23 czerwca 2024

Proekologiczne działania z myślą o przyszłości

Czyste środowisko to cel i dewiza Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie. Wielość wyzwań i poczucie odpowiedzialności zaowocowało opracowaniem modelowej strategii proekologicznej. Henryk Drzewiecki Prezes MZGOK wraz z załogą pracuje nad nowymi innowacyjnymi rozwiązaniami, które zamierza wdrożyć.

Przedsiębiorstwo od lat bardzo mocno stawia na proekologiczną strategię. Prowadzi m.in. utylizację termiczną odpadów komunalnych, w wyniku czego odzyskuje energię elektryczną oraz cieplną. Dla zapewnienia ochrony środowiska ZTUOK (spalarnia) stosuje ekologiczne systemy filtrów. Szczycą się tym, że ich zakład emituje mniej gazów cieplarnianych od statystycznego gospodarstwa domowego, o czym mówił na jednej z konferencji Pan prof. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej.

Kompleksowe działania

Ochrona środowiska i społeczna odpowiedzialność biznesu coraz częściej odnoszą się do idei gospodarki o obiegu zamkniętym. To rozwiązanie na globalne niedobory zasobów, niezliczoną ilość odpadów, sposoby ich zagospodarowania oraz zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie dotrzymuje kroku w działaniach proekologicznych na szeroką skalę. Do MZGOK trafia rocznie około 170 tyś ton odpadów z terenu 36 gmin, czyli około 370 tyś mieszkańców. Prowadzą wiele działów produkcyjnych, takich jak sortownia, w której gromadzą odpady po tzw. selektywnej zbiórce. Po odpowiednim doczyszczeniu już jako surowce wtórne materiał trafia do recyklerów. Posiadają własną kompostownię, w której odbierają bioodpady oraz produkują kompost pn. „Magno Hortis” wykorzystywany do rekultywacji zdegradowanych terenów i utrzymania zieleni. W 2019 roku zakład uzyskał ministerialny Certyfikat na sprzedaż swojego produktu. Funkcjonuje także składowisko, na które trafiają tylko odpady nisko kaloryczne tzn. nie nadające się do recyklingu ani do termicznej utylizacji.

Wspólne decyzje

Prezes podkreśla, że bardzo liczy się z opinią całego zespołu – „Nie wyobrażam sobie nowoczesnego zarządzania bez komunikacji i rozmów z pracownikami.” Posiadają oni ogromne doświadczenie. Zakład jest mocno zidentyfikowany z działaniami na rzecz społeczeństwa i środowiska. Jedną ze wspólnych decyzji była pomoc Szpitalowi w Koninie w czasie pierwszej fali pandemii. Z własnych środków zakupiono respirator, drobny sprzęt medyczny oraz samojezdne łóżka do karetek pogotowia w Koninie.

MZGOK jest na etapie dokupienia gruntów pod przyszłe inwestycje mając na uwadze, by nie naruszać wszechobecnych zalesionych terenów. Posiadają 68 ha, dodatkowo planują nabyć kolejne 15 ha. Nowy teren posłuży m. in. do przeniesienia kompostownika.

Dodatkowym działaniem jest posiadanie i opieka nad 16 ulami na terenie przedsiębiorstwa. Pilotażowo ustawiono ich pięć, świetnie się przyjęły więc zostały rozbudowane. To dowód na to, że przy zakładzie jest bezpiecznie i zdrowo. Działania te są zlokalizowane pod liniami wysokiego napięcia, czyli w miejscu nieodpowiednim dla rozbudowy przedsiębiorstwa o nowe budynki, to mądre gospodarowanie metrażem przestrzeni spółki. „Podstawowym profitem jest pokazanie społeczeństwu, że jesteśmy bardzo ekologiczni. Poza ulami, posiadamy rozsadnik przeznaczony do uprawy traw ozdobnych (24 różne gatunki), pokaźną aleję akacjową, wiele rabat i innych nasadzeń. Końcem lata 2020 roku zakład zaopatrzył się w hotele dla owadów.”

Duma przedsiębiorstwa

Dumą dla spółki są liczne akcje edukacyjne dla mieszkańców i otoczenia. Mają one miejsce dzięki dofinansowaniu z WRPO w wysokości 1.400.000 zł oraz wkładowi własnemu w kwocie 300.000 zł. Przedsiębiorstwo ufa, że przyczyni się tym do rozpowszechnienia wiedzy i działań dla odpowiedzialnego gospodarowania odpadami. Dla zwiększenia zasięgów prowadzą współpracę z lokalnymi dziennikami, tygodnikami. Wydają własny miesięcznik „Eko Gmina” z nakładem 100.000 szt., jako pierwsi w kraju opracowali i wdrożyli w życie mobilną aplikację na telefon, która między innymi przypomina mieszkańcom o odbiorze odpadów, informuje o właściwym przyporządkowaniu odpadu, czy pozwala zgłosić dzikie wysypisko śmieci z dokładnością GPS.

Plany na dalszy rozwój

Główna misja – dbanie o środowisko naturalne wiąże się ze szczególną odpowiedzialnością i sporą ilością obowiązków na podmioty zajmujące się tematem ekologii. MZGOK planuje kolejne inwestycje, aby sprostać wielu wyzwaniom. Na obwałowaniach składowiska, chcą umieścić odpowiednią konstrukcję, która pozwoli zamieszkać jakże pożytecznym ptakom jakimi są jerzyki zwyczajne. Projekt jest na etapie konsultacji naukowych. Kolejnym innowacyjnym krokiem jest dążenie, by w przyszłości pozyskiwać moc z odnawialnego źródła energii – biogazowni. Pan prezes Henryk Drzewiecki kontynuuje myśl i działania poprzedników. Ma wiele nowatorskich planów, którym podoła dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, ambicjom oraz zespołowi fachowców z MZGOK w Koninie.

– Izabella Liguzińska