5 października 2023

General Manager Łukasz Piątkiewicz