28 listopada 2021

KONSTYTUCJA BIZNESU ZATWIERDZONA

Prezydent Andrzej Duda podpisał Konstytucję Biznesu. Jest to pakiet pięciu ustaw zmieniających relacje pomiędzy przedsiębiorcą, a urzędnikami. Zmiany, które wprowadza ten dokument dotyczą głównie zakładania firmy ale również obowiązków związanych z prowadzeniem działalności, zasad tworzenia prawa gospodarczego oraz zawieszenia działalności gospodarczej.

Najważniejsze zmiany w ramach pakietu ustaw zwanych Konstytucją dla biznesu zakładają między innymi wprowadzenie zasady, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Oznacza to, że od wejścia w życie ustawy przedsiębiorca będzie mógł prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli ewidentnie nie łamie konkretnych przepisów lub ograniczeń. Nowe przepisy dotyczą także domniemania uczciwości przedsiębiorcy. Oznacza to, że póki będą wątpliwości co do konkretnej sprawy przedsiębiorcy, będzie ona rozpatrywana na jego korzyść. Istotne jest również to, że interpretacja prawa ma być przyjzna osobom prowadzącym biznes. Niejasne przepisy będą po prostu rozpatrywane na korzyść firm. W efekcie do zadań urzędników będzie należało udowodnienie winy przedsiębiorcy. Bardziej łagodne mają też być kary dla biznesmenów, według zasady proporcjonalności. Oznacza to, że urząd nie będzie mógł już nakładać nieuzasadnionych obciążeń na biznes prowadzony w Polsce. Dotyczyć to będzie głównie proporcjonalnego dopasowania kar do przewinień.

WIĘCEJ DLA MAŁYCH

Początkujący przedsiębiorcy mogą liczyć na tak zwane “ulgi na start”. Zostaną między innymi, zwolnieni z obowiązku uiszczania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności, a przez kolejne dwa lat będą mogli skorzystać z ulgi tak zwanego “Małego ZUS-u”. Na straży praw osób prowadzących biznes będzie stał rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw. Z założenia ma być bezstronny, ale uzyska odpowiednie kompetencje do opiniowania aktów prawnych zwiazanych z sektorem MŚP oraz będzie mógł interweniować w indywidualnych sprawach przedsiębiorcy.

Rozwinięciem obecnego www.biznes.gov.pl ma być Punkt Informacji Przedsiębiorcy, który nie tylko wyjaśni, w jaki sposób załatwić poszczególne sprawy urzędowe, ale umożliwi też między innymi uiszczanie opłat urzędowych czy uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami lub składkami. PIP przypomni przedsiębiorcom, poprzez SMS lub e-mail, o zbliżających się terminach urzędowych oraz poinformuje o najważniejszych zmianach w prawie. Będą tam też publikowane wyjaśnienia dotyczące zagadnień prawnych budzących najwięcej wątpliwości w praktyce. Co ważne, do PIP będą mogli zwrócić się wszyscy przedsiębiorcy, nawet w najdrobniejszych sprawach.

Konstytucja Biznesu wejdzie w życie po 30 dniach od jej publikacji w Dzienniku Ustaw.

Żródło: https://www.biznes.gov.pl/