28 lutego 2021

Mieszkańcy największą wartością

Poprzez bezpośrednie sąsiedztwo rzeki Wisły, malownicze tereny Dolnego Powiśla są przyrodniczo bardzo zróżnicowane. Gmina Sadlinki położona jest w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego i wchodzi w skład powiatu kwidzyńskiego. Przez gminę przebiega międzynarodowa trasa rowerowa R-14, która doskonale ukazuje jej walory geograficzno-przyrodnicze.

Odpowiednie przywództwo gwarancją rozwoju

W latach 90-tych rzadkością było piastowanie przez kobietę stanowiska Wójta gminy. Pani Elżbieta Krajewska pełni tą funkcję już od 22 lat, to jej VI kadencja. Zastała gminę w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, co było testem przede wszystkim na wytrwałość, konsekwencję i determinację. Dobrego włodarza cechuje: odpowiedzialność, umiejętność dialogu, skuteczność, rzetelność w działaniu a to właśnie cechy Pani Elżbiety Krajewskiej.

Pani Wójt mówi o sobie: „Jestem od zawsze otwarta i uśmiechnięta co bardzo mi pomaga. Pewne cechy trzeba posiadać, inne kształtować, być elastycznym, ale i twardo bronić swoich racji. Życie często weryfikuje umiejętności człowieka, a w pracy ważne jest to, jakimi jesteśmy ludźmi, co robimy oraz jak naszą pracę oceniają inni”.

Najważniejsi są zawsze mieszkańcy. Trzeba nauczyć się łączyć życie zawodowe z prywatnym, a pełnienie funkcji głowy gminy to nie lada wyzwanie. „Do tej pory życie prywatne było całkowicie podporządkowane mojej pracy. Pokrzepiającym staje się to, że społeczność chce, abym uczestniczyła w ich spotkaniach. To buduje więź”.

Aktywizacja lokalnej społeczności

Na terenie Sadlinek funkcjonuje 9 Kół Gospodyń Wiejskich oraz 5 Ochotniczych Straży Pożarnych. Mieszkańcy są pomysłodawcami wielu inicjatyw oraz wydarzeń kulturalnych. Dobrym przykładem są programy „Senior +” oraz utworzenie Centrum Usług Integracji Społecznej, gdzie można uzyskać szeroki wachlarz świadczeń. Programy mają duży wpływ na walkę z wykluczeniem społecznym. Organizacje działają w swoich środowiskach, mając wsparcie z gminnych budżetów funduszu sołeckiego i innych. Ze środków UE, w dalszym ciągu będą kontynuowane m.in. Opiekuńcze Kluby Młodzieżowe.

Nieprzerwane inwestycje

Gminę cechuje przedsiębiorczość, pozyskują środki zewnętrzne na realizacje kolejnych projektów. Rozwój infrastruktury drogowej stanowi priorytet. Doważnych inwestycji trzeba również zaliczyć rozbudowę budynków Ochotniczych Straży Pożarnych, zakup samochodów pożarowe, budowę boiska typu „Orlik” ze sztuczną nawierzchnią i bieżnią lekkoatletyczną, budowę nowej świetlicy wiejskiej oraz biblioteki gminnej.

Rocznie zostaje wydanych około 100 kwaterunków pod zabudowę. W trosce o jakość życia mieszkańców zakończony został projekt montażu mikro instalacji OZE w gospodarstwach domowych. Dzięki pozyskanym środkom, zaopatrzono domostwa w odnawialne źródła energii.

Nowe wyzwania

Obecna sytuacja związana z pandemią wirusa Covid-19 całkowicie zmieniła pracę gminy i niestety ograniczyła kontakt z mieszkańcami. Bardzo ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji na przyszłość jest hierarchizacja potrzeb. Do najbardziej istotnych planów na najbliższe lata zalicza się dokończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków z budową przyłączy i modernizacją przepompowni.

Kolejny projekt realizowany ze środków pozyskanych w zakresie OZE na około 3 mln zł, obejmuje modernizację systemu grzewczego, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, wymianę instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku szkolnym.

Kontynuowana będzie budowa i modernizacja miejsc rekreacyjnych oraz dalszy rozwój inicjatyw związanych z integracją społeczną.

Docenione działania

Gmina Sadlinki sprawnie wykorzystuje zasoby zewnętrzne na różnych płaszczyznach swojej działalności, od środków na działania prospołeczne po możliwości na rozwój infrastruktury. Zostało to zauważone w 2018 roku, kiedy otrzymali statuetkę „Symbol polskiej samorządności 2018”. Wyróżnienie to jest przyznawane najprężniej działającym samorządom za wzorową politykę zarządzania i jakości, aktywność społeczną oraz znaczące pozyskiwanie funduszy unijnych. Ponownie starania Gminy doceniono w 2020 roku poprzez nominację do nagrody gospodarczej „Lider Gospodarki Regionalnej” za nowoczesny sposób zarządzania, modernizację zasobów oraz dbanie o mieszkańców.

-Izabella Liguzińska