29 maja 2024

Przedsiębiorcze i przyjazne Siemiatycze

Siemiatycze to miasto położone w południowej części województwa podlaskiego, na drodze krajowej nr 19 Białystok – Lublin – Rzeszów – przyjazne mieszkańcom, otwarte dla turystów i inwestorów. Miasto ma niezwykłą historię, ale nie żyje przeszłością, a poprzez swoją otwartość rozwija się modelowo. Na jego czele stoi Burmistrz – Piotr Siniakowicz.

EKOLOGIA

Władze Siemiatycz stawiają na ekologię. Promowane są projekty ekologiczne takie jak: dzień ziemi, dzień bez samochodu czy nasadzenia roślinności; w ramach rozwoju siemiatyckiego klastra energii fundusze inwestowane są w odnawialne źródła energii i poszukiwane jest alternatywne, tańsze jej pochodzenie; władze miasta odnawiają biologicznie zbiorniki wodne przy pomocy preparatów z mikroorganizmami, przyczyniając się do ich oczyszczania i polepszenia jakości wody. Kluczową inwestycją ostatnich lat, wzmacniającą działania proekologiczne była budowa biogazowni. Projekt wpłynął pozytywnie na obniżenie uciążliwych zapachów w mieście, ponadto biogazownia umożliwia odzyskanie energii, jako paliwa do produkcji ciepła. Energia wykorzystywana jest na potrzeby oczyszczalni. Kolejną dużą inwestycją była termomodernizacja budynków, takich jak: urząd miasta, przedszkola, szkoły, dom kultury i szkoła muzyczna. Władze miasta nie zapominają o remontach dróg i proekologicznym podejściu do pasażerów budując eko-przystanki, ławeczki solarne i ścieżki rowerowe.

BIZNES

Zdając sobie sprawę z tego jak ważnym dla każdego rozwijającego się miasta jest biznes, Miasto Siemiatycze wspomaga go jak tylko może. Organizowane są cykliczne szkolenia pomagające korzystać z budżetów projektów UE, skutecznego marketingu itp. Poza tym miasto co roku współorganizuje Tragi Pogranicza, gdzie oprócz handlu nacisk kładziony jest na wymianę kulturową z bliską Białorusią. Bliskie położenie granicy państwowej z Białorusią to ogromny atut miasta. Na terenie Siemiatycz działalność prowadzi około 1200 podmiotów gospodarczych. Wśród nich silnie rozwinięty jest sektor handlowo-usługowy. W zakresie działalności produkcyjnej i usługowej wyróżniają się: przetwórstwo drewna, przetwórstwo rolno – spożywcze, usługi transportowe i remontowo – budowlane. Z wyrobów produkcji lokalnej znane są głównie: parkiet, meble, wyroby betonowe oraz kafle.

TERENY INWESTYCYJNE

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części Miasta Siemiatycze położonej przy ul. T. Kościuszki ustala przeznaczenie terenów pod zabudowę przemysłową i usługową. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 108 ha, położony w bliskim sąsiedztwie skrzyżowania drogi krajowej nr 19 i drogi wojewódzkiej nr 640.

TURYSTYKA

Siemiatycze są miastem z bogatą historią. Warto wiedzieć, że wiąże się ona z takimi postaciami jak: król Zygmunt August, Michał Sapieha, księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska czy Ignacy Gilewski. Największym atutem lokalizacyjnym miasta jest bliskość rzeki Bug. Dolina Bugu to prawdziwy raj turystyczny dla kajakarzy, wielbicieli pieszych wędrówek oraz turystów poszukujących doskonałego punktu wypadowego w okolice Białowieży. Kościoły, cerkwie, pozostałości zespołu pałacowego ks. Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, dawny zespół klasztorny misjonarzy, czy dawny dom talmudyczny i synagoga – to obiekty, które warto odwiedzić w czasie spaceru ulicami Siemiatycz. Miasto może spełniać rolę bazy wypadowej do organizowania wycieczek po szlakach nadbużańskich. Siemiatycze posiadują dobrze rozwiniętą sieć obiektów świadczących usługi noclegowo – gastronomiczne.

SPORT

W Siemiatyczach bardzo promowanym jest sport. Jednym z ciekawszych wydarzeń promujących aktywność fizyczną jest wieczorny przejazd na czymkolwiek ulicami miasta, w ramach którego siemiatyczanie spotykają się i pokonują trasę 7km na rowerach, rolkach itp. Popularne są również zawody wędkarskie, w których rokrocznie startuje kilkudziesięciu zawodników z różnych części Polski. Obchody 11 listopada rozpoczynają o 1 w nocy uroczystą sztafetą, którą rozpoczyna burmistrz. Trasy biegowe, ścieżki rowerowe, zalewy o pow. 33 ha, skatepark, boiska wielofunkcyjne, hala widowiskowo-sportowa, stadion – to obiekty, którymi już dziś może pochwalić się miasto. W planach jest także budowa basenu. Zima nie przeszkadza mieszkańcom w uprawianiu sportu. Narty biegowe zyskują coraz większą popularność. Grupa Morsów z Siemiatycz zaprasza natomiast na cykliczne morsowanie.

Siemiatycze to miasto wyróżniające się na tle innych miejscowości regionu. Miasto aktywne, z nowymi pomysłami. Bardzo dobra lokalizacja, liczne miejskie projekty społeczne, wsparcie rodzin wielodzietnych i seniorów, proekologiczna strategia miasta, realizowane projekty inwestycyjne oraz środki finansowe, które władze Siemiatycz pozyskują na rozwój miasta z zewnątrz (w latach 2011-2018 – ok. 40 mln zł) – to tylko część realizowanych działań, które sprawiają, że mieszkańcom żyje się tutaj po prostu dobrz