15 maja 2021

Moje 4 spółdzielcze dekady

Tadeusz Stachowski już od 25 lat piastuje stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Osiedle Młodych” w Poznaniu. Ogromne doświadczenie i lata praktyki sprawiły, że stał się specjalistą w swoim fachu. W wywiadzie dla Panoramy Gospodarczej dzieli się historią swojej wieloletniej pracy.

Ciągły rozwój

Pierwszą refleksją jest, być może odpowiem dość banalnie, szybko upływający czas. Z SM „Osiedle Młodych” w Poznaniu jestem związany od ponad 40 lat. Oczywiście nie pamiętam jej początków, bo jestem niewiele starszy od niej. „Moje” 4 dekady, a łącznie 6 to potężne zmiany w sposobie zarządzania, strukturze i funkcjonowaniu spółdzielni. Czas szybko biegnie, a tempo zmian w technologii czy ustawodawstwie jest zawrotne. Poprzez rzetelną organizację pracy staramy się wdrażać zarówno nowe rozwiązania technologiczne jak i prawne z korzyścią dla naszych mieszkańców. Kiedy sięgam pamięcią do lat młodości, bo na Ratajach mieszkam od 1957 r. oraz spoglądam na archiwalne zdjęcia prezentujące tereny dawnych wsi rolniczych – Rataje, Żegrze i Chartowo, to zdaję sobie sprawę, że zmieniło się tutaj wszystko”- mówi Tadeusz Stachowski.

“Osiedle Młodych’’ jest jedną z największych spółdzielni mieszkaniowych w Polsce. Na jej dzisiejszy krajobraz składa się 2 mln. m2 powierzchni, na której stoi ponad 280 budynków mieszkalnych, a w nich znajduje się 31 tysięcy mieszkań. Ponadto spółdzielnia zarządza ok. 1 400 lokalami użytkowymi.

Prezes Spółdzielni Tadeusz Stachowski

Priorytety i wyzwania w zarządzaniu spółdzielnią

Według tzw. oświadczeń śmieciowych w naszych zasobach mieszka ok. 62 tys. osób, a w rzeczywistości prawdopodobnie jest ich ponad 70 tys. Jeśli weźmiemy pod uwagę te dane, powinniśmy zdać sobie sprawę, że zarządzanie takim „miastem w mieście”, to bardzo duża odpowiedzialność. Obecny stan Spółdzielni jest bardzo dobry. Zawdzięczamy to ponad 600 pracownikom, a także członkom, którzy angażują się w działalność Rady Nadzorczej i Rad Osiedli” – mówi Tadeusz Stachowski.

Kondycja finansowa jest oceniana przez biegłych rewidentów na bardzo dobrą. Priorytetem jest nabór wykwalifikowanej kadry oraz zaspokajanie potrzeb członków i mieszkańców, czyli stałe dążenie do poprawy standardów zamieszkiwania. Kluczem sukcesu jest znalezienie tzw. złotego środka, czyli umiejętność planowania remontów i inwestycji, po pierwsze na miarę oczekiwań, a po drugie na miarę możliwości finansowych. W porównaniu do okresu PRL-u, kiedy to spółdzielczość była ze wszech miar hołubiona, po transformacji gospodarczej pomoc ze strony państwa znacznie zmalała i obecnie SM „Osiedle Młodych’’ zmuszona jest radzić sobie samodzielnie z wszelkiego rodzaju remontami i inwestycjami.

O krok przed likwidacją

Pracę w Spółdzielni rozpocząłem w 1977 r. na stanowisku starszego referenta ds. technicznych. Kolejne lata to przechodzenie przez wszystkie szczeble kariery zawodowej, na co wpływ miało uzupełnienie wykształcenia oraz zaangażowanie w powierzane obowiązki i zadania. Pełniłem bowiem funkcję Kierownika Działu Technicznego w Kierownictwie Osiedla czy Dyrektora Zakładu Budowlano-Remontowego Spółdzielni. 24 październiku 1995 roku Rada Nadzorcza powołała mnie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni, które sprawuję do dziś. Muszę jednak przyznać, że wkrótce zamierzam przejść na emeryturę i chyba nie zabrzmi to nazbyt arogancko, jeśli powiem, że będzie ona „zasłużona”. Analizując te 25 lat sprawowania funkcji Prezesa Zarządu, myślę, że największym sukcesem jest przede wszystkim osiągnięcie stabilizacji działalności Spółdzielni.

W związku z tymi zawirowaniami w zarządzaniu oraz wyrokiem sądu unieważniającym uchwały Zebrania Przedstawicieli z kwietnia 1999 r., m. in. o wyborze Rady Nadzorczej, po konsultacjach i analizie zaleceń Krajowej Rady Spółdzielczej, 3 czerwca 2000 r. w Hali Widowisko-Sportowej „Arena” w Poznaniu, Zarząd Spółdzielni zorganizował Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Jego celem było uchwalenia niezbędnych zmian w Statucie. Na Walne Zgromadzenie przybyło wtedy blisko 6 tys. osób. Było to pierwsze tak duże zebranie w historii polskiej spółdzielczości. Aktywność członków, działaczy i pracowników oraz wiara w sukces tego zgromadzenia pozwoliły na realizację jego założeń i uchronienie Spółdzielni przed likwidacją“ – wspomina Tadeusz Stachowski.

Duma Spółdzielni

Staramy się jak najefektywniej wykorzystywać wpłaty naszych mieszkańców na fundusz remontowy oraz dobrze gospodarować mieniem Spółdzielni. Sztandarowym projektem zapoczątkowanym pod koniec lat 90-tych przyczyniającym się do tego jest termomodernizacja, podczas której od pewnego czasu zmieniamy również kolorystykę budynków zgodnie z nowoczesnymi trendami. Prowadzimy także wymiany instalacji oraz obniżamy zapotrzebowanie na energię cieplną. Na osiedlach zachodzą zmiany w małej architekturze, pojawiają się nowoczesne place zabaw, ławki oraz siłownie zewnętrzne”- mówi Tadeusz Stachowski.

Ponadto „Osiedle Młodych” od kilku lat prowadzi szereg projektów, które angażują mieszkańców. “Jestem z nich dumny, ponieważ mają one na celu stawianie znaku równości między Spółdzielnią jako zarządcą i mieszkańcami.” Jednym z nich jest „Wybieramy projekt”, czyli akcja, podczas której mieszkańcy ocieplanego w danym roku budynku oddają głosy na zaproponowane przez Spółdzielnię warianty kolorystyki. 4 lata temu z kolei, zorganizowana została I edycja Konkursu „Mural dla Osiedla”, w którym mieszkańcy przysyłali swoje zdjęcia portretowe, a spośród wybranych powstał pierwszy ratajski mural na os. Piastowskim i spotkał się on z pozytywnym odbiorem mieszkańców. Obecnie spółdzielnia może pochwalić się już 3 muralami z wizerunkami przedstawicieli lokalnej społeczności i malowidłem poświęconym Krystynie Feldman – wybitnej aktorce i mieszkance poznańskich Rataj.

Dumny jestem także z ratajskiej kultury, która stanowi znaczące ogniwo na mapie kulturalnej Poznania.” – podkreśla Tadeusz Stachowski. Jest to kultura w pełni dostępna dla mieszkańców, bowiem większość organizowanych wydarzeń – koncertów, wystaw, konkursów i warsztatów jest bezpłatna, a wachlarz zajęć artystycznych, plastycznych, tanecznych, wokalnych i sportowych jest bardzo duży i dostosowany do potrzeb naszych mieszkańców.

Bardzo ważnym elementem w działalności kulturalnej jest funkcjonowanie klubów seniora oraz pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

Przyszłość Spółdzielni “Osiedle Młodych’’

„Osiedle Młodych” jest w trakcie montażu pierwszej instalacji fotowoltaicznej na jednym z zarządzanych budynków. Zostało to poprzedzone szeroką i dogłębna analizą. Największą zaletą korzystania z paneli fotowoltaicznych jest ograniczenie wydatków mieszkańców na energię elektryczną części wspólnych budynku. Jednak za montażem instalacji fotowoltaicznych przemawiają nie tylko kwestie oszczędnościowe. Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie elektrycznym jest istotne z punktu widzenia troski o środowisko naturalne.

Jednak największym priorytetem jest zakończenie procesu termomodernizacji, na którą czeka ok. 30 budynków z wielkiej płyty. Pozwala on mieszkańcom na wymierne oszczędności w codziennym gospodarowaniu, chociażby ciepła dostarczonego do mieszkań. Aby pozyskać atrakcyjny inny sposób finansowania, w 2019 r. spółdzielnia skorzystała z unijnej inicjatywy Jessica 2, czyli programu preferencyjnych pożyczek na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Przed nami wiele wyzwań, a jednym z nich jest organizacja Walnego Zgromadzenia oraz wyborów do Rady Nadzorczej. W zeszłym roku plany pokrzyżowała pandemia COVID-19, która spowodowała, że musimy odnaleźć się w nowej, nieznanej dotąd rzeczywistości i stanąć na wysokości zadania, śledzić kolejne decyzje rządzących i wdrażać je odpowiedzialnie w życie” – mówi Tadeusz Stachowski

-Karolina Hentisz