28 listopada 2021

Na drodze rozwoju

Kaliskie Linie Autobusowe to spółka z dużą tradycją, usługi przewozowe świadczy od 75 lat. Posiada zespół z ogromnym doświadczeniem, który jest bardzo zidentyfikowany z jej działaniami. Program przebudowy spółki został opracowany przez władze Miasta w 2011r. przy operacyjnym wsparciu kolejnych zarządów. Przedsiębiorstwo mieści się w Kaliszu, jednym z najstarszych miast w Polsce.

Obecnie stanowisko Prezesa piastuje Pani Elżbieta Binder, która swoją pracę w komunikacji zaczęła na długo przed objęciem obecnego stanowiska. Spółka w ostatnim czasie dokonała imponującej jakościowej zmiany w świadczeniu usług komunikacji miejskiej. Inwestycje rozpoczęły się od budowy bazy operacyjnej, tzw. zajezdni, składającej się z całej koniecznej infrastruktury – powstały nowe warsztaty, stacja paliw, myjnia, skończywszy na modernizacji pozostałych budynków, w tym biurowca siedziby KLA. Wymianie konsekwentnie ulega tabor spółki. Obecnie dysponuje 69 autobusami, z których ponad 50% spełnia najwyższe normy emisji spalin. W dużej mierze są to pojazdy marki Solaris i Man. Pani Elżbieta Binder informuje, że głównym kierunkiem strategii Miasta Kalisza jest zeroemisyjny transport, więc spółka przystąpi do programu ,,Zielony Transport’’. Prezydent Pan Krystian Kinastowski zarządzając miastem, sukcesywnie i konsekwentnie zmierza do stanu maksymalnej dostępności komunikacji miejskiej, przy wysokim poziomie usług, zapewniając ochronę środowiska naturalnego. W planach jest zbudowanie bazy wraz infrastrukturą dla autobusów zeroemisyjnych.

Kaliskie Linie Autobusowe inwestują nie tylko w przebudowę infrastruktury, prowadzą również prężne działania w kierunku rozwoju kompetencji zespołu, kładą nacisk na zmiany jakościowe świadczonych usług. Komunikacja według KLA powinna być powszechna, dostępna i korzystna cenowo dla jej użytkowników. Misja Miasta Kalisz brzmi ,,dla dobra mieszkańców z korzyścią dla miasta” – celem jest jak największa dostępność usług, dlatego w 2019r., na wniosek Prezydenta – za zgodą Rady Miasta Kalisza został rozszerzony krąg grup społecznych, którym przysługują bezpłatne przejazdy – o dzieci, uczniów, studentów jak również emerytów i rencistów.

Ze względu na swoją karierę zawodową, Pani Elżbieta Binder posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu jakością i w prowadzeniu programów ciągłego doskonalenia. KLA stawia na ,,sprawną i dobrą jakościową komunikację’’ – dzięki kompetencjom zespołu realizuje główne założenie spółki. Aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców miasta Pani Prezes ukierunkowała Kaliskie Linie Autobusowe na stworzenie procesu badania wskaźników jakościowych, dzięki któremu prowadzone są comiesięczne analizy. Przy udziale całego zespołu zostały wprowadzone i określone wskaźniki, którymi są m.in.: niezawodność, bezawaryjność, bezpieczeństwo. Duży nacisk został położony również na czystość i dezynfekcję ze względu na sytuację, z którą obecnie należy się mierzyć. ,,Posiadając informację zarządczą, ustalając źródła problemów, mamy wpływ na zmiany w poszczególnych procesach biznesowych w celu ciągłego doskonalenia usług. Tylko taka filozofia zarządzania doprowadzi do osiągnięcia celu świadczenia usług na możliwie najwyższym poziomie’’- mówi Pani Binder. Uważa również, że zaangażowany zespół z wieloletnim doświadczeniem i kompetencjami to recepta na rozwój. Została usprawniona komunikacja wewnętrzna co umożliwiło lepsze rozumienie całej organizacji przez pracowników oraz postrzeganie pracy przez pryzmat ,,ducha zespołu’’.

KLA wykorzystały czas pandemii na planowanie strategiczne – zespół opracował obszerną analizę stanu obecnego i kierunków rozwoju. Projekt został określony mianem „kaliska komunikacja w czasach po pandemii” i spotkał się z uznaniem właściciela spółki – Prezydenta Pana Krystiana Kinastowskiego. Kalisz zmierza do zeroemisyjnej komunikacji miejskiej, stanowi on element strategii rozwoju.

Zespół jest zaangażowany społecznie – podczas zmniejszonego rozkładu jazdy pracownicy z własnej inicjatywy szyli maseczki, które wraz ze środkami dezynfekującymi zostały przekazane do dwóch szpitali w Kaliszu i w Wolicy, a także do PCK.

Karolina Hentisz