3 października 2023

Prorektor ds. Rozwoju u Współpracy dr hab. inż. Marek Macko