19 lipca 2024

EKOLOGIA TO ICH SPECJALNOŚĆ

Odpowiednie standardy, technologie i wieloletnie doświadczenie, przekładają się w ich działalności na dbałość o środowisko naturalne i to na najwyższym poziomie. Dlatego też nie bez powodu Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Wardyniu Górnym jest laureatem wielu ekologicznych nagród gospodarczych. Więcej o tym w jaki sposób, spółka w najbliższej przyszłości postawi na dalszy eko-rozwój w rozmowie z Jolantą Jabłońską-Wojciul – prezes MPGO Sp. z o.o.

MPGO Sp. z o. o. w Wardyniu Górnym gospodaruje odpadami na terenie 10-ciu gmin
z województwa zachodniopomorskiego. Co decyduje o wysokim poziomie obsługi i zadowoleniu mieszkańców tych gmin?

Najistotniejsze jest, aby skutecznie pogodzić zwyczajne zadania w codziennej pracy zakładu z przepisami ochrony środowiska poprzez dbałość o utrzymanie odpowiednich reżimów technologicznych i ciągłe doskonalenie organizacji pracy. Trzeba wypracować odpowiednie nawyki w zadaniach, które wykonujemy każdego dnia. Taka dbałość o wysokie standardy w zakładzie przyczynia się do poprawy jakości lokalnego środowiska naturalnego, a w konsekwencji do poprawy i ochrony otoczenia mieszkańców.

Branży odpadów stawia się coraz to wyższe wymagania zgodne z normami unijnymi. Jakie innowacje ekologiczne w związku z tym, spółka zamierza wprowadzić w najbliższej przyszłości?

W kontekście zmian, jakie weszły w życie od 1 lipca 2017r., związanych z wprowadzeniem nowych zasad selektywnej zbiórki odpadów, ze względu na lokalizację zakładu w Wardyniu Górnym, jak również na istniejącą już infrastrukturę, została podjęta decyzja o utworzeniu Regionalnego Centrum Odzysku i Recyklingu. Takie działanie wpisuje się w realizację celów określonych na szczeblu unijnym i krajowym. Ponadto planowana inwestycja wpisuje się w założenia i wspiera ideę gospodarki o obiegu zamkniętym. Przede wszystkim jednak zrealizowanie projektu utworzenia RCOiR będzie korzystne dla gmin właścicielskich, gdyż podobnie jak w przypadku RIPOK dla zmieszanych odpadów komunalnych, wszystkie odpady selektywnie zbierane w gminach będą przetwarzane w jednym miejscu, co umożliwia utworzenie zintegrowanego i stabilnego systemu gospodarki odpadami oraz osiągnięcia przez gminy odpowiednich wskaźników odzysku i recyklingu.

MPGO w Wardyniu Górnym jest laureatem wielu prestiżowych nagród gospodarczych. Które z nich zasługują na szczególną uwagę i są powodem do dumy?

Działanie w branży ochrony środowiska niesie za sobą szereg wyzwań, dlatego też szczególnie cieszą nagrody przyznawane w tej dziedzinie – docenienie dla codziennych wysiłków zarządu oraz wszystkich pracowników zakładu. Także nagrody gospodarcze są powodem do dumy, ponieważ pokazują, że pracowitość i profesjonalizm na najwyższym poziomie w zakresie świadczonych usług, przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne. Szczególne znaczenie mają dla nas takie wyróżnienia jak „Gazele Biznesu 2016 i 2017, Diament Forbes 2017, Green Certificate czy też EkoSymbol 2016.

Rozmawiał Artur Langer