16 maja 2022

Ekologiczna energia jutra

Energia jest jedną z podstawowych wartości w fizyce. Charakteryzuje ona stany układów fizycznych oraz ich zdolność do wykonywania pracy. Procesem jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej oraz energii cieplnej określa się mianem kogeneracji. Pan Jan Sopa, prezes CH4 MOTO Sp. z o.o. Sp. k. opowiada o zrealizowanym przez firmę projekcie polegającym na stworzeniu nowego systemu kogeneracyjnego, który skraca procesy wytwarzania ciepła odpowiadając na potrzeby ekonomiczne oraz ekologiczne.

Głównym profilem działalności spółki są prace badawcze, rozwojowe oraz wdrażanie nowych technologii, związanych m.in. z: modernizacją zespołów napędowych, zastosowaniem alternatywnych paliw, kogeneracją i poligeneracją.

Od czerwca 2020r. CH4 MOTO Sp. z o.o. Sp. k. prowadzi równolegle prace badawcze oraz wdrożeniowe opracowanych rozwiązań i systemów. „Te pierwsze mówią o dalszym zwiększaniu interwałów materiałowych, opracowaniu technologicznym w zakresie inercji smarowania oraz wibracji. Prace wdrożeniowe natomiast dotyczą testowania gotowych zespołów (silnika i jego osprzętu) oraz zmniejszania kosztów serwisowych i eksploatacyjnych” – tłumaczy prezes Jan Sopa.

Firma należy do nielicznych przedsiębiorstw, które budują jednostkę kogeneracyjną od podstaw pod rodzaj gazu jak i oczekiwania klienta.

System kogeneracyjny

Kogeneracja polega na równoczesnym wytwarzaniu ciepła i prądu w jednym procesie technologicznym, co zapewnia wzrost sprawności i pozwala na zmniejszone użycie paliwa.

Może być ona realizowana zarówno na dużą skalę w elektrociepłowniach zawodowych, jak i w skali mikro, przy użyciu agregatów kogeneracyjnych. Pozwala to na zmniejszenie zużycia energii z sieci oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do minimum. Według ekspertów jest to najlepsze rozwiązanie zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i ekologii.

„Prowadzone badania potwierdziły konieczność opracowania własnej jednostki kogeneracyjnej z wdrożonymi i przetestowanymi wcześniej rozwiązaniami firmy. W 2019 roku została oddana do eksploatacji na jednej z oczyszczalni ścieków, jednostka napędowa najnowszej generacji naszych rozwiązań. Po półtorarocznej eksploatacji, która była zgodnie z naszymi oczekiwaniami powtarzalna, przyniosła skutek bezawaryjnej pracy przez 8200 godzin w zakresie mocy odpowiadającej ilością gazu. Zakres obciążenia do 40-100% czyli 220 kilowatów. Zamierzone interwały materiałowe przekroczyliśmy już dziś o 25%.”

Zmiany w odnawialnych źródłach energii na rodzimym rynku

„Mentalność decydentów w naszym kraju zmienia się bardzo szybko i idzie w dobrym kierunku. Wszyscy specjaliści prowadzący finanse firm mają świadomość, że należy mądrze wydawać zarobione pieniądze, bo pandemia i kryzys gospodarczy wskazały na racjonalność w wydawaniu środków pieniężnych.

Koszty energii elektrycznej, stan linii przesyłowych, koszty przesyłu i inne wciąż rosną, dlatego pozyskiwanie każdego KW w mniejszej cenie jest opłacalne i pożądane. Rozwijająca się fotowoltaika jest też możliwa dzięki uchwalonym przepisom prawa zmuszając koncerny energetyczne do przyjęcia wytworzonej energii jak również upraszczając – procedurę legislacyjną”mówi Prezes CH4 MOTO.

Kogeneracja jest wciąż mniej popularna w kraju niż fotowoltaika. Co może być powodem?

Kogeneracja na świecie, podobnie jak w Polsce, to proces cieszący się coraz większym zainteresowaniem. Wachlarz produktów obejmuje indywidualnie dopasowane systemy generacji mocy, które mogą błyskawicznie rozpocząć dostarczanie czystej i taniej energii w dowolnym miejscu.

„Kogeneracja rzeczywiście jest mniej popularna, dla wytwarzania znacznie większej ilości energii elektrycznej przez cały rok z prawie jednakową mocą, to odróżnia ją od fotowoltaiki. Mniejsza popularność kogeneracji moim zdaniem wiąże się także z ponoszonymi kosztami eksploatacyjnymi i polityką interwałową”opowiada Jan Sopa.

Jakie dotychczasowe działania firmy były najtrudniejsze i jednocześnie stanowią największy powód do dumy?

„Trzeba cenić i traktować wszystkie trudności jako sprawę do załatwienia i dokładać należytych starań i zaangażowania dla ich zakończenia. To zdecydowanie nas cementuje i wzmacnia, stąd największym osiągnięciem firmy jest wytrwała, kompetentna załoga. Zespół pracowników oddany sprawie i lojalny wobec siebie i firmy.”

Plany na przyszłość

Niewątpliwie najważniejszą sprawą jest zdrowie załogi, bezpieczne stanowiska pracy, jak również domknięcie rozpoczętych projektów. Dzięki pracowitości i staraniom, na rynku będzie coraz więcej polskich jednostek kogeneracyjnych.

Pańska firma otrzymała nominację do nagrody Lider Gospodarki Regionalnej. Ile to dla Pana znaczy?

Nominacja CH4 MOTO do nagrody Lidera Gospodarki Regionalnej potwierdza, że ciężka praca przynosi efekty, a nadzieja i charyzma daje rezultaty. To ważna nominacja, wyjątkowe wyróżnienie, oraz kolejna motywacja do rozwoju.To przejaw, że Górny Śląsk nigdy się nie zatrzymuje, a moi pracownicy to najlepsi z najlepszych” – podsumowuje Pan prezes.

-Izabella Liguzińska