18 kwietnia 2024

Lider w branży szkoleń

Założone w 2018 r. przedsiębiorstwo Salud Y Seguridad En La Trabaja BHP Szkolenia Lama Travel oferuje kompleksowe usługi dla firm z zakresu bezpieczeństwa pracy i systemu HACCP do celów sanitarnych oraz ochrony przeciwpożarowej. Firma posiada oddziały na terenie całego kraju. To, co ją wyróżnia to obecność na rynkach europejskich i w Ameryce Południowej.

Firma przeprowadza szkolenia wstępne z instruktażu ogólnego i okresowego oraz wydaje wymagane zaświadczenia. Uczestniczy w organizacji stanowisk pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników przepisów i zasad BHP, w szczególności zabezpieczeń przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi oraz innymi schorzeniami związanymi z miejscem pracy. Dodatkowo przedsiębiorstwo przeprowadza ewidencje wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Specjalny dział sprawuje kontrolę nad realizacją zleceń i ważnością szkoleń okresowych BHP, a także weryfikuje konieczność organizowania profilaktycznych badań lekarskich. Ostatnie działania obejmują m.in. monitoring ważności dat, terminów przydatności gaśnic przeciwpożarowych na terenie zakładów oraz znaków i planów ewakuacji. Jednostka ta odgrywa istotną rolę także w procesie zatwierdzania szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach wraz z ekspozycją instrukcji oraz kontrolą ich jakości na terenie miejsca pracy. Weryfikuje zasadność przydzielanych środków ochrony indywidualnej i wykorzystywania stanowiska pracy zgodnie jego przeznaczeniem.

Przedsiębiorstwo prowadzi działalności zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy ISO 9001:2015. O rzetelności firmy stanowi nominacja do nagrody gospodarczej Ambasador Innowacyjności przyznanej z ramienia Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki za istotny wkład w rozwój innowacji w Polsce.

Bartosz Parchoniuk

Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.bhp-szkoleniaonline.pl/

Al. Stanów Zjednoczonych 51, lok. 219,
04-028 Warszawa

kom: +(48) 505923469 / +(48) 787048824 / +(48) 535544855

email: lama.travel@wp.pl