9 lipca 2020

Dynamiczne rozwiązania proekologiczne

Podczas tegorocznego Forum Rozwoju Biznesu jeden z paneli został całkowicie poświęcony ekologii. Jako prelegenci wystąpili w nim przedstawiciele z różnych branż, dla których jednak sprawy ochrony środowiska są priorytetem. Natalia Maciejewska – dyrektor ds technicznych reprezentowała firmę chemiczną Megmar, będącą liderem na rynku w zakresie chemii przemysłowej i biotechnologii. W dyskusji uczestniczyli również Grzegorz Pilarski, członek zarządu firmy Best-Eko oferującej usługi w zakresie gospodarki wodno ściekowej, unieszkodliwiania i odzysku odpadów, Zbigniew Wierzbowski z Multitechniki zajmującej się nowoczesnymi rozwiązaniami OZE oraz Przemysław Gil, prezes przetwórni Owocowo-Warzywnej.

prelegenci podczas dyskusji

Szerokie spojrzenie i wymiana myśli kluczem w poszukiwaniu nowych rozwiązań bezpiecznych dla środowiska.

Dyskusja toczyła się wokół takich spraw jak ograniczanie emisji co2 w swojej okolicy, nowatorskie metody oczyszczania i uzdatniania wody, możliwości technologiczne unieszkodliwiania odpadów, produkcja preparatów chemicznych przyjaznych środowisku. Sporo miejsca poświęcono odnawialnym źródłom energii oraz dynamicznie rozwijającej się w ostatnich latach elektromobilności. Podjęto również rozmowę o dążeniach przedsiębiorców do eliminacji chemicznych środków konserwujących, ulepszających smak czy kolor w produktach spożywczych.

Spór o elektromobilność

W ostatnim czasie duży nacisk kładzie się na rozwój technologii elektromobilnej. Kwestia pojazdów elektromoblinych zrodziła jednak wśród prelegentów jak i słuchaczy wiele wątpliwości. Osią sporu stał się właśnie jej wpływ na środowisko. Przeciwnicy samochodów elektrycznych twierdzili, że stary „dizel” wytwarza mniej dwutlenku węgla niż samochód elektryczny, ponieważ jedna stacja ładowania pojazdu elektrycznego ma takie samo zapotrzebowanie na energię jak duża oczyszczalnia ścieków. Gdyby teraz gospodarka mogła w 25 % przejść na pojazdy elektryczne, to polski system energetyczny najprawdopodobniej by tego nie zniósł. Jedyne sensowne rozwiązanie w dalszym rozwoju elektromobilności, co do którego wszyscy się zgodzili, to wykorzystanie systemów fotowoltaicznych w stacjach ładowania pojazdów elektrycznych. Zwrócono jednak uwagę, że co prawda elektromobilność na dzień dzisiejszy pochłania sporo energii, ale jest to etap przejściowy, ponieważ technologia, jak i proces tworzenia półproduktów do ogniw cały czas ewoluuje. Już teraz produkuje się np. ogniwa półprzewodowe o ponad czterokrotnie większej gęstości energii w masie niż dotychczas stosowana technologia litowo jonowa. Reasumując, elektromobilność jest na pewno ważnym kierunkiem, ale jeszcze rozwojowym.

Czy w Polsce jest aż tak źle jak nam się zarzuca?

W porównaniu z innymi krajami w Europie stan ekologii w Polsce jest zbliżony. W krajach zachodnich nie występuje jedynie problem smogu, ponieważ tam nie ma kotłów węglowych. W Polsce mamy bardzo dobrze rozwinięte i jedne z najlepszych oczyszczalni ścieków zarówno jeśli chodzi o ilość oczyszczanych ścieków jak i o jakość oczyszczania. Poziom przemysłu, wymagania środowiskowe są bardzo wysokie, jakość produktów też stale się podnosi. Wykorzystujemy najnowsze technologie i dużo inwestujemy w ich rozwój. Choć jest jeszcze sporo do zrobienia to jednak Polska jest na dobrej drodze do maksymalnego ograniczenia zanieczyszczenia środowiska.

Stara maksyma o oszczędzaniu aktualna jak nigdy

Prelegenci byli zgodni, że oszczędność jest jednym z ważniejszych zagadnień w dążeniu do ograniczenia zanieczyszczeń i ochrony środowiska. Na prostych przykładach pokazali w jak niewiarygodny sposób można marnować np. energię elektryczną. Przykładowo wytwarzanie tzw. kryptowalut (w skali globu) w ciągu roku generuje 140 terawatogodzin energii, to niewiele mniej, niż roczne zużycie energii w Polsce, które wynosi sto siedemdziesiąt kilka terawatogodzin. To pokazuje jak gigantyczny poziom energii zostaje wyrzucony w przysłowiowe błoto. Zwrócono uwagę na potrzebę kampanii społecznych, uświadamiających jak proste czynności związane z oszczędzaniem energii czy wody mogą pozytywnie wpływać na środowisko. Zarówno w gospodarstwach domowych jak i w ogólnospołecznych działaniach np. ograniczenie ruchu pojazdów w centach miast, dużego transportu, czy odpowiednią selekcję odpadów poprodukcyjnych w przedsiębiorstwach, które z powodzeniem mogą być wykorzystywane. Być jak najmniej uciążliwym dla środowiska to główna maksyma.

Nowoczesne rozwiązania bezpieczne dla środowiska

Jedną z niezwykle ważnych spraw w dążeniu do ochrony środowiska naturalnego okazuje się rozwój biotechnologii. Oczyszczanie wody przez preparaty biodegradowalne, by ponownie ją użyć. Tylko biologia pozwala wyprodukować preparaty, działające tak, by pochłaniać zanieczyszczenia i jednocześnie rozpadać się na proste białka. Przemysł chemiczny zmierza właśnie w tym kierunku. Inną równie istotną ścieżką jest poszukiwanie oszczędności źródeł wody i energii, zagospodarowanie odpadów (w zasadzie obecnie można unieszkodliwić bądź zagospodarować wszystkie odpady), odzyskiwanie i ponowne wykorzystanie metali ciężkich choćby w elektronice.
Ponadto rozwój fotowoltaiki, usprawnienie pomp ciepła – jeśli zdoła się wyeliminować efekt cieplarniany, to to będzie rozwiązanie idealne. Trzeba też zauważyć, że będą się tworzyły nowe rynki bilansujące rynek mocy takie jak elektrownie wirtualne, które nie są tak odległe jak by się mogło wydawać. Prelegenci zwrócili uwagę, że powinno się wrócić do rozwoju elektrowni wiatrowych – zarzucenie tego pomysłu jest dużym błędem. Na pewno też wszelkie działania zmierzające do ochrony środowiska muszą być globalne. Tylko działając wspólnie można niwelować w przyrodzie skutki rozwoju cywilizacyjnego.

Joanna Trzcionka