24 września 2021

Spółdzielnia z historią

Od czasu powstania pierwszej spółdzielni w Gliwicach minęły już 64 lata. Po trudnych początkach dzięki właściwemu zarządzaniu Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Śródmieście” osiągnęła stabilizację i może poszczycić się ogromem sukcesów oraz wprowadzonymi, znacznie poprawiającymi jakość życia mieszkańców, zmianami. W wywiadzie dla Panoramy Gospodarczej – Prezes Stanisław Kolanus.

Pierwszą Gliwicką Spółdzielnią mieszkaniową była powstała w 1957 r. “Gliwicka Spółdzielnia Mieszkaniowa”. W wyniku wieloletnich działań 1 kwietnia 1992r. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach rozpoczęła niezależną, samodzielną działalność wykonując modernizacje oraz falę pozytywnych zmian w życiu mieszkańców. Przejmując wiele starych budynków w mieście, w oddalonym od siebie położeniu, zarząd musiał wykazać się ogromnymi umiejętnościami komunikacyjnymi i zarządczymi, aby doprowadzić nowe spółdzielcze zasoby do stanu, który zadowoli wszystkich zainteresowanych.

Spółdzielnią kieruje kompetentny zarząd, funkcję Prezesa od 1998 r. pełni Stanisław Kolanus, Z-cy Prezesa ds. Technicznych Zygmunt Stupera oraz Głównej Księgowej Ilona Wilczek. Wszystkie organy zaangażowane w zarządzanie spółdzielnią przykładają ogromną wagę do komunikacji z interesantami. Zarząd Spółdzielni stara się rozwiązywać wszelkie problemy swoich mieszkańców i pomagać społeczności szczególnie osobom starszym czy też niepełnosprawnym, jak również zadłużonym z różnych losowych przyczyn. Głos mieszkańców jest niezwykle ważny, z tego względu podczas walnych zgromadzeń ich opinie na temat dalszych planów rozwojowych są ważnym elementem podejmowanych decyzji, co skutkuje stabilną pozycją spółdzielni.

Zarząd skupia się na zagwarantowaniu godnych i bezpiecznych warunków mieszkalnych społeczności spółdzielni, dlatego większość zasobów finansowych zostało przekierowanych na kompleksowe remonty dachów i balkonów budynków, ale również instalacji wewnętrznych. Z uwagi na wiek części zasobów mieszkaniowych spółdzielni część prac została podzielona na etapy, ponieważ kilkudziesięcioletnie budynki wymagają zupełnie innego podziału zadań jak i budżetów.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście” w Gliwicach chcąc zadbać o środowisko korzysta z zewnętrznych środków finansowych i przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach sprawnie zrealizowała wiele termomodernizacji budynków, jednocześnie doposażając instalacje c.o w urządzenia technologiczne. Po zrealizowaniu naglących remontów, spółdzielnia dołożyła wszelkich starań, by osiedla były nie tylko bezpieczne, ale i estetyczne. Z tego względu zarówno chodniki jak i place zabaw, czy też pasma zieleni przyozdobiły budynki mieszkalne w Gliwicach.

Przez lata prężnych działań SM ”Śródmieście” w Gliwicach została nagrodzona wieloma wyróżnieniami, podziękowaniami oraz tytułami. W 2021 r. otrzymała nominacje do nagrody „Laur Spółdzielczości” przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki. Nie byłoby to możliwe bez sumiennej pracy wszystkich pracowników jak i mieszkańców spółdzielni.

-Karolina Hentisz