16 maja 2022

Rewolucja w przetwarzaniu odpadów

Przetwarzanie odpadów głównie kojarzy nam się z recyklingiem w postaci ponownego użycia papieru i plastiku. Ale czy można z korzyścią przetwarzać osady ściekowe? W rozmowie dla Panoramy Gospodarczej na to pytanie odpowiada Pan dr inż. Adam Masłoń z Politechniki Rzeszowskiej.

 

Pana działalność badawczo-naukowa koncentruje się wokół ochrony środowiska – oczyszczania ścieków oraz utylizacji odpadów, nad czym obecnie Pan pracuje?

Są to projekty związane z zagospodarowaniem odpadów ściekowych, które powstają w oczyszczalniach ścieków, w wyniku usuwania zanieczyszczeń. Pod lupę wzięliśmy przetwarzanie osadów ściekowych i tzw. odcieków z odwadniania tych osadów. Celem projektów jest przekształcenie ich w produkty uboczne lub inne materiały, które już nie będą odpadami, a będzie można je wykorzystać np. jako kruszywo budowlane.

Czy napotkał Pan jakieś przeszkody podczas realizacji projektu?

Oczywiście podczas realizacji projektów, zawsze pojawiają się pewne problemy, często są to problemy natury czysto organizacyjnej. Natomiast w naszym przypadku był to problem pozyskania odpowiedniego odpadu, który stanowiłby substrat do opracowania kruszyw budowlanych i nawozów. Pierwszy projekt badawczy dotyczy wytwarzania kruszyw i materiałów budowlanych z osadów ściekowych. Dodatkowo oprócz osadów ściekowych suplementowane są inne odpady mineralne, które powinny zawierać krzemionkę, tak by w procesach termicznych mogły one ulegać upłynnieniu, a następnie krystalizacji – i tu jest właśnie trudność w pozyskaniu takich odpadów. Dodatkową trudnością jest to, że musimy wytypować takie odpady, które nie stanowią zagrożenia sanitarnego dla użytkowników podczas ich przetwarzania. Wszystko musi być realizowane w trosce nie tylko o środowisko, ale przede wszystkim o człowieka.

Dr inż. Adam Masłoń, Politechnika Rzeszowska

Jakie kolejne projekty ma Pan w planach?

Kolejnymi projektami będzie implementacja naszych rozwiązań już w warunkach rzeczywistych w pełnej skali technicznej. Realizowany projekt dotyczący materiałów budowlanych polega na stworzeniu receptury wytwarzania powtarzalnego produktu. Oczywiście przebadaliśmy już kilka receptur i mamy już zoptymalizowane wytyczne i parametry technologiczne. Mamy już wstępne badania dotyczące przydatności tych kruszyw w gospodarce, przede wszystkim w budownictwie, np. jako kruszywo dla drogownictwa lub do wyrobu betonu. Natomiast w chwili obecnej będziemy też realizować badania na temat przydatności wytworzonych materiałów z osadów ściekowych jako materiał termoizolacyjny np. do powłok tynkarskich.

Jak długo czasu musi upłynąć od momentu pomysłu do jego wdrożenia w życie codzienne?

Takie projekty mają szeroki wachlarz tematyki i są z reguły interdyscyplinarne, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że czas realizacji to jest od kilku do kilkunastu miesięcy, a czasem nawet kilka lat.

Jakie jest Pana marzenie jako naukowca?

Patrząc na to czym się zajmujemy w zespole naukowym to na pewno wdrożenie opracowanych innowacji. Nic innego bardziej nie satysfakcjonuje naukowca aniżeli dzieło naukowe, które zostało w jakiś sposób wykorzystane w praktyce, czy to technologia czy to urządzenie, które może nieść pomoc ludziom i ułatwić lub zrewolucjonizować nasze życie.

Pan dr inż. Adam Masłoń za wybieganie myślą w przyszłość, pionierskie projekty, niezwykłe rozwiązania oraz liczne sukcesy został nominowany do nagrody Ambasador Innowacyjności przyznanej z ramienia Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki.

Martyna Papiernik

Projekty badawcze finansowane są w ramach projektu pt.: „Inkubator Innowacyjności 4.0”, realizowanego przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, działającej na podstawie umowy NR MNiSW/2020/346/DIR. Projekt finansowany ze środków europejskich w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020