26 lipca 2021

Lider w kształceniu na najwyższym poziomie

Wydział Biologii (WB) Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu jest największym wydziałem przyrodniczym w Polsce, skupiającym naukowców z Polski i zagranicy. Kieruje się podstawową zasadą, że tylko z badań naukowych najwyższej jakości może wypływać najwyższa jakość kształcenia. To znajduje odzwierciedlenie w posiadanych wyróżnieniach: WB ma najwyższą kategorię naukowa A+, status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW, oraz ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznawana za najwyższą jakość kształcenia.

WB jest również rozpoznawany jako jeden z najważniejszych ośrodków upowszechniania wiedzy w kraju. Jako pierwszy w kraju otworzył kierunek bioinformatyka który łączy podejście naukowe w biologii z elementami informatycznymi, po którym studenci są rozchwytywani przez przyszłych pracodawców.

Mocną stroną jest pozyskiwanie grantów zewnętrznych – „jesteśmy wydziałem dbającym samodzielnie o kwestie finansowania badań naukowych, budujemy wśród naszych studentów, doktorantów i pracowników kulturę grantową. Dziś średnio jeden grant przypada na dwie osoby”- wyjaśnia dziekan, prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek. WB z dużym sukcesem pozyskuje i realizuje granty z kilku źródeł. Najważniejszym z nich jest Narodowe Centrum Nauki. WB szczyci się tym, że 30-40% wszystkich grantów NCN realizowanych w UAM jest pozyskiwanych przez członków społeczności wydziałowej. Na WB realizowane są też projekty finansowane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w tym dwa granty TEAM. „Specjalnością” WB jest ściąganie nowych liderów grup badawczych, którzy poszerzają paletę obszarów naukowych realizowanych na Wydziale.

W ten sposób niedawno rozpoczęło działalność dwoje naukowców, których powrót z zagranicy został sfinansowany przez program „Polskie Powroty” Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Wychodzimy z założenia, że najwięcej korzyści przynosi wprowadzanie nowych ludzi, którzy przynoszą ze sobą nie tylko nowe informacje, ale również odmienne sposoby działania i organizacji badań. Takich grup badawczych powstało do tej pory ponad 20, a ze zderzenia nowych pomysłów i kultury pracy wyłania się nowa jakość, tak konieczna do napędzania ciekawości naukowej.” Na WB prowadzonych jest także mnóstwo projektów finansowanych z funduszy strukturalnych (PO WER, Polska Cyfrowa), dzięki którym możliwy jest rozwój kształcenia, w tym tworzenie nowych kierunków studiów, czy wsparcie doktorantów. To WB wykształcił pierwszych w Polsce bioinformatyków, ma jedną z najstarszych biotechnologii w kraju, kształci nauczycieli, czy też przyszłych specjalistów – absolwentów kierunku Biologia i zdrowie człowieka.

Na WB narodził się pomysł Nocy Biologów – ogólnopolskiej akcji popularyzatorskiej, prowadzonej przez uniwersyteckie wydziały przyrodnicze. Pierwsza edycja odbyła się w styczniu 2012 r. i od tej pory wpisała się na stałe w kalendarz wydarzeń w Polsce . Podczas Nocy Biologów, tysiące odwiedzających zagłębiają się w tajniki świata przyrody. Tegoroczna 9. Noc Biologów odbyła się 10 stycznia w 35 ośrodkach w kraju pod hasłem „Globalne zmiany środowiska”.