26 maja 2024

MILIARD DLA UCZELNI

Kompleksowe programy dla szkół wyższych, nowe możliwości rozwoju studentów oraz umiędzynarodowienie polskich uczelni. To tylko cześć korzyści, wynikających z konkursów o wartości ponad miliarda złotych, których ogłoszenie – jak informuje Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji – zaplanowano już w kwietniu tego roku. Posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), na którym przyjęto założenia dla realizacji przedsięwzięć w 2018 roku, odbyło się w Zabrzu.

Budżet konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni na Rzecz Rozwoju Regionalnego”, wyniesie 300 mln zł Aplikujące do konkursu uczelnie będą zobowiązane do przygotowywania projektów, których zakres jest zgodny z regionalnymi, inteligentnymi specjalizacjami. Część tych środków, jak zapowiedział Paweł Chorąży – wiceminister rozwoju i inwestycji dedykowanych jest uczelniom ze Śląska. – Wyodrębniliśmy specjalną pulę 50 mln zł dla uczelni, które mają siedziby w województwie śląskim. Działanie to wpisuje się w Program dla Śląska, który jest jednym z projektów strategicznych Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – wyjaśnił wiceminister inwestycji i rozwoju.

Podczas posiedzenia w Zabrzu, Komitet Monitorujący POWER przyjął także założenia dla projektu pozakonkursowego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów”. Ma to umożliwić między innymi na uruchomienie w polskich uczelniach 20 międzynarodowych programów kształcenia.

Ze wsparcia stypendialnego w projekcie, pozwalającego uczestniczyć w międzynarodowych programach kształcenia skorzysta 600 studentów i doktorantów. Na jego realizację przeznaczyliśmy ponad 51 mln zł – informował Paweł Chorąży.

Jak dodał wiceminister rozwoju i inwestycji, ta inicjatywa wpisuje się również w założenia na rzecz Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, wspierając wspierając umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego i wpisując się między innymi w takie projekty strategiczne „Studiuj i pracuj w Polsce”.

Artur Langer

Źródło: https://www.miir.gov.pl/