8 czerwca 2023

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych zmienia jakość naszego życia

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Łukasiewicz – INS) prowadzi swoją działalność poprzez specjalistyczną, wysoko wykwalifikowaną kadrę wyposażoną w nowoczesną infrastrukturę badawczą. W rozmowie dla Panoramy Gospodarczej prof. dr hab. inż. Janusz Igras – Dyrektor Instytutu.

  1. Nad czym obecnie Państwo pracujecie?

Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych to jednostka, której działalność opiera się na współpracy z przemysłem, na monitorowaniu trendów gospodarczych i oferowaniu produktów i usług odpowiadających na potrzeby naszych partnerów. Chlubimy się faktem, że jesteśmy częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – trzeciej co do wielkości organizacji badawczo-rozwojowej w Europie, mamy zatem dostęp do najlepszej infrastruktury badawczej i wspaniałych ekspertów. Zaplecze to stanowi o naszej przewadze i pozwala nam dopasowywać profil działalności do dynamicznej sytuacji rynkowej. Obecnie intensywnie rozwijamy działalność badawczo-usługową m.in. w obszarze technologii niskoemisyjnych, np. wytwarzania i oczyszczania wodoru czy biogospodarki, np. pozyskiwania naturalnych bogatych w związki aktywne ekstraktów z roślin przy użyciu dwutlenku węgla. Są to perspektywiczne kierunki rozwoju, ważne gospodarczo i społecznie, dzięki którym pozyskujemy nowych klientów i partnerów do kolejnych przedsięwzięć.

  1. W ramach pracy w Instytucie realizujecie Państwo mnóstwo działań z zakresu szeroko pojętej chemii i biologii, jaki wpływ na społeczeństwo mają prowadzone w Instytucie badania?

Badania prowadzone w instytucie mają bezpośrednie przełożenie na jakość naszego życia, gdyż są to technologie, które oddziałują korzystnie na środowisko np. ograniczając emisje gazów cieplarnianych z procesów przemysłowych. Produkowany przez nas katalizator do rozkładu podtlenku azotu, stosowany w fabrykach Grupy Azoty i podobnych w Bułgarii, Chile czy Meksyku, o ponad 90% redukuje jego emisję do atmosfery. Prowadzone w instytucie prace nad nawozami o kontrolowanym uwalnianiu składników, minimalizującymi ich negatywne oddziaływanie na środowisko, są odpowiedzią na unijne zalecenia dot. zmniejszania emisji amoniaku. Ponadto w duchu idei gospodarki o obiegu zamkniętym pracujemy nad wykorzystaniem składników z odpadów do produkcji nawozów lub do ekstrakcji związków, które mogą być wykorzystywane jako półprodukty w przemyśle spożywczym, kosmetycznym czy suplementów diety. Prace nad ekologicznymi rozwiązaniami, takimi jak otrzymywanie tworzyw biodegradowalnych ze skrobi czy biodetergentów, to krok w kierunku wdrażania rozwiązań zielonej chemii. Są one wyrazem troski o ochronę środowiska, ale też koniecznością ze względu na coraz większą społeczną świadomość konsumentów i ich oczekiwania.

  1. Jakie są priorytety na najbliższy czas?

Do największych wyzwań, które stoją przed instytutem, należy umocnienie naszej pozycji w europejskiej przestrzeni badawczej. Chodzi o dalsze budowanie relacji z partnerami zagranicznymi, które pozwalają nam na tworzenie wartościowych konsorcjów projektowych. W czerwcu br. rozpoczynamy ogromny projekt finansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont Europa realizowany w partnerstwie 22 podmiotów o wartości ponad 6 mln euro, którego celem jest stworzenie kompleksowego systemu zagospodarowywania odpadów z przetwórstwa oliwek, winogron i owoców pestkowych.

Dla mnie osobiście priorytetem jest skuteczne zapewnianie instytutowi stabilnych podstaw finansowych i organizacyjnych oraz rozwijanie kontaktów biznesowych z naszymi największymi partnerami w kraju i Europie.

  1. Co jest najtrudniejsze w tego typu pracy?

Obecnie największą trudnością jest konieczność uwzględniania w planach działalności gwałtownych zmian sytuacji gospodarczej, np. zmniejszonej dostępności surowców koniecznych do prowadzenia badań oraz zwiększonych kosztów energii. Wojna w Ukrainie i jej konsekwencje dotykają nas wszystkich, w sposób pośredni wpływając na europejski przemysł chemiczny, co w dalszej perspektywie przekładać się będzie na trendy rozwoju rynku nawozowego, katalizatorowego i innych. Naszą rolą jest w tym momencie takie monitorowanie sytuacji i planowanie rozwoju technologii, by nadal odpowiadać jak najlepiej na potrzeby rynku.

Martyna Papiernik

Więcej informacji odnośnie prowadzonych w Instytucie badań można znaleźć na stronie:

http://ins.lukasiewicz.gov.pl