29 maja 2024

Specjalistyczne preparaty chemiczne w parze z ekologią

Megmar to firma z ogromnymi osiągnięciami w dziedzinie chemii przemysłowej, dedykowanej i dostosowywanej dla potrzeb klienta. Z technologiami, które służą przemysłowi i przyrodzie. Jej misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, zarówno na płaszczyźnie jednostkowej, gospodarczej i z punktu widzenia ochrony środowiska.

Firma powstała jako realizacja marzenia jej założycielki Magdaleny Drac-Tatoń o chemii, która może zmieniać świat na lepsze, służąc zarówno gospodarce, jak i człowiekowi. Osiągnięcie tego wymagało czasu i kreatywnego myślenia, dążenia do doskonałości i cierpliwości. Produkty firmy tworzone są z uwzględnieniem najwyższych standardów i wymagań obowiązujących obecnie w sferze ekologii. Towarzyszy temu przekonanie, że nie należy pytać o to CZY możliwe jest znalezienie rozwiązań ale o to KIEDY one zostaną efektywnie wdrożone.

Magdalena Drac-Tatoń – prezes firmy Megmar

Klucz do prężnego rozwoju

Największym atutem Megmar są ludzie. To zespół ekspertów najwyższej klasy, którzy podzielają przekonanie, że chemia to nie tylko zawód, ale także pasja. Nie ma celów nie do osiągnięcia, kiedy ma się zgrany i doświadczony zespół. Poza tym w Megmarze dbałość o jakość to nie slogan, a rzeczywistość. Jakość to nie tylko eksperci i procesy produkcyjne, to także komponenty, które wchodzą w skład produktów – podlegają one surowej kontroli – a miejsce ich nabywania zależy od wiarygodności procedur potwierdzających ich jakość i czystość, niezależnie od ceny.

Produkty firmy i ich właściwości

Megmar jest nowoczesną firmą chemiczną, która oferuje szeroki wachlarz produktów. Są wśród nich płyny antykorozyjne; inhibitory korozji; kompozyty, powłoki i farby bez związków lotnych i substancji toksycznych o bardzo długiej żywotności; preparaty do kondycjonowania i separacji ścieków, produkty do wychwytywania cząstek ropopochodnych; środki kondycjonujące i stabilizujące wodę; koncentraty czyszczące; zestaw produktów do usuwania skutków pożaru, neutralizujących jednocześnie toksyczne pozostałości po spaleniu. Produkty te są niskotoksyczne, nieżrące, przyjazne dla człowieka, „bo takie mają być – mówi prezez Magdalena Drac-Tatoń – […] Chcemy udowadniać każdego dnia, że chemia przemysłowa może być pro-ekologiczna”.

Technologia uzdatniania wody

Technologie chemiczne lub biologiczne, opracowane na potrzeby oczyszczania ścieków pozwalają na usunięcie z nich składników pozostałych po oczyszczaniu mechanicznym. Są wśród nich preparaty służące separacji ścieków, koagulanty, antyseparator, odpieniacze, antyodory, neutralizatory, jak i preparaty biologiczne. Na szczególną uwagę zasługują antyodory, które usuwają przykre zapachy między innymi pochodzenia amonowego – dotąd uważane za nieusuwalne. To rozwiązanie, podobnie jak obniżanie chlorków, węgla organicznego czy chemicznego zapotrzebowania na tlen ChZT, są prawdziwą innowacją! Najistotniejszą cechą preparatów biologicznych jest ich biodegradowalność. To ważne, ponieważ w świetle przepisów szlam powstający podczas oczyszczania ścieków przemysłowych, m.in. ze względu na dużą zawartość metali ciężkich, kwalifikowany jest jako odpad niebezpieczny, co skutkuje wzrostem kosztów jego składowania i utylizacji. Preparaty biologiczne Megmar pozwalają też na odzysk metali ze ścieków, ograniczając do minimum ich negatywny wpływ na środowisko. Zawierają odpowiednio zmutowane szczepy bakterii, które pozwalają optymalnie oczyścić, wytrącić a następnie odzyskać metale, ponieważ dobra struktura fizyczna powstających osadów pozwala na ich dokładne rozdzielenie.

Działania i rozwiązania proekologiczne

Nowoczesne rozwiązania chemiczne, biochemiczne i biologiczne, mogą stać się narzędziem, prowadzącym do pozyskiwania czystej energii z paliw kopalnych. Z przekonania o możliwości połączenia ekologicznych rozwiązań z bardziej efektywnymi zrodziły się metody odsiarczania spalin, eliminujące problem wytrącania się trudnych do usunięcia osadów twardych wewnątrz absorberów instalacji odsiarczania spalin. Technologia ta została wdrożona w wielu elektrowniach w Unii Europejskiej. Przełomową innowacją w kwestii zanieczyszczenia powietrza jest zaś minimalizacja emisji SO2 przez dozowanie preparatów biochemicznych nowej generacji do instalacji odsiarczania spalin, obsługujących kotły opalane węglem brunatnym lub kamiennym. Kierunki dalszych działań to z jednej strony minimalizacja zanieczyszczeń w powietrzu, między innymi poprzez poprawę sprawności istniejących instalacji odsiarczania spalin. Z drugiej doskonalenie procesu oczyszczania ścieków przemysłowych.

Polska droga do czystego środowiska

W kontekście wyzwań klimatycznych możemy z satysfakcją obserwować postępy rodzimego przemysłu. Polska jest jednym z liderów w zakresie redukcji emisji CO2 i trzeba to jak najczęściej podkreślać. Zobowiązania wynikające z Protokołu z Kioto zostały wykonane z nawiązką, a emisja gazów cieplarnianych w Polsce na 1 osobę nie przekracza średniej z krajów UE. Strategicznym celem powinna być redukcja emisji przy utrzymaniu znaczenia węgla w naszej gospodarce. Aby móc go realizować trzeba poszukiwać nowych technologii, które pozwalają na dbałość o jak najczystsze powietrze przy zachowaniu niezależności energetycznej. Jeśli zapadnie decyzja o odejściu w polskiej energetyce od węgla, to proces ten będzie trwał wiele lat. Stąd priorytetem powinno być tworzenie technologii pozwalających energetyce konwencjonalnej funkcjonować tak długo, jak będzie to niezbędne, między innymi dzięki ograniczaniu jej emisyjności.

Przyszłościowe kierunki rozwoju całego przemysłu chemicznego

Trzeba szukać ciągle równowagi pomiędzy projektami realizowanymi dla zysku i tymi dla przyszłości. Oba są ważne, ale to właśnie praca na rzecz bieżących zysków finansuje inwestycje w badania dla przyszłości. Innowacje w chemii to przede wszystkim możliwość przełamania barier dla wzrostu gospodarczego. Na przykład modyfikowanie innowacyjnymi substancjami chemicznymi ubocznych produktów spalania pozwoliłoby na ich efektywne wykorzystanie w znacznie większej skali, niż jest to czynione obecnie. Wreszcie, najbardziej krytyczną potrzebą ludzkości jest zadbanie o jej dom, o Ziemię. To właśnie technologie chemiczne i biotechnologie powinny stać się drogą do stawiania czoła takim wyzwaniom.

Dalekosiężne cele Megmaru

Jak każdy aktywny na rynku podmiot gospodarczy – Megmar nieustannie się rozwija. Jednak rozwój sam w sobie nie jest celem. Firma chce produkować nie tylko więcej, ale przede wszystkim lepiej. Chce odpowiadać na dynamicznie pojawiające się zapotrzebowania klientów i wyzwania w dziedzinie ekologii, aby chemia przemysłowa była sojusznikiem rozwoju i bezpieczeństwa. Nowoczesne technologie, które powstają w Megmar, w służbie przyszłości – to jej najważniejszy cel.

Joanna Trzcionka