26 lipca 2021

Krasocin liderem inwestycji

Krasocin jest gminą wiejską położoną w województwie świętokrzyskim, w powiecie włoszczowskim, którą zarządza Wójt Ireneusz Gliściński. Gminę charakteryzuje spora ilość corocznie wykonywanych zadań inwestycyjnych dzięki czemu dynamicznie się rozwija i poprawia komfort życia mieszkańców ( na 11.000 mieszkańców realizuje się około 70 zadań rocznie- to imponujący wynik porównując to do innych gmin z podobną liczbą mieszkańców, gdzie standardowo realizuje się od kilku do kilkunastu zadań) .

W ostatnim czasie w Krasocinie zrealizowano sporo inwestycji – do najważniejszych należy budowa dwóch oczyszczalni ścieków oraz modernizacja trzeciej. Powstało także kilkadziesiąt kilometrów sieci kanalizacyjnej w wyniku czego gmina skanalizowana jest w 72% przy 100% sieci wodociągowej. Zmodernizowano i przebudowano kilkadziesiąt kilometrów dróg gminnych oraz ponad 30 kilometrów dróg powiatowych- znacząco podnosząc bezpieczeństwo i komfort poruszania się mieszkańców. Doposażono jednostki OSP w sprzęt oraz nowe samochody pożarnicze nie zapominając o budowach nowych czy remontach istniejących strażnic, które w wyniku klęsk żywiołowych mogą służyć dla poszkodowanych, gdyż wszystkie mają zaplecza kuchenne, łazienki oraz centralne ogrzewanie. Sieć oświatowa licząca 6 Szkół Podstawowych również w ostatnich latach zmieniła swoje oblicze. Wszystkie placówki wyposażone są w przedmiotowe pracownie oraz kuchnie szkolne serwujące dzieciom dwudaniowe obiady. Infrastruktura wszystkich 6 szkół wzbogaciła się o boiska wielofunkcyjne, place zabaw oraz siłownie zewnętrzne. Wykonano również termomodernizację szkół oraz obiektów publicznych, które w minionych latach zostały przeprowadzone.

Warto zaznaczyć, że Gmina podejmuje także działania ekologiczne starając się zachęcać potencjalnych inwestorów do budowy farm fotowoltaicznych dla pozyskiwania „zielonej” energii. „Na naszym obszarze dotychczas znajduje się ponad 20 ha. farm fotowoltaicznych. Przygotowywane są kolejne tereny o powierzchni ponad 100 ha pod tego typu inwestycje”– wyjaśnia Wójt Ireneusz Gliściński. Przeprowadzone inwestycje zrealizowano także z myślą o ekologii (wykonanie termomodernizacji budynków publicznych znacząco wpływa na zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska gazów, a budowa kanalizacji na obszarach wiejskich przyczynia się do poprawy środowiska).

Władze gminy spełniają oczekiwania i pomagają mieszkańcom w różnym przedziale wiekowym. Młodym małżeństwom ułatwiają powrót do pracy i realizację planów zawodowych po urlopie macierzyńskim – dla ich najmłodszych pociech zaplanowano utworzyć żłobek dla 42 maluchów. Oprócz żłobka działają też 3 publiczne przedszkola. Natomiast dla starszych, najbardziej potrzebujących zaplanowano zmodernizować obiekt po byłej szkole z przeznaczeniem na dom dziennej opieki.