26 lipca 2021

Rozwiązania na miarę XXI w.

Autorem pierwszego zaawansowanego modułu Provemy był sam Prezes Grzegorz Szulik. Opracowany został system CRM na bazie którego obecnie pracuje m.in. zespół call center. Dzisiaj za sukces odpowiedzialny jest cały zespół, który cechuje się niezwykłą łatwością wdrażania rozwiązań, dzięki temu błyskawicznie udaje się przekuć idee w realny produkt.

Sam schemat algorytmów sztucznej inteligencji jest zrozumiały, ponieważ opiera się przede wszystkim na pomyśle, następnie należy określić zbiór danych potrzebnych maszynie do podejmowania decyzji. Efektem tego jest algorytm, który uczy się i podpowiada kolejne czynności. Na tej podstawie został stworzony jeden z pierwszych systemów scoringowych, który jest oparty na machine learning. Dzięki niemu firma jest w stanie przetwarzać 20 tysięcy wniosków jednocześnie. Takie działanie przede wszystkich skutkuje brakiem błędów w systemie. Pozwala to na uniknięcie czynnika ludzkiego. Ograniczone zostaje ryzyko błędu, system ocenia zawsze tak samo bez względu na faktory zewnętrze – takie jak pora dnia czy pogoda.

Dzięki prężnym działaniom rozwojowym, aplikacja stworzona przez firmę odnosi spektakularny sukces. O jej funkcjach i właściwościach można przeczytać w poprzednim artykule (Inteligentne Rozwiązania – Panorama gospodarcza). Provema jest również trzecią na rynku firmą pod względem ilości cashbacków. Poszukują rozwiązań, które będą miały niski próg wejścia i nie wymagają dużych inwestycji z długim czasem zwrotu. Działalność pożyczkowa na dzień dzisiejszy jest bardzo ustabilizowana. Firma dąży do usług pozbawionych masy papierologii, jednocześnie zapewniając użytkownikom jak największe bezpieczeństwo czego świadectwem jest już piąta wersja wyżej wymienionej aplikacji okołobankowej. “Jakość usługi zawsze będzie wygrywać” – mówi Grzegorz Szulik.

Efektem systematycznego rozwoju jest wiele sukcesów firmy. W zeszłym roku Provema pozyskała kapitał w postaci Equity sprzedając 20 % udziałów spółki – co podniosło prestiż firmy, inwestorzy dostrzegają ogromną perspektywę rozwoju. Jest to jedna z większych transakcji w branży fintechowej 2020 r.

W niedalekiej przyszłości firma planuje pozyskanie litewskiej licencji Electronic Money Institution oraz rozwój produktów na rynku hiszpańskim. Na rynku polskim również zostaną wzmożone prace przy komercjalizacji rozwiązań. Jedynym pojawiającym się problemem na linii produkt – użytkownicy jest brak poczucia bezpieczeństwa. Provema pracuje nad demonstrowaniem swojej bezinteresowności względem danych udostępnianych przez użytkowników. Dla firmy, zaufanie konsumentów jest priorytetem, dlatego nie prowadzą praktyk przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych czy sprzedażowych.

Pandemia stworzyła przestrzeń do nowych wniosków. Skłoniła project menadżerów do nowych spostrzeżeń dotyczących niestandardowego systemu pracy. Szybko została wdrożona praca zdalna. Jednak na dłuższą metę brak stacjonarnego trybu przy poszerzaniu załogi spowodował, że pracownicy nie mieli możliwości się poznać. Prezes stawia na przyjazną rodzinną atmosferę, z tego względu drugi lockdown utrudnił kontakt między załogą, a to pociągnęło za sobą zmniejszenie efektywności pracy. Nie przeszkodziło to jednak w dążeniu do ciągłego rozwoju. Twórcą Provemy przyświeca bardzo ważny w obecnych czasach cel. Firma chętnie dzieli się swoimi rozwiązaniami z potrzebującymi podmiotami. Z uwagi na panującą w kraju sytuację, firma wyciągnęła rękę do przedsiębiorców i w ciągu zaledwie trzech dni w marcu 2020 r., przy zaangażowaniu całego zespołu, stworzyła platformę mambon.pl. Jej głównym założeniem jest sprzedaż bonów na usługi, które zostały zablokowane przez obostrzenia, aby kupujący mógł wykorzystać je w przyszłości. Przedsiębiorca, nie ponosi żadnych kosztów przy rejestracji ani publikacji swojej usługi. System jest prosty, przejrzysty oraz przede wszystkim bezpieczny, a nad jego funkcjonalnością pracowali programiści, graficy, prawnicy oraz zaprzyjaźniona firma PRowa. Wszyscy zaangażowani udostępnili swoje zasoby non profit, aby w tym trudnym czasie wspomóc potrzebujących.

– Karolina Hentisz