16 maja 2022

Dobry przywódca oraz strateg nie tylko w biznesie

Sięga wzrokiem dalej, aby zaobserwować trendy rynku mieszkaniowego. Dzięki niemu powstają jedne z najbardziej atrakcyjnych budynków w Warszawie. O wyzwaniach, planach na przyszłość i nowych inwestycjach rozmawiamy z Prezesem Spółdzielni „Lazurowa” z Warszawy Zbigniewem Gacą-Richterem.

Inwestowanie w nieruchomości dobrą alternatywą

Nieruchomość to dziś najbezpieczniejsza forma lokowania nadwyżki kapitału. Wartość mieszkań nie ulega większym wahaniom w czasie, na dodatek co miesiąc każda nieruchomość przynosi dużo lepszy zysk niż lokata bankowa. Co ważniejsze popyt na mieszkania do wynajęcia wciąż jest bardzo duży. Kupno owego jest jedną z najpopularniejszych form lokowania gotówki przez Polaków. Warto jednak pamiętać, że dochody z najmu to tylko część zarobku, jaki można wypracować, inwestując w mieszkanie na wynajem. Na drugą część składa się wzrost wartości nieruchomości. Oczywiście nie należy zakładać, że ceny nieruchomości zawsze będą tylko rosnąć. Biorąc jednak pod uwagę ich cykliczne wahania, również te w ostatnim czasie, średni wzrost 3% rocznie w długim terminie wydaje się nieprzesadzony.

Początki nie były łatwe…

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lazurowa” powstała w 1990 roku, w wyniku podziału Nauczycielskiej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej, która rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1928 roku jako Spółdzielnia Mieszkaniowa Nauczycieli Szkół Powszechnych miasta Stołecznego Warszawy. W 1937 r. zrzeszająca 102 członków, zmieniła nazwę na Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa. 24.01.1940r. NSBM przeszła pod niemiecki zarząd komisaryczny. Po zakończeniu działań wojennych wartość użytkowa zasobów spółdzielni była zerowa. 10.11.1945r. współwłaściciele mieszkań NSBM odbyli zebranie, na którym postanowili zaciągnąć pożyczkę na odbudowę zasobów. Pierwszą powojenną inwestycją była rozbudowa kompleksu budynków przy ul. Cieszkowskiego, a następnie odbudowa zasobów przejętej w drodze połączenia SBM “Budowa”. Począwszy od 1959r., NSBM przystąpiła do realizacji nowych inwestycji, głównie na terenie Żoliborza, Śródmieścia i Ochoty.

Osiedle Lazurowa powstało na przełomie lat 70 i 80. Obecnie zasoby Spółdzielni to 15 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w których jest 1348 lokali mieszkalnych. W 2015 roku zakończyła się pierwsza od wielu lat inwestycja mieszkaniowa, polegająca na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażem podziemnym. W inwestycji tej sprzedanych zostało łącznie 111 lokali mieszkalnych, 13 lokali użytkowych i 153 miejsca postojowe w 2 garażach podziemnych.

Misja Zadowolenie Mieszkańców

Blokowiska nie muszą straszyć. Mogą być wspaniałym miejscem do życia. Idealne mieszkanie dla młodych często różni się od wymarzonego mieszkania dla seniorów. Z wiekiem zmienia się nasze spojrzenie na świat. Spółdzielnia łączy potrzeby wszystkich grup wiekowych swoich mieszkańców zaspokajając ich potrzeby odnośnie lokalizacji, bliskości sklepów czy parkingów i placów zabaw.

Wiadomo też, że dobre oświetlenie zapobiega przestępstwom. Dobry zarządca pamięta o wszystkim, także o tym aspekcie podczas planowania inwestycji. Spółdzielnia dba także o zróżnicowanie architektoniczne zabudowy.

Inwestycja – Lazurowy Zakątek – była nominowana do Nagrody Architektonicznej Prezydent m.st. Warszawy, a mieszkania rozeszły się w zaskakującym tempie. 

Spółdzielcy budują dalej – „Lazurowe Ogrody” to cztery budynki o wysokości 4-9 pięter, 218 mieszkań o powierzchni 3270m2, dziesięć lokali handlowo-usługowych i garaże na 120 samochodów. Dużą zaletą wybranej przez spółdzielnię lokalizacji – w porównaniu z deweloperskimi osiedlami na Chrzanowie – jest możliwość korzystania z infrastruktury Jelonek. Nowe budynki stoją w pobliżu szkoły podstawowej, przedszkola, żłobka i przystanku autobusowego “Drzeworytników”, z którego można dotrzeć do centrum Warszawy w niecałe pół godziny.

Najnowszą inwestycją spółdzielni jest „Lazurowa Przystań”. W ramach inwestycji powstaną 63 lokale mieszkalne, 4 lokale usługowe oraz 82 miejsca postojowe w garażu podziemnym. Zaprojektowano jeden budynek mieszkalny, wielorodzinny z pomieszczeniami usługowymi w parterze. Od strony ulicy Sterniczej budynek posiada 9 kondygnacji nadziemnych plus antresole, a w pozostałej części 7 kondygnacji. Pod całym budynkiem zaprojektowano garaż dwupoziomowy. Wszystkie mieszkania zostały już zarezerwowane. Projekt jest nowoczesny i stanowi odpowiedź na potrzeby mieszkańców Warszawy. Cechuje go doskonała lokalizacja, bliskość niezbędnej infrastruktury oraz przyjazna i spokojna okolica.

Według Narodowego Banku Polskiego średnie stawki transakcyjne za jeden mkw. nowych mieszkań w stolicy, w II kwartale obecnego roku wyniosły 8 932 zł. Spółdzielnia „Lazurowa” gwarantuje estetykę i wysoki standard wykończenia w znacząco niższej cenie.

Wyzwania i priorytety

Spółdzielnia to nie tylko remonty i modernizacje budynków i ich otoczenia, to także działalność domów kultury. Jednym z moich głównych priorytetów jako Prezesa Zarządu od początku objęcia tego stanowiska było utrzymanie i kontynuowanie działalności kulturalnej na naszych osiedlach, ponieważ widzę, jak wielu mieszkańców z nich korzysta. To sygnał, że warto działać w tym zakresie – mówi Prezes Spółdzielni. Organizowane są zajęcia plastyczne dla dzieci. Pamiętając o osobach starszych powstało Stowarzyszenie emerytów i rencistów „Lazurowa”, które działa na rzecz poprawy warunków socjalno-bytowych emerytów, rencistów, członków stowarzyszenia, ich rodzin i uczestniczenia w życiu społeczno-kulturalnym przy współudziale, administracji publicznej, samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, spółdzielczymi.

Niewątpliwym atutem Spółdzielni „Lazurowa” są doświadczeni pracownicy oraz szerokie zaplecze organizacyjne a także ugruntowana pozycja rynkowa.

Na kolejne lata działalności można życzyć zarówno mieszkańcom jak i zarządcom spółdzielni przede wszystkim spokojniejszych czasów w zakresie uchwalania ustaw spółdzielczych, bo stabilne prawo jest punktem wyjścia do dobrego zarządzania tak dużą organizacją.