28 listopada 2022

Prorektor ds. Rozwoju u Współpracy dr hab. inż. Marek Macko