29 maja 2024

PROEKOLOGICZNI I SKUTECZNI W INWESTYCJACH

Spółdzielnia Mieszkaniowa GWAREK w Tarnowskich Górach to dobry przykład na to jak podwyższać komfort życia mieszkańców i to nie tylko poprzez bieżące remonty i docieplenia budynków. Zarówno proekologiczne, jak i sportowo-rekreacyjne inwestycje GWAREK stara się realizować, korzystając z dotacji, konkursów i zwrotnych pożyczek. O tym jak to się udaje, a także o wzorcowym zarządzaniu nieruchomościami mówi Grażyna Pietrucha – prezes zarządu SM GWAREK.

Jakimi najważniejszymi inwestycjami podwyższającymi komfort życia mieszkańców może się pochwalić SM GWAREK?

Z pewnością są to prace związane z remontem naszych budynków, dociepleniem elewacji, które przynosi niemałe oszczędności w zakresie zużycia energii cieplnej. Związane to jest oczywiście nie tylko z efektem termo czy poprawieniem estetyki, ale też ogólnej kondycji tych zasobów. Oprócz tego, że te inwestycje przynoszą oszczędności ciepła, poprawiają estetykę starych budynków, usuwane są jeszcze okładziny zawierające domieszkę azbestu. Takich budynków, z których trzeba je usunąć jest w naszych zasobach jeszcze nieco ponad 20. Przyjęliśmy kilkuletni program związany z usuwaniem azbestu. Ten program wynika nie tylko z samej potrzeby docieplenia budynków i poprawienia ich ogólnej kondycji, ale przede wszystkim z przepisów, które wymagają od nas usunięcie tego azbestu.

W tym celu korzystacie Państwo z pożyczek i dofinansowań. Jakiego typu jest to wsparcie i jakie jeszcze inne projekty z dotacji unijnych spółdzielnia realizuje?

Usuwając azbest korzystamy z możliwości, które daje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – umożliwia zaciągnięcie pożyczki na ten cel z częściowym umorzeniem spłaty tej pożyczki. Jak już wspominałam, mamy przygotowany kilkuletni program. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy realizację dla pięciu budynków na osiedlu Przyjaźń i będziemy kontynuować w latach następnych. Z kolei w ramach dofinansowań z funduszy unijnych realizujemy dwa inne projekty. Jeden z Regionalnego Programu Operacyjnego dla woj. śląskiego na lata 2014-2020, związany z unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest w budynkach mieszkalnych. Ten projekt obejmuje 5 wysokich budynków – 10-cio piętrowych na osadzie Jana. Jesteśmy już właściwie na finiszu realizacji tej inwestycji, w którym wystąpiliśmy o dotację wysokości prawie 1,5 mln zł. Prace przy dwóch budynkach zostały już zakończone, a w trzech pozostałych już ponad połowa robót jest wykonana. Oprócz tego realizujemy inwestycję w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” – tzw. POIŚ. Jest to głęboka termomodernizacja dwóch, również 10-cio piętrowych budynków wysokich na tym osiedlu. Wystąpiliśmy w tym programie o dotację w wysokości 1 mln 330 tys. zł. To nie tylko docieplenie elewacji, ale również poprawienie kondycji instalacji centralnego ogrzewania, co w efekcie przyniesie konkretne i znaczne oszczędności w zużyciu energii cieplnej. Złożyliśmy też trzeci wniosek o dotację w wysokości prawie 2 mln zł, również z programu Infrastruktura i Środowisko. Tym razem dla siedmiu budynków zlokalizowanych na dwóch naszych osiedlach. Mamy już za sobą ocenę formalną, przed nami jeszcze ocena merytoryczna.

Co ma największy wpływ na wysoki poziom zarządzania nieruchomościami w zasobach SM GWAREK oraz wysoki poziom obsługi mieszkańców?

To jest nasz cel, do którego nieodmiennie zmierzamy. Oczywiście, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie trzeba było poprawiać. Wprowadziliśmy nowoczesny, zintegrowany system zarządzania. Jest on oparty o innowacyjny system informatyczny. Prowadzimy własne wykonawstwo – zatrudniamy pracowników właściwie wszystkich niezbędnych branż, takich jak murarzy, ślusarzy, dekarzy i konserwatorów. Są to osoby, jak już wspomniałam, niezbędne i zatrudnione u nas na stałe, dlatego że mieszkaniówka wymaga szybkiego reagowania. Jeżeli są jakiekolwiek niedogodności, awarie, problemy, mieszkańcy wymagają szybkiej reakcji i działania. Gdybyśmy korzystali z usług zewnętrznych wykonawców, wówczas czas reakcji wydłużałby się, chociażby ze względu na sam fakt, że trzeba najpierw ogłosić przetarg, wybrać wykonawcę itd.. Dlatego nasze wykonawstwo jest po to, żeby uniezależnić się od zewnętrznych firm, przyspieszyć usunięcie problemu – wtedy mieszkańcy będą zadowoleni, no i żebyśmy byli wtedy, kiedy nas faktycznie potrzebują.

Jesteście Państwo nominowani do nagrody dziennikarzy Biznes w Eterze. Jakie znaczenie ma dla Państwa to wyróżnienie?

Jest to dla nas ważne wyróżnienie, bo zauważono, że Spółdzielnia dba o mieszkańców, bo oznacza to także, że nasza praca przynosi efekty, a jeśli przynosi efekty, to jest nadzieja, że nasi mieszkańcy są zadowoleni. A to właśnie mieszkańcy, nasi członkowie i najemcy są tak naprawdę beneficjentami efektów naszej pracy.

I tak naprawdę mogą liczyć na więcej niż tylko bieżące remonty zasobów?

To prawda. Staramy się o to, żeby rozwinąć na naszych osiedlach tak zwaną małą architekturę sportowo-rekreacyjną o charakterze wielopokoleniowym. Startujemy w tegorocznej edycji konkursu, który organizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki. Złożyliśmy już wniosek o dofinansowanie tej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w obrębie naszych osiedli. Chcemy, żeby powstały trzy takie otwarte strefy aktywności, z urządzeniami sportowymi dla mieszkańców w każdym wieku. Liczymy na to, że już niebawem i ten konkurs rozstrzygnie się dla nas pozytywnie.

Dziękuję za rozmowę.