28 lutego 2021

WROTA PODLASIA NIE TYLKO DLA TURYSTÓW

Położona przy granicy z Białorusią Narewka, to niewielka gmina południowo-wschodniej części województwa podlaskiego. Większa jej część położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Puszcza Białowieska. Atrakcyjność terenów zielonych przyciąga tutaj co roku wielu turystów.

Gminę Narewka zamieszkuje niespełna 4 000 mieszkańców, a na jej czele stoi Wójt – Mikołaj Pawilcz. Ta część w Polski, w której jest położna posiada wyjątkowe walory przyrodnicze. Prawnie chronione jest tu prawie 100 proc. terytorium. Narewka posiada towarowe przejście graniczne z Białorusią Siemianówka – Świsłocz oraz liczne punkty przeładunkowe. Posiada dobrze rozwiniętą bazę noclegową i gastronomiczną. Nie brakuje w gminie hoteli, domków kempingowych, schronisk, pól namiotowych, a także kwater agroturystycznych. Przez narewkowską ziemię przepływają rzeki Narew i Narewka. Atrakcje przyrodnicze jakie można tu znaleźć, to m.in: Naturalna dolina rzeki Narewki – o naturalnym charakterze świadczą zachowane na rzece meandry, starorzecza, wraz z ich bogatą florą i fauną. Narewka przystosowana jest z myślą o organizacji spływów kajakowych. Przy jej brzegach umieszczone są pola namiotowe, domki kempingowe i wypożyczalnie sprzętu sportowego. Dodatkowe atrakcje turystyczne to zbiornik wodny “Siemianówka”, Leśny Kompleks Promocyjny – w Nadleśnictwie Browsk, Obręb Ochronny Hwoźna Białowieskiego Parku Narodowego, który położony jest między rzeką Hwoźną a Polaną Masiewską oraz liczne szlaki turystyczne.

Gmina Narewka to raj dla turystów i inwestorów.

Za sprawą bliskości granicy i rozwiniętej infrastrukturze, gmina jest bardzo atrakcyjnym miejscem również dla inwestorów. Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Podstrefie Narewka dysponuje obecnie terenami inwestycyjnymi o łącznej powierzchni 22,7922 ha. W jej skład wchodzi niezabudowany teren, położony wzdłuż drogi powiatowej P1644B Tarnopol – Siemianówka, z dostępem do infrastruktury technicznej, w sąsiedztwie kolejowego przejścia granicznego z punktem kontroli fitosanitarnej (900 m od terenu), w pobliżu istniejącej infrastruktury kolejowej. Oprócz tego nieruchomość ma dostęp do infrastruktury technicznej takiej jak: sieć wodociągowa na działce, sieć kanalizacyjna linia średniego napięcia SN, napowietrzna, przy granicy działki – 40m. Najbliższa trafostacja zlokalizowana jest w odległości 100 m od granicy działki. Zakład Energetyczny zapewni niezbędne moce w zależności od prowadzonej inwestycji. Nieruchomość uzbrojona w sieć telekomunikacyjną przebiegającą w granicach działek. Podstrefa Narewka posiada aktualny, obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Właścicielem terenów inwestycyjnych objętych preferencjami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest Gmina Narewka. Stanowią one idealną lokalizację dla przedsiębiorców, którzy współpracują gospodarczo ze wschodnimi sąsiadami Polski lub zamierzają to robić.

Zainteresowanym inwestycjami w dziedzinie turystyki i hotelarstwa Gmina Narewka oferuje również tereny przeznaczone pod budownictwo letniskowe oraz pensjonatowo – hotelarskie. Atrakcyjne położenie tych nieruchomości nad Zbiornikiem Wodnym Siemianówka oraz w otoczeniu puszczańskich lasów w okolicach Masiewa daje szansę powodzenia tychże inwestycji.