20 lipca 2024

Eksperci przedsiębiorczości

Ludzie sukcesu to ludzie skuteczni. Tacy, którzy nie tylko zastanawiają się, jak osiągnąć sukces, ale działają i mają konkretne wyniki. Skuteczność to robienie właściwych rzeczy, we właściwy sposób i we właściwym czasie. To przede wszystkim podejmowanie trafnych decyzji i doprowadzanie tematów do końca. Taką osobą jest Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński.

Gmina charakteryzuje się bardzo dużą ilością przeprowadzanych inwestyji. Samorząd nie boi się wyzwań, a wszystkie jego działania skierowane są ku wysokiemu zadowoleniu mieszkańców, w parze z rozwojem gospodarczym regionu.

Inwestycje w ostatnim czasie

Wiatrak w Krasocinie ma już skrzydła. Zostały zamontowane w czwartek, 9 kwietnia. Mają rozpiętość 15 metrów. Słynny krasociński zabytek odzyskał skrzydła po około 20 latach – wtedy stracił je w wyniku wichury.

Stojący na niewielkim wzgórku w Krasocinie murowany wiatrak holenderski zbudowany w 1920 roku stanowi świetny przykład zabytku techniki z początków XX wieku. Od lat stanowi symbol Krasocina. Mieszkańcy oraz turyści mogą wypoczywać podziwiając zabytek, gdyż przestrzeń wokół niego została wzbogacona roślinnością, wyposażona w ławeczki, ciągi piesze oraz parkingi.

Zbudował go miejscowy młynarz na miejscu starszego wiatraka drewnianego, wybudowanego u schyłku XIX wieku.

Teraz wiatrak jest odnawiany. Stało się to możliwe dzięki dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Gmina Krasocin otrzymała na ten cel 500 tysięcy złotych. Wójt Ireneusz Gliściński podkreśla, że dotację udało się uzyskać w wyniku starań Bartłomieja Dorywalskiego, ówczesnego wicewojewody świętokrzyskiego, obecnie posła.

W obszarze gospodarki wodno-ściekowej, przeprowadzono modernizację istniejącej już oszczyszczalni ścieków oraz wybudowano dwie nowe. Rozbudowana została sieć wodociągowa, a w ostatnim czaasie Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasocinie wybudował 168 mb sieci wodociągowej w miejscowości Ostra Górka. W zawiązku z tym, że trasa wodociągu przebiegała w istniejącej drodze asfaltowej oraz  utwardzonej kamieniem, większość prac odbywała się metodą bezwykopkową – przewiertem sterowanym. Koszt budowy wodociągu wyniósł 39.800 zł i został sfinansowany z środków własnych Gminy Krasocin.

Inwestowanie w infrastrukturę drogową stanowi znaczący czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. Dzięki temu mieszkańcy mogą komfortowo i bezpiecznie się przemieszczać. Przebudowanych zostało kilkadziesiąt kilometrów dróg gminnych oraz ponad 30 kilometrów dróg powiatowych.

W ostatnim czasie został przeprowadzony kompleksowy remont kuchni w budynku strażnicy OSP Sułków. Mieszkańcy mają możliwość skorzystania z sali w celu organizacji imprez okolicznościowych. Koszt inwestycji wyniósł około 33 tysiące złotych.

Dynamiczny rozwój Gminy Krasocin jest po części wynikiem pozyskiwania funduszy zewnętrznych, zarówno krajowych jak i zagranicznych. Została utworzona specjalny dział zajmujący się pozyskiwaniem i rozliczaniem inwestycji, w których można skorzystać z takich form promocy.

Gmina otrzymała kolejne dofinansowanie, w ramach działania “Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Gmina Krasocin podpisałą umowę na dofinansowanie w maksymalnej kwocie 2 milionów złotych na realizację zadania “Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Wola Świdzińska wraz z połączeniem zlewnia Oleszno IV etap”. Stanowi do kolejny sukces Wójta i pracowników urzędu.

Dbają o sprawy mieszkańców, nawet w tym szczególnym okresie

70 tysięcy złotych, to kwota dofinansowania, jaką otrzymała gmina Krasocin na zakup 28 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem Microsoft Office. Zakupiony sprzęt zostanie przekazany uczniom Szkół Podstawowych. Zadanie w całości jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ostatnich latach samorząd zrealizował wiele inwestycji związanych ze szkolnictwem. Wszystkie placówki wyposażone są w przedmiotowe pracownie oraz kuchnie szkolne, które serwują dzieciom dwudaniowe obiady. Infrastruktura wszystkich 6 szkół wzbogaciła się o boiska wielofunkcyjne, place zabaw oraz siłownie zewnętrzne. Przeprowadzono termomodernizację szkół oraz obiektów publicznych. To tylko część zadań i inwestycji które zostały przeprowadzone w gminie w ostatnich latach.