18 kwietnia 2024

Ochrona danych osobowych podstawą bezpieczeństwa

Bożena Krawczuk wspólnie ze swoim zespołem od lat wspomaga rozwój wielu firm poprzez wdrażanie przepisów, diagnozę oraz analizę sytuacji w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. O tym jak ważne jest dbanie o bezpieczeństwo informacji opowiada Bożena Krawczuk, współwłaścicielka Kancelarii Bezpieczeństwa Informacji ABI.

Kancelaria ABI funkcjonuje na rynku od przeszło 8 lat, jaki jest główny zakres Państwa działalności?

Celem naszej kancelarii jest kompleksowe i długofalowe wsparcie naszych klientów w procesie budowanie systemów bezpieczeństwa informacji w ich organizacjach. Prowadzimy również szkolenia oraz oferujemy outsourcing Inspektora Ochrony Danych. Doświadczenie, które zdobyliśmy na przestrzeni lat pozwala nam prowadzić działania skoncentrowane na indywidualnych potrzebach klienta. W wielu przypadkach firmom wydaje się, że posiadają dane osobowe, co jest nieprawdą. Są oni administratorami danych osobowych, które zostały im przekazane przez osoby, w różnych celach i na poziomie różnych podstaw prawnych. My dostarczamy pakiet wymogów, które musi spełnić administrator danych osobowych, żeby było to zgodne z obowiązującymi przepisami. Warto podkreślić, że jeśli firma stworzy odpowiednie środowisko dla bezpieczeństwa danych osobowych, jej postrzeganie w środowisku ulegnie zmianie. Oczywiście na plus.

Kto jest Państwa główną grupą docelową?

Przedsiębiorcy, biznes prywatny, firmy zajmujące się produkcją oraz spora część przedsiębiorstw z sektora e-commerce. Właśnie ta ostatnia grupa jest w szczególności obarczona ryzykiem wycieku danych osobowych oraz wszelkiej maści informacji. Doskonale wiemy jakie możliwości daje Internet, ale zarazem trzeba pamiętać o potencjalnych zagrożeniach, które ze sobą niesie. Kancelaria jest firmą doradczą. Skupiamy się na wspomaganiu rozwoju wielu firm poprzez diagnozę, analizę sytuacji oraz doradztwo w zakresie zaproponowanych rozwiązań.

Jak ocenia Pani świadomość przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych?

Obsługujemy kilkadziesiąt firm i wzrost świadomości jest zauważalny. Odnotowujemy, że ten wzrost świadomości poszczególnych podmiotów następuje w drugim roku naszej współpracy. Mam tu na myśli zarówno pracodawców, jak i ich pracowników. Zwłaszcza po stronie tej drugiej grupy dochodzi do większości naruszeń. Są to tzw. nieświadome działania pracownicze. Rozpoczynając współpracę z daną firmą, motywujemy pracodawcę do przyswojenia pewnych pojęć oraz wdrożenia ich w funkcjonowanie firmy. Poprawiamy świadomość pracowników oraz staramy się im przekazać, że są odpowiedzialni za daną firmę, w której pracują. Na końcu weryfikujemy to wszystko z założeniami przyjętymi przez ich pracodawców.

Jak budują Państwo świadomość społeczna dotycząca danych osobowych? I dlaczego jest to tak bardzo istotne?

Moja firma jest zrzeszona w Business Centre Club i w Opolskiej Izbie Gospodarczej. Przez te organizacje prowadzę szkolenia, które są nieodpłatne. Sporo czasu poświęcamy na dokształcanie młodzieży, która dopiero wkracza do tego świata. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że im wcześniej pewne informacje zostaną młodym ludziom przekazane, tym będą mieli lepsze podstawy do funkcjonowania na tym obszarze w przyszłości. Przykładowo: e-mail z plikiem, w którym znajdują się dane osobowe musi być zaszyfrowany. Nawet, jeśli jest w nim tylko imię i nazwisko – to są dane osobowe, na które trzeba spojrzeć przez pryzmat całego kontekstu. Działalność społeczna to spory fragment naszej pracy.

Proszę podkreślić Państwa największe dotychczasowe osiągnięcia?

W dużej mierze obsługujemy firmy z kapitałem zagranicznym, których “matki” znajdują się poza granicami Polski. Wielkość tych firm oscyluje w granicach od 200 do 600 pracowników. Mamy sporo mniejszych klientów, których obsługujemy od 2015 roku i współpracujemy do dzisiaj. Rokrocznie otrzymujemy kolejne certyfikaty, potwierdzające naszą wiedzę oraz jakość naszych usług. Od 2018 co roku nagradzani jesteśmy Medalem Europejskim, a od czterech lat jesteśmy także “Przedsiębiorstwem Fair Play”. Za prowadzony biznes społecznie odpowiedzialny od 2019 roku dostajemy nagrodę “Firma Dobrze Widziana “. Za promowanie wysokich standardów ekonomiczno-finansowych, promowanie dobrych praktyk biznesowych w kontaktach zagranicznych od trzech lat jesteśmy uhonorowani tytułem “Ambasador Polskiej Gospodarki”. Firmy zgłaszają się do nas, wiedząc, że poniosą większe koszty (porównując do konkurencji), ale w zamian dostaną sprawdzone rozwiązania oraz gwarancję jakości.

Rynek dynamicznie się zmienia, cyfryzacja jest coraz bardziej powszechna, proszę opowiedzieć jak kształtują się Państwa plany na najbliższe lata?

Żyjemy w niepewnych czasach, zwłaszcza gospodarczo, co często widać wśród naszych klientów. Elastyczność to podstawowa cecha pozwalająca funkcjonować na rynku i coraz mocniej patrzymy w kierunku cyberbezpieczeństwa. Jest to nowa branża, wymagająca wysokospecjalistycznej wiedzy. Kwestią czasu jest rozszerzenie naszych usług o doradztwo w tym zakresie. Pracownicy kancelarii kształcą się w tym kierunku, a niektórzy już posiadają odpowiednie certyfikaty. Jednostki samorządowe podlegają pod ustawę dot. cyberbezpieczeństwa, a to oznacza rozszerzenie się listy naszych potencjalnych klientów.

 Bartosz Parchoniuk

więcej informacji znajdą Państwo na stronie:

www.kancelariaabi.pl