16 maja 2022

Małe elektrownie wodne inwestycją w przyszłość

 

Jednym z największych wyzwań naszych czasów jest takie wykorzystanie zasobów naturalnych, aby zwiększyć efektywność energetyczną przy minimalnej ingerencji w środowisko. Duże możliwości w tym zakresie daje pozyskiwanie energii z niedocenianych w naszym kraju małych elektrowni wodnych. O tym, jak najlepiej zagospodarować rezerwy wody wie firma AQUA-Tech Sp. z o.o., czołowy producent ruchomych zapór wodnych w Polsce.

 

Dlaczego tak rzadko korzystamy z tego rozwiązania? Historia pokazuje, że nie zawsze tak było. W latach międzywojennych mieliśmy ponad 8 tys. takich obiektów, obecnie jest ich ok. 800. Co ciekawe, mamy potencjał odbudowy ok. 5-6 tys. takich elektrowni.

Przedsiębiorstwo AQUA-Tech ma wieloletnie doświadczenie w branży budownictwa hydro-inżynieryjnego, które ma na celu m.in. zmniejszenie zagrożenia powodziowego i podniesienie poziomu wody dla poprawy retencji korytowej oraz w celu budowy małych elektrowni wodnych. O tym, jak ważne jest odpowiednie zarządzanie zasobami wodnymi i wprowadzanie właściwych rozwiązań, opowiedział redakcji Panoramy Gospodarczej prezes firmy, pan Andrzej Polniak.

Dlaczego małe elektrownie wodne?

Przede wszystkim ze względu na zalety z zakresu ochrony środowiska. Dzięki małym elektrowniom wodnym wytworzoną energię możemy spożytkować na miejscu nie tracąc na jej przesyłaniu siecią. Co więcej, mikro-zbiorniki korytowe są doskonałym miejscem do poprawy bytowania ryb, a woda przepływająca przez jaz sprzyja jej natlenieniu. Warto pamiętać także o tym, że dzięki budowie ruchomych zapór wodnych przeciwdziałamy zagrożeniom cywilizacyjnym zapobiegając pogłębianiu się i wymywaniu dna rzek nie naruszając naturalnego ekosystemu.

 

Kompleksowe podejście podstawą sukcesu

AQUA-Tech wspiera swoich klientów na każdym etapie współpracy. Firma jest odpowiedzialnym partnerem, stawiającym na pełny profesjonalizm i najwyższą jakość usług.

Nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie zarówno podczas tworzenia koncepcji, jak i podczas projektowania oraz wykonywania obiektów. Nasze konstrukcje pracują przy małych elektrowniach wodnych, są częścią instalacji retencyjnych dla zbiorników wodnych, a także służą piętrzeniu wody dla instalacji jej poboru w układach chłodzenia obiektów energetyki konwencjonalnej – mówi pan prezes.

Ważną kwestią jest praktyczne podejście specjalistów naszej firmy do samych projektów, przejawiające się m.in. wyborem najbardziej optymalnych i opłacalnych dla klienta rozwiązań. Jak podkreśla prezes firmy, nie zawsze drogie rozwiązania są najlepsze. Sztuka polega na odpowiednim dostosowaniu ich do konkretnego zlecenia. Przykładowo przy zastosowaniu jazów z materiałów kompozytowych otrzymujemy konstrukcję o dużej żywotności, która jednocześnie generuje niskie koszty eksploatacji – a właśnie takie podejście do budownictwa hydro-inżynieryjnego daje możliwości jego dalszego rozwoju i maksymalnego wykorzystania potencjału.

 

Jaz powłokowy MEW Kopice, rz. Nysa Kłodzka

 

Realizacje wizytówką firmy

Jazy powłokowe i klapowe to część oferty firmy, której realizacje można znaleźć w całej Polsce. Na początku grudnia 2021 r. uruchomiono Małą Elektrownię Wodną Kopice na Nysie Kłodzkiej ze stopniem wodnym wyposażonym przez AQUA-Tech w ruchomą instalację jazową .

W tym projekcie zastosowaliśmy system jazowy utrzymujący poziom piętrzenia wody do ustalonej wysokości NPP. W przypadku zwiększonych przepływów w rzece jaz samoczynnie obniży się do dna rzeki, co zapobiegnie zagrożeniu powodziowemu – powiedział Andrzej Polniak.

W ramach projektu Zielona Kaskada wybudowano dwa ruchome stopnie: Głębocko i Kopice, ograniczające proces erozji rzeki i obniżania się poziomu wód gruntowych na terenie rezerwatu oraz zapobiegające zmianie krajobrazu doliny Nysy Kłodzkiej.

Co więcej, produkty AQUA-Tech to systemy automatyczne, przeciwpowodziowe i retencyjne. Firma ma na swoim koncie takie realizacje jak ruchome zamknięcie jazowe Zbiornika Retencyjnego Bieżanów czy też instalacja jazowa dla poboru wody dla Elektrowni Ostrołęka S.A. na rzece Narew.

 

Jaz na rzece Miedzianka

 

Czas na obiekty zeroemisyjne!

Jednym z najważniejszych punktów w działalności firmy było przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój POIR.01.02.00-00-0251. Opracowanie technologii budowy niskospadowej modułowej elektrowni wodnej (ModMEW) mającej zapewnić wysoką efektywność energetyczną bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

 

Koncepcja projektu obejmowała stworzenie modułów, które dzięki swojej powtarzalności, można dowolnie łączyć tak, aby dostosować budowlę do wielkości cieku wodnego. Opracowana technologia ModMEW – dzięki systemowi prefabrykacji i zastosowaniu materiałów kompozytowych zapewnia szybką realizację oraz niższe koszty budowy (jako wypełniacz wykorzystano destrukt betonowy z recyklingu). Użycie innowacyjnego hydrozespołu opartego o turbinę Kaplana i generator synchroniczny (PMSG) bez przekładni mechanicznej, zapewnia tanie i wieloletnie pozyskanie czystej ekologicznie energii i zwiększenie udziału jej produkcji z odnawialnych źródeł. Dodatkowo, system ma poprawić warunki bytowe dla fauny i flory w obszarze koryta rzecznego, wspomóc procesy oczyszczenia wód i prawidłowe działanie całego ekosystemu – podkreślał prezes Andrzej Polniak.

 

Izabela Zieleźnik