16 maja 2022

Lider w zarządzaniu nieruchomościami w czasach kryzysu

AIBS, innowacyjna platforma do efektywnego zarządzania przestrzenią, nieruchomościami i aglomeracjami miejskimi, powstała z myślą o profesjonalnych zarządcach nieruchomości i towarzyszących im współczesnych wyzwaniach. To dzieło polskiej myśli technologicznej w warszawskim Studio Vector Sp. z o.o.

 

AIBS to unikalne narzędzie do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania, organizowania oraz analizowania danych, a także monitorowania przestrzeni, urządzeń, wyposażenia, instalacji i parametrów budynków oraz optymalizacji procesów zarządzania z uwzględnieniem potrzeb efektywnego wykorzystania zasobów oraz maksymalizacji ich potencjału. Dzięki standaryzacji danych, sztucznej inteligencji oraz nauczaniu maszynowemu platforma AIBS pozwala na przeprowadzanie zautomatyzowanych wielopoziomowych analiz i symulacji zachowań budynku wzbogaconych odczytami czujników IoT. Wyniki dostarczają informacji w postaci powiadomień, zaleceń i rekomendacji. System pozwala zoptymalizować procesy zarządcze, minimalizować ryzyka, organizować pracę zespołu zaangażowanego w zarządzanie nieruchomościami, zmniejszyć zużycie zasobów, a także zwiększać efektywność obiektów i zarządzać ryzykiem epidemicznym w budynkach.

Stworzyliśmy narzędzie, które zasilone w dane zintegrowane z czujnikami IoT gromadzi, przetwarza i analizuje kluczowe dla zarządzania dane po to, by przedstawiać konkretne rekomendacje. Zastosowanie AIBS w praktyce oznacza mierzalne korzyści dla właścicieli i zarządców budynków – od kompletnej i uporządkowanej informacji na temat obiektów oraz tego co się w nich dzieje, zgromadzonej w jednym miejscu, przez zmniejszenie zużycia zasobów, po realne oszczędności i rzeczywiste minimalizowanie ryzyka epidemicznego. – wskazuje Pan Tadeusz Brach, Prezes Zarządu Studio Vector Sp. z o.o.

 

Przedsięwzięcie realizowane jest przy wsparciu funduszy europejskich pozyskanych za pośrednictwem NCBiR ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Wielomodułowy system optymalizacji zarządzania bezpieczeństwem epidemicznym budynków użyteczności publicznej”.

W odróżnieniu od dotychczasowych rozwiązań, platforma AIBS oferuje elastyczne narzędzia, umożliwiające wirtualizację i automatyzację zarządzania każdego rodzaju nieruchomościami. Nie wymaga ona korzystania z drogich i skomplikowanych rozwiązań technologicznych przez co jest dostępna dla dużo szerszego grona odbiorców, w tym podmiotów publicznych. Jest skalowalna i osiągalna na dowolnym urządzeniu z dostępem do Internetu dla każdego typu obiektu – dodaje prof. Bartosz Grucza, kierownik projektu.

 

 


AIBS to konkurencyjne narzędzie dedykowane dla wszystkich istniejących obiektów i nieruchomości, w których nie stosowano dotychczas systemów BMS (Building Management Systems).

 

– Izabella Liguzińska