratoriów, w których tworzą nowe materiały, a co za tym idzie -nowoczesne technologie.

Przykładowa platforma

Technologie te opracowywane są przez zespół PREVAC od 1996 r. Pierwsze realizacje powstawały w Szwajcarii, natomiast w 1997 r. siedziba firmy została zlokalizowana w miejscowości Rogów na Górnym Śląsku. Od tego czasu spółka każdego dnia sięga po „więcej i dalej”, aby nieustannie się rozwijać. Dlaczego? Ponieważ nie jest to firma przeszłości ani teraźniejszości, ale firma, która ciągle patrzy w przyszłość, a jej rozwiązania śmiało można nazwać „technologiami jutra”.

Poszukując nowych rozwiązań technicznych firma nie zapomina o środowisku, a pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych jest dla niej priorytetem. Swoje działania biznesowe łączy z troską o środowisko naturalne, społeczność, w której funkcjonuje oraz przyszłe pokolenia.

W firmie PREVAC zatrudnionych jest ponad 240 osób, dzięki którym udało się zrealizować ponad 600 projektów. Szczyci się wysoko wykwalifikowaną kadrą, zarówno w obszarze produkcji, konstrukcji, rozwoju, zarządzania projektami, planowania oraz szeroko pojętej obsługi klienta, jak i wsparcia procesów zachodzących w firmie. Umożliwia to zarządzanie na najwyższym poziomie oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, odznaczających się wysoką jakością projektu oraz wykonania. To dzięki ludziom PREVAC sprawia, że niemożliwe staje się realne, a bariery technologiczne, techniczne, koncepcyjne czy terytorialne nie istnieją.

W sierpniu 2005 r. spółka uzyskała certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001, który jest potwierdzeniem praktycznego zastosowania międzynarodowych standardów w zarządzaniu jakością.

Aktualnie firma współpracuje z kilkunastoma przedstawicielami na całym świecie, którzy wspierają ją na arenie międzynarodowej poprzez sprzedaż, instalację, serwis oraz promocję produktów PREVAC na konferencjach branżowych. Ciągle rozbudowywana jest również sieć dystrybucyjna.

PREVAC tworzy kulturę organizacyjną, w której dostrzega się zarówno wyjątkową wartość każdej jednostki, jak i efekty synergii płynące z pracy zespołowej. Swoje cele firma osiąga dzięki pracownikom, którym zapewnia bezpieczne, ergonomiczne i przyjazne środowisko pracy oraz pełne wyposażenie w nowoczesne narzędzia, ułatwiające realizację powierzonych zadań. W firmie z troską podchodzi się też do wymagań przepisów BHP, dba o poszanowanie praw człowieka oraz sprzeciwia się jakimkolwiek przejawom dyskryminacji. Dużą wagę przykłada się do rozwoju kompetencji i podejmuje się szereg inicjatyw pracowniczych oraz społecznych.

Więcej informacji na temat firmy można uzyskać na stronie https://prevac.pl/