26 lipca 2021

Studia z pasją jako fundament

Podstawowym celem nauczania jest przekazywanie wiedzy teoretycznej oraz rozwijanie praktycznych umiejętności niezbędnych do sprostania wymaganiom współczesnej gospodarki i rynku pracy, zaś główną motywacją do zdobycia wykształcenia na poziomie studiów wyższych powinna być potrzeba stawania się coraz lepszym  i doskonalszym człowiekiem. Takie zasady przyświecają Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.

Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku jest niepubliczną uczelnią zawodową, założoną 31 stycznia 2001 roku, już od 18 lat oferującą kształcenie w ramach studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych na dwóch kierunkach: pedagogika i zarządzanie w zakresie ponad 20. specjalności na studiach I i II stopnia, a od nowego roku akademickiego również na jednolitych studiach magisterskich pięcioletnich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, a także w zakresie ponad 40. specjalności na studiach podyplomowych.

Na kierunku zarządzanie najbardziej popularne w ostatnim czasie są specjalności związane z różnymi aspektami zarządzania państwem czy też związane z szeroko pojętym obszarem zarządzania ludźmi. Nadal także jest spore zainteresowanie problematyką zarządzania w transporcie czy bhp. W roku bieżącym na kierunku pedagogika dużym zainteresowaniem cieszy się między innymi pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz pedagogika sportu. Co roku popularne są studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego – wiele osób jest zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji pedagogicznych. Otrzymujemy również wiele zapytań o specjalność edukacja biblioteczna i informacja naukowa, a także inne, dzięki którym nauczyciele nabywają przydatne kwalifikacje.

Dokładamy starań, by z dobrodziejstw edukacji na poziomie studiów wyższych mogły skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na różnorodne problemy i sytuacje życiowe Do studiowania w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku zapraszamy osoby zainteresowane podniesieniem lub poszerzeniem posiadanych już kwalifikacji zawodowych, jak również osoby dopiero wybierające swoją ścieżkę zawodową, nastawione
na zdobycie wiedzy w określonym obszarze z ambicjami stania się specjalistami w wybranej dziedzinie”
mówi rektor uczelni dr Roman Gawrych.

WSSE w Gdańsku od kilku lat, z powodzeniem, prowadzi projekt pod nazwą „dokończ u nas rozpoczęte studia”. Jest wiele osób, które w przeszłości musiały przerwać rozpoczęte studia. Powody takich decyzji były bardzo różne. Studiowanie i ukończenie studiów niewątpliwie wpływa na możliwości rozwoju osobistego i społecznego, sprzyja nawiązywaniu wartościowych relacji – przyjaźni, współpracy, a ich ukończenie dokumentuje i potwierdza uzyskane kwalifikacje. Do tych właśnie osób kierowany jest ten projekt. Mogą z niego skorzystać wszyscy ci, którzy podjęli studia na kierunkach z zakresu nauk społecznych, związanych głównie z pedagogiką i zarządzaniem. Oferta skierowana jest do każdego, niezależnie od czasu i etapu przerwania kształcenia oraz miejsca rozpoczętych wcześniej studiów.

Cały czas zmieniają się aspiracje i możliwości ludzi, potrzeby rynku pracy oraz sposoby osiągania celów. W związku z tym uczelnia stara się wypracować taką koncepcję funkcjonowania, która pozwoliłaby studiować jak najbardziej szerokiemu gronu zainteresowanych zdobyciem wyższego wykształcenia. Wielu studentów WSSE w Gdańsku to świetni specjaliści w swoich branżach, np. transporcie, logistyce, rewalidacji czy nauczaniu początkowym, którzy mają bardzo duże doświadczenie, a w tej uczelni uzupełniają tylko swoją wiedzę i nabywają nowe niezbędne, nowoczesne kompetencje.

Jednym z najistotniejszych atutów jest tutaj to, że indywidualnie rozpatrywana jest sytuacja każdego studenta. Stosowanie znanej zasady z pedagogiki – zasady indywidualizacji – jest tu traktowane jako jeden z głównych priorytetów. Dla prowadzących zajęcia niezwykle istotne jest to, aby w jak największym zakresie student samodzielnie nabywał wiedzę, nie robi się tu nic na siłę. Student wówczas chętnie pracuje nad sobą i własnym rozwojem.

Rektor WSSE w Gdańsku dr Roman Gawrych