19 lipca 2024

Inwestycje we wspólne dobro

Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa to największa spółdzielnia mieszkaniowa w województwie śląskim oraz jedna z największych w Polsce. Jak mądrze zarządzać spółdzielnią rozmawiamy
z Panią mgr Teresą Ślązkiewicz, Z-cą Prezesa Zarządu i Z-cą Dyrektora ds. ekonomicznych.

Historia KSM sięga ponad 60 lat
Nieprzerwanie od września 1957r. z powodzeniem prowadzimy swoją działalność. Wraz ze zmianą otoczenia społeczno-gospodarczego u nas również wiele się zmieniło. Zawsze jednak naszą nadrzędną ideą było i jest to, by majątek członków spółdzielni oraz właścicieli mieszkań w zasobach KSM utrzymywać w jak najlepszym stanie i pomnażać.

Inwestycje w ciągły rozwój
Modernizujemy i remontujemy nasze nieruchomości budynkowe, tak by sprostać wymogom norm narzucanych przez przepisy prawa. Prowadzimy szereg działań zmierzających do minimalizowania potrzeb energetycznych budynków – w tym zużycia ciepła, energii elektrycznej, a co najistotniejsze wszystkie działania nakierowane są na zapewnienie maksimum bezpieczeństwa zamieszkiwania. Dzięki tym zabiegom, obrót lokalami mieszkaniowymi na rynku wtórnym cieszy się dużym zainteresowaniem, co wynika wprost z ilości dostarczanych do Spółdzielni Aktów notarialnych.

Wyzwania w czasie pandemii
Na początku wprowadzenia stanu pandemii, w połowie marca br. największym zaskoczeniem i zjawiskiem dotąd nie spotykanym była konieczność zamknięcia naszych biur (zarówno Administracji Osiedlowych jak i Dyrekcji) i zmiana trybu obsługi mieszkańców, bo Spółdzielnia jako taka pracowała nieprzerwanie, realizując wszystkie swoje zadania.
Trwający do chwili obecnej stan pandemii to dla nas również nieprzewidziane w żadnych planach i nie zabudżetowane wydatki.

Największa duma
Pomijając aspekty wymierne finansowo naszym największym dorobkiem jest społeczny wymiar działalności spółdzielczej. Dla nas zawsze najważniejszy jest człowiek – jego potrzeby i oczekiwania. Tymi wartościami od zawsze kierowały się organizacje spółdzielcze.

Spółdzielczość mieszkaniowa idei tej nigdy nie zatraciła. Nasi mieszkańcy/członkowie bardzo chętnie i licznie uczestniczą w działaniach społecznych, tworzymy wielką rodzinę, jest nas około 40 000 osób.
Wszystkie nasze mieszkania – zgrupowane w siedemnastu kompleksach osiedlowych – są świetnie zlokalizowane. Dodając że budynki są w bardzo dobrym stanie technicznym, zadbane w ramach bieżącej obsługi eksploatacyjnej, stanowią najlepszą wizytówkę dobrze zarządzanej Spółdzielni.


30-ta rocznica prezesury Pani mgr Krystyny Piaseckiej
Zaszczytem jest współpracować z osobą wyposażoną w wyjątkową charyzmę oraz cieszącą się tak ogromnym autorytetem. Pani Prezes posiada wiedzę, doświadczenie, a przede wszystkim (co nie zawsze idzie w parze) cechy dobrego i życzliwego człowieka. Każdy, kto miał okazję współpracy bądź kontaktu na innym polu działalności – potwierdzi, że jest to wybitna osobowość.


Przyszłe działania
Zmieniająca się ekspansywnie rzeczywistość wymaga od nas podejmowania kolejnych wyzwań. Fotowoltaika, odnawialne źródła energii, szeroko rozumiane działania energooszczędne, to wszystko nad czym pracujemy, ulepszamy, poprawiamy, wdrażamy. Nowych wyzwań nie zabraknie. W końcu zarządzamy prawie 400 budynkami, obsługujemy 20 000 mieszkań, liczne pawilony, lokale użytkowe wbudowane, garaże, miejsca parkingowe, itp. Podejmowane działania muszą być spójne, przemyślane, odpowiednio zaplanowane, a przede wszystkim zyskujące w sposób demokratyczny aprobatę naszych mieszkańców, organów samorządowych, tj. Rad Osiedlowych oraz Rady Nadzorczej KSM.


-Izabella Liguzińska