26 maja 2024

Ekologicznie i z pasją

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie jest jednym z najlepiej rozwijających się Przedsiębiorstw Wodociągowo-Kanalizacyjnych w Polsce. Od wielu lat z powodzeniem inwestuje w innowacyjne rozwiązania mające na celu dbanie o ekologię, nie zapominając o najważniejszych potrzebach swoich klientów.

Czysta woda, szczególna dbałość o ochronę środowiska oraz zadowolenie mieszkańców to najważniejsze punkty, na których skupia się Przedsiębiorstwo. W ciągu ostatnich lat z powodzeniem wprowadziło szereg działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego. Są to działania techniczne, mające na celu obniżanie zużycia energii, a także planowanie i wdrażanie rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii. Obecnie Przedsiębiorstwo pracuje nad minimalizacją strat wody w sieci wprowadzając system monitoringu. Ponadto Spółka realizuje duży projekt modernizacji i rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie, którego koszt wyniesie ok. 80 mln zł. W planach jest jeszcze pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł energii – budowa farmy fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Strzyżewicach o mocy blisko 0,5 MW. Istotnym filarem działalności w zakresie ochrony środowiska jest też edukacja ekologiczna, która stanowi jednocześnie jeden z celów strategicznych Spółki. Najważniejsze to uczenie szacunku dla przyrody, poszerzanie wiedzy mieszkańców na temat środowiska naturalnego oraz pobudzenie motywacji mieszkańców do rozwijania postaw proekologicznych (w tym racjonalnego korzystania z wody). Dodatkowo Spółka w ramach międzynarodowego programu BEST wdrożyła projekt badawczy dotyczący produkcji i wykorzystania biogazu na Oczyszczalni ścieków, którego nadrzędnych celem jest ochrona wód odbiorników ścieków dzięki uzyskaniu stabilności procesu poprzez szczegółową analizę składu ścieków przemysłowych, uzyskanie informacji na temat możliwości prowadzenia wysokoefektywnej fermentacji i odzysku biogazu, a także optymalne gospodarowanie rynkiem ścieków przemysłowych.

MPWiK w Lesznie to przede wszystkim ludzie, którzy z pasją i ogromnym zaangażowaniem pracują, aby mieszkańcy mogli cieszyć się czystą wodą z kranu. Jak podkreśla Prezes Zarządu Pan Rafał Zalesiński: „Stawiając na wieloletnie doświadczenie, profesjonalizm i potencjał Zespołu spełniamy misję firmy w codziennym trudzie. Zawsze gotowi na nowe wyzwania i szybkie reagowanie na zgłaszane problemy spełniamy wizję Spółki. Nasz wizerunek organizacji oparty jest na partnerstwie, uczciwości i odpowiedzialności”. Warto dodać, że Przedsiębiorstwo angażuje się w szereg akcji charytatywnych oraz realizuje kampanie informacyjno-edukacyjne, np.: ” Śmieć zatyka sieć” czy ” Pijemy leszczyńską kranówkę”, a także umożliwia odbycie praktyk zawodowych dla młodzieży.

MPWiK nadal chce się rozwijać oraz dbać o jakość usług świadczonych z myślą o pracownikach, mieszkańcach i klientach, kierując się hasłem misji przedsiębiorstwa: „Dostarczając zdrową wodę spełniamy oczekiwania społeczeństwa, a świadcząc usługi na najwyższym poziomie współtworzymy przyjazne środowisko“.

Obecnie wdrażane są nowe innowacyjne rozwiązania, realizowanych jest wiele potrzebnych inwestycji. Powstaje nowy energooszczędny budynek sanitarno-szatniowy z częścią biurową. Inwestycje są także realizowane z myślą o bezpieczeństwie dostaw wody dla naszych klientów. Dużym wyzwaniem przed nami jest budowa nowej stacji uzdatniania wody w Lipnie. W ten sposób MPWiK inwestuje w przyszłość i dba o najwyższą jakość usług.