16 maja 2022

Zgierz pokazuje jak inwestować

Rok 2021 był przełomowy dla miasta. Liczba i rodzaj przeprowadzonych inwestycji udowadniają, że Prezydent wie jak wprowadzać w życie kolejne udane projekty.

Zgierz wchodzący w skład aglomeracji łódzkiej wyróżnia się na tle innych miast. Ambitne i odważne podejście do inwestycji, mimo szczególnych czasów, przynosi efekty, które są jego wizytówką .

Warto inwestować

Przeprowadzono kilka ważnych projektów strategicznych w procesie tworzenia nowego kierunku rozwoju miasta. Jednym z nich było otwarcie zrewitalizowanego ośrodka wypoczynkowego „Malinka” – miejsca stworzonego z myślą o mieszkańcach. Na obiekcie powstało m.in. nowoczesne kąpielisko z pomostami, ścieżki spacerowe i strefy rekreacji.


To jeden
z projektów mających umilić spędzanie czasu mieszkańcom i turystom. Chcemy, by Zgierz był miastem przyjaznym, zielonym, w którym dobrze się mieszka i do którego chce się wracać. Inwestycje są dla nas podstawą rozwoju, który otwiera przed nami nowe możliwości i tworzy nasz wizerunek – mówi Prezydent Przemysław Staniszewski.

Dobra strategia

Zgierz buduje strategię zmian w oparciu o projekty przeprowadzane w ramach Funduszy Norweskich – rozwój ma zachęcać do osiedlania się i spędzania czasu w atrakcyjnej przestrzeni miejskiej. Potwierdzeniem tak obranej drogi są także inwestycje własne miasta, m.in. otwarcie nowej siedziby ośrodka kultury z salą widowiskową na 200 miejsc. Stary Młyn zachęca do aktywności i uczestnictwa w przedstawieniach teatralnych, pokazach filmowych czy odwiedzania galerii sztuki.

W skali roku zrealizowaliśmy inwestycje warte ponad 70 mln złotych, co jest dużym osiągnięciem przy 300 mln budżecie całkowitym. Początkowo zakładaliśmy, że kwota ta będzie wyższa, jednak część projektów przełożyliśmy na rok bieżący, a inne są nadal w trakcie realizacji – podkreśla Prezydent.

Ośrodek wypoczynkowy “Malinka”

Kolejnym sukcesem było przywrócenie po kilku latach linii tramwajowej między Zgierzem a Łodzią – symbolu wspólnego funkcjonowania obu miast. Miasto jest także pionierem w finansowaniu inwestycji w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w połączeniu ze środkami z Unii Europejskiej – w ten sposób sfinalizowano termomodernizację placówek oświatowych.

Zgierz nie zwalnia tempa

Rok 2022 zapowiada się równie pracowicie. Priorytetem jest zakończenie rewitalizacji i termomodernizacji obiektów komunalnych oraz rozbudowa infrastruktury drogowej. Miastu zależy także na dalszym rozwoju budownictwa mieszkalnego, zwiększeniu ilości terenów zielonych i tworzeniu bazy obiektów sportowych – już teraz na ukończeniu są prace przygotowawcze projektów dających ponad 500 mieszkań.

Jak zaznacza Prezydent – Zgierz to dobrze zlokalizowane miasto z ciekawą historią, licznymi atrakcjami, przyjazną przestrzenią miejską i dużymi możliwościami, które zostaną w pełni wykorzystane.

-Izabela Zieleźnik