5 grudnia 2020

Kostomłoty – Gmina pełna korzyści

Co wyróżnia Gminę Kostomłoty na tle innych ?

Przede wszystkim położenie i atrakcyjne tereny inwestycyjne. Gmina Kostomłoty (powiat średzki woj. dolnośląskie), położona jest w południowo-zachodniej części Polski, w obrębie Wysoczyzny Średzkiej, pomiędzy ważnymi ośrodkami miejskimi: Wrocławiem a Legnicą. Przez obszar gminy, z północnego zachodu na południowy wschód przebiega autostrada A-4, stanowiąca część międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Berlin-(Drezno) – Wrocław – Opole – Katowice – Kraków – Lwów oraz droga krajowa nr 5, łącząca Kostomłoty ze Strzegomiem i prowadząca dalej do przejścia granicznego z Czechami w Lubawce. Na skrzyżowaniu tych dwóch szlaków powstał węzeł drogowy Kostomłoty. Generujący ruch kołowy pomiędzy Wrocławiem, Jelenią Górą a Wałbrzychem. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego wymienia te szlaki jako najistotniejsze dla regionu i kraju.

Na terenie gminy Kostomłoty funkcjonuje również podstrefa Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (LSSE) obszar w Kostomłotach . Powierzchnia objęta strefą to ponad 80 ha gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa. Tereny usytuowane są w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A4 i drogi krajowej nr 5. W skład obszaru inwestycyjnego wchodzą również grunty prywatne stanowiące obszar około 70 ha. Na przedmiotowym terenie działają firmy z branży drogowej, hydraulicznej i paliwowej.

Jakie inwestycje zostały przeprowadzone w ostatnim czasie?

W roku 2019 zakończono przebudowę drogi gminnej na odcinku Świdnica Polska – Czechy, rozpoczęto inwestycję drogową w miejscowości Piersno – planowane zakończenie tej inwestycji to 2020 r. Budujemy żłobek w Kostomłotach dla 60 maluchów. Zrealizowano również inwestycje wynikające z eksploatacji nieruchomości, remont stołówek szkolnych i ich doposażenie, remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej w miejscowości Mieczków. Realizowano projekty oświatowe „Aktywna tablica” rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Projekt dotyczył zakupu sprzętu multimedialnego do szkół podstawowych z terenu Gminy Kostomłoty. Wyposażono również pracownię przyrodniczą w szkole w Karczycach w nowoczesne materiały dydaktyczne. Zagospodarowano tereny gminne w sprzęt służący podnoszeniu aktywności sportowo – rekreacyjnej (siłownie zewnętrzne), jednostki OSP uzyskały dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego. W listopadzie 2019 r. zakończono przebudowę przepompowni ścieków w Wilkowie Średzkim. Wyremontowano dwie świetlice – centra aktywności społecznej w miejscowości Budziszów i Szymanowice. Podsumowując działania gminy Kostomłoty w aspekcie aplikowania o środki zewnętrzne na realizacje inwestycji – to kwota ta w roku 2019 wyniosła około 6 mln. 570 tys. zł. .

– Utrzymujecie Państwo przyjazne stosunki międzynarodowe z francuską Gminą Sierentz oraz z Fundacją Tschammendorf. Jakie korzyści wynikają z takich współprac?

W roku 2019 w gminie Kostomłoty odbyły się uroczyste obchody XX lecia współpracy z Francją z partnerska gminą Sierentz. Od ponad 20 lat współpraca polegała głównie na rozwijaniu tożsamości kulturowej i wspieraniu działalności edukacyjnej dzieci uczących się języka francuskiego. Co rok uczniowie korzystają z wymiany zagranicznej a mieszkańcy mają możliwość wzajemnego odwiedzania się podczas wydarzeń kulturalnych oraz wizyt studyjnych.

Fundacja Tschammendorf i jej założyciel Dietmar Scholz urodzony w gminie Kostomłoty w miejscowości Samborz wspiera gminę w zakresie działalności oświatowej (wspieranie nauki języka niemieckiego – finansowanie dodatkowych lekcji i zakupu materiałów dydaktycznych), infrastrukturalnej (utrzymanie cmentarza w Samborzu – prace remontowe, utrzymanie zieleni) i zdrowotnej (dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Zakładu Usług Medycznych w Kostomłotach).

Jakie wyzwania na swojej drodze napotyka Gmina Kostomłoty?

Chcemy pozyskać inwestorów, którzy zagospodarują atrakcyjne tereny inwestycyjne zlokalizowane przy bezpośrednim sąsiedztwie Autostrady A4. Planujemy rozwój budownictwa mieszkaniowego oraz modernizację i zagospodarowanie zdewastowanych budynków pozostających w ręku Skarbu Państwa KOWR.

Samorząd współpracuje z sektorem biznesowym, jakie korzyści z inwestowania w Gminie Kostomłoty mogą mieć przedsiębiorcy?

Głównym atutem jest dobra lokalizacja i położenie gminy, to zaleta wykorzystywana w ramach dostępności do dużych aglomeracji miejskich w Polsce i graniczących z Polską krajów europejskich. Stwarzamy pakiety ulg podatkowych dla nowych inwestorów oraz oferujemy wsparcie na etapie rozwoju inwestycji i opieki proinwestycyjnej. Dodatkowym atutem jest dostępność do wykwalifikowanej kadry zarządczej i technicznej w ramach dobrej komunikacji z dużymi miastami jak również dostępność do dużych centrów logistycznych, ośrodków produkcyjnych i usługowych.

Czego mogę życzyć Gminie Kostomłoty w 2020 roku?

Nowych inwestycji oraz dobrego klimatu prawnego i ekonomicznego w realizacji zadań służących jej rozwojowi oraz zakończenia, rozliczenia zadań, inwestycji, na których realizację gmina pozyskała środki w ramach programów unijnych i dotacji rządowych.