27 maja 2024

JUBILEUSZ 640 ROCZNICY JAKUBOWEGO GRODU

Dla Wągrowca rok 2021 jest wyjątkowy, nie tylko ze względu na jubileusz 640 rocznicy Jakubowego Grodu, ale także przez liczbę zrealizowanych inwestycji. Miasto nie zwalania tempa i rok 2022 zapowiada się równie pracowicie. Gmina Miejska Wągrowiec działa prężnie, realizując wiele projektów, które wynikają z rozmów przeprowadzanych z mieszkańcami. Burmistrz Jarosław Berendt opowiada o przeprowadzanych przedsięwzięciach.

Ponad 135 mln zł – to wartość miejskich inwestycji, które udało się już zrealizować w 2021 roku oraz tych, które zostaną ukończone w rozpoczynającym się jutro 2022 roku. Taki rozmach inwestycyjny nie byłby możliwy bez środków zewnętrznych, które udało się pozyskać gminie. Tak bezprecedensową kwotę pozyskano ze środków rządowych oraz dzięki dofinansowaniom z Unii Europejskiej. Posłużą one na realizację zadań, które poprawią warunki życia mieszkańców.

Miasto planując kolejne działania stawia na zrównoważony rozwój, zwracając uwagę na ochronę środowiska, a także zwiększenie dostępu do kultury. W tracie realizacji są przebudowy oraz rozbudowy poszczególnych ulic m.in.: Mickiewicza, Kasprowicza, Słowackiego oraz Jeżyka. Wszystkie z nich zostaną ukończone w nadchodzącym 2022 roku. Władze miejskie skupią się także nad projektem nowych ścieżek rowerowych wraz z montażem złączy USB do ładowania urządzeń mobilnych zasilanych z układu solarnego. Ponadto Gmina Miejska Wągrowiec pod koniec 2021 roku ukończyła budowę boisk dla miłośników aktywnego wypoczynku, mieszczących się na osiedlu Wschód i na ul. Piaskowej.

Wągrowiec mocno kładzie nacisk także na działania związane z ekologią. Prowadzi w tym zakresie kilka projektów. Jednym z ważniejszych, do którego aktualnie się przymierza jest „Geotermia dla Wągrowca. Termin wykonania prac planowany jest na rok 2022/2023 r. Ponadto miasto planuje wykonanie modernizacji Centrum Edukacji Ekologicznej oraz budowę terenowego punktu edukacyjno – miejskiego EKO park. Takie działania sprawią, że przestrzeń najbliższa mieszkańcom stanie się bezpiecznym i atrakcyjnym miejscem wypoczynku, rekreacji i edukacji ekologicznej. Stawiamy sobie śmiałe wyzwanie, jakim będzie pierwszy w historii Wągrowca, odwiert geotermalny. Miasto uzyskało na ten cel bezzwrotne dofinansowanie, które wynosi niemalże 14 mln złotych. Wykorzystamy ten potencjał rozwojowy z myślą o naszych przyszłych pokoleniach  – podkreśla Pan Jarosław Berendt.

Kluczową inwestycją w kolejnych latach będzie rozbudowa i modernizacja miejskiej Oczyszczalni Ścieków, która podlega pod Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu. Nie sposób nie wspomnieć o projekcie „Słoneczne Dachy w Mieście i Gminie Wągrowiec” co przełoży się na poprawę jakości powietrza w całym mieście – podkreśla Pan Burmistrz.

Wągrowiec otrzymał z ramienia Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki nominację do nagrody Lider Gospodarki Regionalnej za wykonywane projekty, co czyni z niej wzór do naśladowania.

– Izabella Liguzińska