18 kwietnia 2024

ZOOM NA INNOWACJE W KSZTAŁCENIU

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie to ciesząca sie znaczącym prestiżem największa uczelnia niepubliczna we wschodniej Polsce, znana z praktycznego przygotowania do zawodu i szerokiej współpracy z przedsiębiorstwami. Wszystko po to, aby absolwent mógł bez problemu odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. O współpracy na szczeblu nauka-biznes-samorząd, realizacji nowatorskich pomysłów dydaktycznych i najchętniej wybieranych kierunkach – mówi Kanclerz Teresa Bogacka.

Jakie kierunku cieszą się największym zadowoleniem?

Największym powodzeniem w bieżącym roku akademickim cieszy się pielęgniarstwo – pierwszego i drugiego stopnia, na którym studiuje około 1,5 tysiąca studentów. Mówiąc o kierunkach innowacyjnych, na których wdrażane są nowe rozwiązania i których zadaniem jest przyciągnięcie do nas kandydatów – to właśnie pielęgniarstwo jest jednym z takich kierunków. Obecnie realizujemy projekt Centrum Symulacji Medycznych ze środków funduszy europejskich – Ministerstwa Zdrowia – skierowany bezpośrednio do studentów pielęgniarstwa. Poza doskonaleniem projektu kształcenia to właśnie od następnego roku akademickiego zacznie działać Centrum, gdzie będą realizowane zajęcia praktyczne. Nowatorskim rozwiązaniem, jest również kształcenie w języku angielskim na tym właśnie kierunku – robimy to, jako jedyni w Polsce.

Powiedzmy o realizacji nowatorskich pomysłów dydaktycznych…

Takim nowatorskim pomysłem są studia dualne bezpośrednio związane z projektem praktycznym, który uczelnia realizuje od 2012 roku. Projekty związane z tymi studiami mają na celu wprowadzenie takiego systemu kształcenia, co pozwoliłoby na równoległy proces edukacji praktycznej i teoretycznej. W zależności od kierunku kształcenia ten system będzie inny ponieważ związany jest bezpośrednio z potrzebami i oczekiwaniami pracodawców. Przygotowując ofertę kształcenia staraliśmy się uwzględnić potrzeby poszczególnych firm i branż.

Jak układa się współpraca na szczeblu nauka-biznes-samorząd?

Układa się bardzo dobrze i to od wielu lat. Z naszymi partnerami biznesowymi definiujemy brakujące na rynku kompetencje, a następnie opracowujemy programy studiów – takim kierunkiem, jest na przykład informatyka, gdzie obserwowalne jest wysokie zapotrzebowanie kadrowe. W ten sposób firmy mają szansę wykształcić dla siebie młodych i zdolnych pracowników o umiejętnościach najlepiej odpowiadających ich potrzebom i planom. To również bezpośrednia współpraca z Urzędem Miasta , jako kanclerz WSEI należę do Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Lublin, dbając tym samym o społeczno-gospodarczy rozwój miasta.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, jest uczelnią…

Jesteśmy wiarygodną uczelnią we wszystkich aspektach, uczelnią kształcącą na wysokim poziomie – mamy fantastyczne zaplecze wykładowców. Co jest u nas ważne – pomimo, że jesteśmy uczelnią niepubliczną to wiele programów kształcenia realizowanych jest bezpłatnie.

Dziękuję za rozmowę.

 

Więcej o działalności Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie już wkrótce usłyszymy w Radiu Złote Przeboje, w audycji Biznes w eterze.

 

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otrzymała dofinansowanie z EFS i realizuje projekt pn. „Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI” w ramach którego realizowanych będzie kilka zadań.

Dzięki projektowi studenci rozpoczynający studia licencjackie, w roku akademickim 2018/2019 na specjalnościach:

Szybkie prototypowanie

Zarządzanie firmą na rynkach międzynarodowych

otrzymają dofinansowanie ze środków europejskich do 30% wysokości czesnego.