23 czerwca 2024

Czyste powietrze na wagę złota

fot. StudioBezNazwy

Clima Gold Sp. z o.o. to rodzima firma, w której wyspecjalizowany zespół tworzy i wdraża innowacyjne rozwiązania z obszaru wentylacji, klimatyzacji i automatyki dla poprawy jakości życia i zdrowia użytkowników budynków, pracowników czy pacjentów w Polsce i za granicą. Pan Prezes Wojciech Bielański w wywiadzie dla Panoramy Gospodarczej opowiada o sukcesie i planach na przyszłość.

Rozwój przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od ludzi, którzy je tworzą. Doświadczeni pracownicy mają ogromny wpływ na rozwój firmy. Clima Gold to polski producent nowoczesnych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych wyposażonych w pełną automatykę sterującą, których zadaniem jest transportowanie oraz filtrowanie powietrza w układach wentylacyjnych. Spółka rozpoczęła swą działalność w 2007 roku. Zaledwie rok później, został odnotowany wzrost sprzedaży, który jest utrzymywany do dnia dzisiejszego.

Jak wiele zmieniło się w ciągu ostatnich 10 lat w branży HVAC?

Część zmian ograniczają przepisy, które stają się coraz bardziej rygorystyczne. Pewne procesy wymagają zwiększonego nakładu kosztów, w związku z czym wszelkie działania ku odzyskaniu energii i co się z tym wiąże niższymi kosztami użytkowania cieszą się sporym zainteresowaniem.

Fundamentem rozwoju firmy i zdobywania przewagi są unikalne pomysły, które mogą zrewolucjonizować obecny rynek. Konkurencja jest wszędzie, to od nas zależy jak będziemy ją traktować. Dla mnie i całego zespołu Clima Gold, stanowi motywację do działania i rozwoju. Wyróżnia nas elastyczność, sprawne odpowiadanie na wyzwania, wysoki poziom produkcji oraz ciągłość biznesu.

Pan Prezes Wojciech Bielański

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie. Staramy się budować i rozszerzać swoją działalność w tych obszarach. Wspieramy np. Szlachetną Paczkę i fundujemy Indeks w ramach programu Akademia Przyszłości, ukierunkowanego na pomoc uczniom szkół podstawowych. Takie działania są bardzo ważne w rozwoju firmy, dzięki nim możemy dzielić się sukcesem z innymi.

Na czym polega technologia NPBI?

Zastosowanie technologii NPBI (igłowej bipolarnej jonizacji powietrza) to innowacyjne, opatentowane rozwiązanie, które pozwala na utrzymanie w czystości centrali i kanałów wentylacyjnych. Polega to na nieustannym generowaniu wysokiego stężenia jonów dodatnich oraz ujemnych, które transportowane są do pomieszczenia przez system wentylacji w budynku. Technologia NPBI jest na tyle uniwersalna, że może być zastosowana w niemal wszystkich systemach wentylacyjnych budynków komercyjnych, jak i mieszkalnych. Bipolarna igłowa jonizacja powietrza jest rekomendowana między innymi dla placówek medycznych, edukacyjnych i opiekuńczych, instytucji kultury, biur, jak również środków transportu.

Jonizatory, poza funkcją oczyszczania powietrza z bakterii, wirusów i grzybów, rozkładają zapachy chemiczne, zwierzęce i inne, na podstawowe związki, obojętne dla zdrowia człowieka. Ogranicza to stężenie lotnych związków organicznych (LZO) wytwarzających nieprzyjemną woń. Jonizacja pozwala na ciągłe utrzymanie zapachu świeżości w pomieszczeniu użytkowym. Jest bezpiecznym i skutecznym rozwiązaniem. Podczas procesu oczyszczania powietrza, jonizatory nie generują szkodliwy dla człowieka ozonu.

Na technologii bipolarnej jonizacji powietrza opiera się nasz najnowszy produkt – oczyszczacz powietrza Marshal. Aktualnie prowadzimy spory projekt z zakresu technologii czystego powietrza w największym w regionie kompleksem biurowym, Olivia Business Center w Gdańsku.

Jak pandemia wpłynęła na Państwa pracę?

Pandemia ułatwiła i przyspieszyła wprowadzanie nowych rozwiązań, dla poprawy jakości powietrza. Aby wyjść naprzeciw zagrożeniom związanym m. in. z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Clima Gold ukończyła testy urządzeń do oczyszczania powietrza. Wyniki są bardzo obiecujące. Technologia bipolarnej dwubiegunowej jonizacji powietrza, którą stosujemy w naszych centralach wykazuje wskaźnik redukcji tego wirusa w 99,4%. Zdrowie i bezpieczeństwo jest na wagę złota. Potencjał badawczy jest w Polsce coraz większy, gonimy światowe trendy. To dobry czas na szukanie rozwiązań proekologicznych, projektowanie urządzeń przyjaznych dla klimatu, przekładających się na oszczędności w zużyciu energii.

Jak wygląda strategia rozwoju na najbliższe lata?

Popyt na nasze urządzenia rośnie z roku na rok, widzimy to w Polsce ale i za naszą wschodnią granicą. Doposażamy dwa duże szpitale w Mińsku w specjalistyczne centrale wentylacyjne w wykonaniu higienicznym. Już teraz współpracujemy długofalowo z Ukrainą, Rosją oraz Państwami Nadbałtyckimi, i planujemy zwiększać nasz udział na tamtych rynkach.

W tym roku zamierzamy również ukończyć rozbudowę hali i wprowadzić nową linię produkcyjną do końca bieżącego roku, a także poszerzyć przestrzeń biurową. Pozwoli nam to na zatrudnienie nowych pracowników, skrócenie czasu realizacji zamówień i zwiększenie możliwości produkcyjnych.

Potwierdzeniem wysokiej jakości funkcjonowania firmy oraz oferowanych produktów są liczne wyróżnienia. Clima Gold Sp. z o.o. otrzymała nominację do nagrody Ambasador Innowacyjności od Europejskiego Ośrodka Rozwoju Gospodarki.

– Izabella Liguzińska