19 lipca 2024

RZĄDOWE PORADY MEDYCZNE

Ministerstwo Zdrowia informuje o darmowych poradach telefoniczne dla pacjentów w ramach akcji “Łączy nas pacjent”. Są one już dostępne pod numerem infolinii Rzecznika Praw Pacjenta 800 190 590. Informacje oraz wsparcie dotyczące określonych chorób, pacjenci otrzymają bezpośrednio od specjalistów różnych dziedzin pełniących aktualnie dyżur.

Specjaliści zrzeszeni w największych w Polsce organizacjach pacjentów wraz z z ekspertami Rzecznika Praw Pacjenta udzielają telefonicznych porad i informacji dla dobra pacjentów. Do końca marca dyżury będzie pełnić siedmiu przedstawicieli organizacji pacjentów, a plan akcji zakłada jeszcze 6 dni dyżurnych, kolejno: 12.03, 13.03, 14.03, 16.03, 21.03, 29.03. Najbliższy dyżur tj. 12.03 od 16:00 do 17:30 będzie pełnić ekspert Katarzyna Szynkaruk-Durlik ze stowarzyszenia na rzecz osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny w Polsce. Zakres porowadzonych porad będzie obejmował informowanie o chorobie związanej z niedoborem antytrypsyny, diagnostyce, leczeniu, rokowaniach i profilaktyce. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, akcja będzie kontynuowana również w kolejnych miesiącach. Szczegółowe informacje o dyżurach, zakresie udzielanych porad, ekspertach i fundacjach, które reprezentują dostępne na stronie: http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

Źródło: www.mf.gov.pl