18 kwietnia 2024

Koneck gminą dla mieszkańców

Koneck jest gminą wiejską głównie rolniczą położoną w powiecie aleksandrowskim. Od ponad 20 lat wójtem jest Ryszard Borowski, który jednocześnie od 2011 roku jest przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Mimo niewielkiego budżetu wójt stara się pozyskiwać środki i poprawiać komfort życia mieszkańców realizując inwestycje i wprowadzając kampanie medialne. W ostatnim czasie wykonano m.in. termomodernizację, wymianę okien i oświetlenia na energooszczędne, zakupiono i zamontowano panele fotowoltaiczne na budynku Zespołu Szkół w Konecku. Zmodernizowano także kanalizację z wykorzystaniem oczyszczalni ścieków w sąsiedniej gminie Zakrzewo.

Wójt angażuje się nie tylko w modernizowanie Gminy, wprowadzaniem rozwiązań ekologicznych, ale także dba o rozwój mieszkańców. Na terenie gminy realizuje się kampanię społeczną „Trzeźwa gmina” polegający na uwrażliwieniu dorosłych na problem spożywania alkoholu przez dzieci i młodzież. Kampania ma też na celu przeszkolenie sprzedawców z zakresu weryfikacji i kontroli ludzi kupujących alkohol i spożywających go w miejscach publicznych. Celem programu jest zatrzymanie ryzykownych działań u młodzieży oraz uświadomienie szkodliwych konsekwencji picia alkoholu przez młodych ludzi, ponieważ spożywanie alkoholu w okresie dojrzewania może spowodować nieodwracalne dla organizmu skutki. Program polega także na interwencjach profilaktycznych i uświadamianiu młodych ludzi podczas wizyt u lekarza, zatrzymania z narkotykami lub alkoholem, interwencjach policji.

Kolejną kampanią zrealizowaną w Konecku jest program oparty na koncepcji pozytywnego rozwoju dzieci i młodzieży. Wskaźniki wpływające na pozytywny rozwój nastolatka to umiejętności życiowe, pozytywny stosunek do siebie, więzi łączące młodego człowieka z rodziną, rówieśnikami i szkołą, rozwój moralny, pozytywne postawy wobec innego człowieka. Każdy młody człowiek potrzebuje dobrego przygotowania do wypełniania obowiązków w przyszłości związanych m.in. z zadaniami rodzicielskimi, pracowniczymi, edukacyjnymi. W trzech szkołach na terenie gminy utworzono kluby, w których specjaliści wspierają uczniów i dbają o rozwój ich umiejętności, zainteresowań, ukierunkowują na aktywnie spędzany czas, dbają, aby nadmiar energii i czasu został właściwie spożytkowany. Działania te dążą także do większego udziału uczniów w podejmowaniu decyzji jakim jest wybór szkoły. Programy zrealizowano z budżetu gminy przeznaczonego na program profilaktyki oraz 136.070 zł pozyskano w ramach konkursu ogłoszonego przez Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej w Aleksandrowie Kujawskim.

Działania wójta dają efekt, ponieważ w ostatnich latach przybywa mieszkańców i miejsc pracy. W najbliższym czasie Gmina planuje remonty i budowę dróg, ścieżek pieszo-rowerowych, rozbudowę infrastruktury sportowej co dodatkowo ją uatrakcyjni. Ryszard Borowski jest otwarty na nowych inwestorów.